Johdanto

Datavisualisointiopas on käytännönläheinen opas paikkatiedon ja datan visualisointiin. Pyrimme opasta tehdessämme ennen muuta selkeyteen, pragmaattisuuteen ja sisällön hyödyllisyyteen. Opas perustuu lähteisiin ja tutkittuun tietoon, mutta myös kokemukseen ja havaintoihin.

Data on digitaalisen ajan keskeisin tuotannontekijä. Se on raaka-ainetta palveluille ja jalostettuna jopa lopputuote. Siihen kohdistuu sääntelyä, mutta datasta on hyötyä vain sen liikkuessa ja sitä käytettäessä. Dataa syntyy kaikesta toiminnasta. Sitä voidaan tallentaa, käsitellä, myydä ja sen avulla voidaan tehdä fiksumpia päätöksiä. Lähtökohtaisesti on kuitenkin ymmärrettävä mitä se on, ja mitä se kertoo.

Visualisointi on joukko menetelmiä, joiden avulla datasta voidaan tehdä ymmärrettävää ja sitä voidaan tutkia tai esittää. Visualisoinnin avulla voidaan tulkita ja kertoa tarinoita. Se on työkalu informaation oikeellisuuden puolesta, tai vastaan. Päätöksenteon tukemisella ja journalismilla on ollut keskeinen asema visualisoinnin taustalla. Tässä oppaassa pyritään käsittelemään visualisointia organisaatioiden ja toiminnan kannalta, ei niinkään journalismin näkökulmasta.

Visualisoinnista ja datasta on kirjoitettu paljon. Se on todiste aiheen tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta. Halusimme kuitenkin kirjoittaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja etenkin pienille toimijoille sopivan lyhyen ja selkeän oppaan. Data on laaja käsite, joten halusimme keskittyä erityisesti visualisointiin paikkatiedon avulla.

Paikkatieto on mitä tahansa tietoa, johon on yhdistetty tieto sijainnista. Kaikki on tai tapahtuu jossain – lähes kaikki tieto on siten paikkatietoa. Paikkatiedoilla voidaan kuvata fyysisiä kohteita, tapahtumia, ilmiöitä tai toimintaa. Kun tietoja esitetään, käytetään ja käsitellään sijaintitieto huomioiden ja hyödyntäen, tietoihin saadaan uusia näkökulmia tai lisäarvoa, tai tiedoista voidaan tuottaa kokonaan uutta tietoa.

 

SISÄLLÖN ESITTELY

Tämän lyhyen johdannon lisäksi oppaassa on kolme itsenäistä päälukua. Suosittelemme lukemaan ne järjestyksessä, mutta kaikki toimivat myös omina kokonaisuuksinaan.

Ensimmäisessä pääluvussa käsittelemme datan ja paikkatiedon merkitystä sekä sitä, miksi tietoa kannattaa visualisoida. Käsittelemme visualisoinnin yleisiä periaatteita sekä sivuamme muotoilua ja käyttäjälähtöisyyttä. Esittelemme myös visualisointiprosessin pääpiirteet ja vinkkejä strategiseen ja hyvin muotoiltuun datan visualisointiin.

Toisessa pääluvussa esittelemme paikkatietoa yleisesti ja pureudumme sen visualisointiin.

Kolmannessa pääluvussa esittelemme esimerkkien kautta paikkatiedon visualisointia sekä sen merkitystä datan esittämisessä.

 

Oppaan taustaa

Olemme kirjoittaneet tämän ensimmäisen version oppaasta osana Sähköinen arkistointi ja digipalvelut – strateginen kehittäminen -hanketta. Hanke on rahoitettu Etelä-Savon Maakuntaliiton myöntämällä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Hanke alkoi 1.1.2015 ja päättyi 31.12.2016. Hankkeen toimenpiteissä keskityimme digitaaliseen tiedonhallintaan, käyttäjälähtöiseen teknologiaan sekä digitaalisten palveluiden kaupallistamiseen. Tämän oppaan lisäksi tuloksina on syntynyt paljon uutta tietoa ja kokeiluja, sekä yksittäisenä nostona Digipuntari-selvitys.

Mikäli oppaan lukeminen herättää kysymyksiä, voit olla rohkeasti yhteydessä meihin. Keskustelemme mielellämme aiheesta tarkemmin ja otamme vastaan palautetta tästä oppaasta. Yhteystietomme löydät oppaan etusivulta.

 

< Oppaan etusivu

Data ja sen visualisointi >