Vahvuusalat > Digitaalinen talous > Osaamiskärjet

Digitaalinen tiedonhallinta ja arkistointi

Tällä osaamisalueella käsitellään tiedon elinkaarta aina syntymästä arkistointiin tai hävitykseen asti. Päätavoitteina ovat tiedon oikeellisuus, löydettävyys ja käytettävyys pitkienkin aikojen jälkeen. Suuret digitaaliset tietomassat tuovat mukanaan paljon haasteita, mutta mahdollistavat myös täysin uudenlaiset toimintatavat ja mallit, joita osaamiskärjen alla kehitetään ja sovelletaan. Automatisointi, tiedonlouhinta, visualisointi ja tehokkaat arkistoratkaisut ovat avaimia onnistuneeseen elinkaarenhallintaan.

 

Digitalia – digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Digitaalinen liiketoiminta

Osaamiskärki tuo luovan ja ihmiskeskeisen näkökulman tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Parannamme nykyisiä ja kehitämme uusia tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeiden ja käyttäjäkokemusten ymmärtämisen kautta. Uskomme monialaiseen yhteiskehittämiseen ja ennakointiin. Erilaisilla kokeiluilla ja niiden vaikutusta seuraamalla opimme ymmärtämään paremmin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä vaatimuksia sekä niiden kehitysvaiheita ja palveluekosysteemejä.

Hyödynnämme ja kehitämme käyttäjälähtöisiä palvelumuotoilun menetelmiä. Huomioimme myös uusiutuvat materiaalit kehitystyössä.

Yrittäjyys ja innovaatiot

PK-yrittäjyyden ja liiketoiminnan asiantuntijamme toimivat yritysten kehittämisen ja uuden yritystoiminnan synnyttämisen tukena ja kiihdyttäjinä sekä tekevät alaan liittyvää soveltavaa tutkimusta. Tarjoamme monipuolista tukea ja valmennusta ja hankemuotoisia kehittämisalustoja niin yrittäjille kuin yrittäjiksi aikoville. Kehitämme myös yritysten henkilöstön osaamista erilaisin projektein ja menetelmin niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 


Tuemme yritys- ja innovaatioekosysteemejä kehittymään monialaisesti erityisesti liiketoiminnan digitalisaatioon, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyen. Lisäksi vaikutamme aluekehitykseen elinkeinoelämään kytkeytyvien alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten tutkimusverkostojen avulla.

 

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö

Peliteknologiat ja kyberturvallisuus

Asiantuntijamme kehittävät, tutkivat ja soveltavat peliteknologioita keskittyen mm. peliohjelmointiin, pelillistämiseen, 3D-grafiikkaan, virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen sekä auttavat pelialan liiketoiminnan kehittämisessä ja peliyritysten kansainvälistymisessä. 


Modernissa yhteiskunnassa enenevässä määrin kaikki laitteet ja palvelut ovat digitaalisia, jolloin kyberturvallisuuden merkittävä osatekijä on tiedon hallinta; kuka siihen pääsee käsiksi, miten sitä hallinnoidaan ja millaisen ekosysteemin se tarvitsee ympärilleen, jotta ratkaisu on yhtä aikaa sekä hallittava, turvallinen että käytettävä. Keskitymme erityisesti datakeskusten turvalliseen operointiin ja virtualisointipalvelujen kehittämiseen. 
 

Luova talous

Luovan talouden tutkimusyksikkö palvelee alueen kehittäjiä, yrityksiä ja koulutusyhteisöä alasta riippumatta. Tuotamme ratkaisuja monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa kansallisesti ja kansainvälisesti, ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelumme yhdistävät luovan talouden ja muiden alojen ammattilaisia.

Tavoitteemme on etsiä tulevaisuuden kilpailukykyä ja hyvinvointia luovuuden ja monialaisuuden avulla: kehitämme luovia menetelmiä ja liiketoimintaa, autamme muita löytämään luovien alojen energisyyden, ja ajattelemme käyttäjälähtöisesti ja tuemme innovaatioiden kehitystä alasta riippumatta.

Luova talous – luovia ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin