Vahvuusalat > Digitaalinen talous > Osaamiskärjet

Digitaalinen tiedonhallinta ja arkistointi

Digitaalisen tiedonhallinnan ja arkistoinnin alalla tutkitaan ja kehitetään ratkaisuja dataistuvan maailman tarpeisiin. Data- ja alustatalous vaativat uudenlaisia menetelmiä, prosesseja ja työkaluja sekä ajattelun uudistamista. Hyvä tiedonhallinta on tärkeää kaikilla toimialoilla ja tulevaisuudessa arvonluonti tapahtuu digitaalisuuden avulla.

Käyttäjälähtöisyys, visuaalisuus ja pelillisyys

Haluamme löytää ihmiskeskeisen näkökulman tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on tuotteiden ja palvelujen käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden parantaminen käyttäjien tarpeiden ja odotusten huomioimisen kautta. Osaamiskärki keskittyy lisäksi kahteen ajankohtaiseen tutkimusalueeseen: pelillisyyteen ja visuaalisuuteen sisältäen uudet visualisointimenetelmät kuten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden.

Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus

Digitaalisen talouden asiantuntijat toimivat yritysten kehittämisen ja uuden yritystoiminnan synnyttämisen tukena sekä tekevät alaan liittyvää soveltavaa tutkimusta. Tarjoamme monipuolista valmennusta yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Kehitämme yritysten henkilöstön osaamista erilaisin projektein ja kokeilukulttuurin menetelmin. Yrittäjyyskasvatuksen erilaiset menetelmät ja tutkimus huomioi kaikki ikäluokat alakoululaisista eteenpäin.

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuutta tutkitaan erityisesti tietoverkkojen sekä kokonaisten järjestelmien näkökulmasta. Digitaalisessa yhteiskunnassa enenevässä määrin kaikki laitteet ja palvelut ovat kiinni tietoverkoissa, joiden luotettavuus ja turvallisuus ovat tulevaisuuden pääomaa. Kyberturvallisuuden merkittävä osatekijä onkin juuri tiedon hallinta; kuka siihen pääsee käsiksi, miten sitä hallinnoidaan ja millaisen ekosysteemin se tarvitsee ympärilleen, jotta ratkaisu on yhtä aikaa sekä hallittava, turvallinen että käytettävä.

Jaa sivu