Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikkon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 2 kk, ensimmäinen aloitus 24.1.2022.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 1000
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Yrityksen talous –opintojakso tai vastaavat tiedot.
Opettaja: Anna-Mari Kämppi

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen / moduuli Talouden asiantuntija Linkki opetussuunnitelmaan
Ilmoittautuminen päättyy: 30.10.2022. Tässä nonstop-koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet: Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa.
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen.
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot.

Sisältö: Mikä on verotuksen rooli yrityksessä?
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan?
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon?
Miten veroilmoitus laaditaan?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. Soile Tomperi. uusin painos

Arviointi: 

a. Osaat käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
b. Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti.
e. Osaat valita tarkoituksenmukaiset laskentamenetelmiä ja tekniikat.

Arviointiasteikko: 1 – 5
 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh.044 702 8523

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää