Ajankohta: Alustava aloituspäivä 8.1.2024 ja kesto vuoden 2024 loppuun.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot.
Laajuus ja taso: 30 opintopistettä (op), opintojen taso on ylempi AMK.
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettajat: Useita

HUOM!
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin!

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Soveltuvin osin Tradenomi (YAMK), kestävän liiketoiminnan kehittäjä (ydinosaaminen) sekä muut Xamkin YAMK-tutkinnot (täydentävä osaaminen)
Ilmoittautumisaika: 1.4.2023–3.12.2023
Hinta: 360 €, laskutus kahdessa erässä (á 180 €) aina lukukausien alussa, eli elo-syyskuussa sekä tammi-helmikuussa. Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa.  Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.

Laskun erä 1 sisältää opintojaksot Vastuullisuus ja kestävyys yritystoiminnassa, Kestävä talous, Sosiaalinen vastuullisuus ja sen vaikutukset.

Laskun erä 2 sisältää opintojaksot Ympäristövastuu liiketoiminnassa, Kehittäminen & innovointi vastuullisessa liiketoiminnassa, Vastuullisuudesta viestiminen & raportointi.

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

Opintokokonaisuus koostuu kuudesta opintojaksosta, joista yhden opintojakson laajuus on 5 opintopistettä.

ALUSTAVA SISÄLTÖ, TIEDOT TARKENTUVAT MAALISKUUN 2023 LOPPUUN MENNESSÄ!
ILMOITTAUTUMINEN AUKEAA 1.4.2023.

 • Vastuullisuus ja kestävyys yritystoiminnassa
 • Kestävä talous
 • Sosiaalinen vastuullisuus ja sen vaikutukset
 • Ympäristövastuu liiketoiminnassa
 • Kehittäminen ja innovointi vastuullisessa liiketoiminnassa
 • Vastuullisuudesta viestiminen ja raportointi

Koulutuskokonaisuuden opintojaksot sisältyvät osittain tradenomi (YAMK), kestävän liiketoiminnan kehittäjä  -tutkintoon Xamkissa ja ovat hyväksiluettavissa, mikäli haet ja saat tutkinto-opiskelupaikan Xamkista em. koulutuksessa. Opintojaksojen taso on ylempi AMK.

Koulutuksen toteutus
Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opintojaksoilla on useita oppimistehtäviä, jotka tulee palauttaa määräpäiviin mennessä.

 • Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti verkossa olevan opiskelumateriaalin avulla.
 • Opettajat pitävät oman harkintansa mukaan joko lähi- tai etäluentoja. Luennoille pystyy osallistumaan kuitenkin aina myös etäyhteydellä. Luennoista ilmoitetaan opiskelijoille hyvissä ajoin ja luennot tallennetaan opettajan harkinnan mukaan, jolloin ne ovat katsottavissa myöhemmin verkko-oppimisympäristössä.
 • Opintojaksoihin sisältyy useita oppimistehtäviä. Tehtävien suorittamiseen liittyvä materiaali on yleensä opintojakson Learn-alustalla, mutta omaehtoista opintomateriaalin hankintaa suositellaan tehtävien vastausten sisällön täydentämiseen.
 • Opettajat tukevat opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa tarvittaessa joko sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Arviointiperusteet
Opintojaksojen arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty tai arvosana 1-5.

Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojaksokohtaisesti verkko-oppimisympäristössä.

Opiskelumateriaali:
Opettajat määrittävät materiaalin, useimmat löytyvät e-kirjoina tai opettajan valmiiksi kokoamana materiaalina.

Työmäärä:
Yksi opintopiste tarkoittaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää..

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 044 702 8523 / Leena Parviainen.

 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli perumista ei ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää