Osaamiskärki on hyvinvointitiedon keräämistä, hyödyntämistä ja tulkitsemista. Tutkimuksessa ja kehittämisessä hyödynnetään systemaattisesti avoimiin datalähteisiin, henkilön itsearviointeihin sekä fysiologisiin mittareihin perustuvaa tietoa.

 

Sen avulla suunnitellaan vaikuttavia hyvinvointipalveluja. Kehitystyötä tehdään julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yksilöiden kanssa. Hyvinvointipalveluja kehitetään kaiken ikäisten ihmisten hyvinvoinnista, terveydestä ja toimintakyvystä kerätyn tiedon avulla.