teknologia-alan digioppimisalusta

 

Osaava teknologiaklusteri 2025 -hankkeen tuottama digioppimisalusta toimii Xamkin Open Learn -verkko-oppimisympäristössä. Alustalta löydät erilaisia teknologia-alan oppimateriaaleja yksittäisistä oppisisällöistä laajempiin koulutuskokonaisuuksiin. Opiskelu on maksutonta ja mahdollistaa omaan tahtiin etenemisen mihinkään sitoutumatta.

 

Alta löydät tämänhetkisen koulutustarjonnan sekä linkin eOSKUun. Linkistä avautuu OpenLearnin kirjautumissivu. Ensimmäisellä kerralla sinun on luotava käyttäjätili (sivun alareunasta vierittämällä löytyy Create new account -linkki). Kirjaudu joko ”Log in with Xamk user credentials” (Xamkin tunnukset omaaville) tai ”Other user credentials” -kohdasta. Luotuasi käyttäjätunnuksen ja salasanan pääset jatkossa suoraan alustalle.

teemat

TEOLLISUUDEN AUTOMAATIO-JÄRJESTELMÄT JA -VERKOT

1. JÄRJESTELMÄLAITTEISTOT /
SYSTEM HARDWARE
• Hajautetut automaatiojärjestelmät (DCS) ja niiden komponentit
• Logiikkajärjestelmät (PLC) ja niiden komponentit
• Prosessiteollisuuden instrumentit

2. AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖLIITTYMÄT JA
LAITOSOPEROINTI /
HUMAN MACHINE INTERFACES AND PLANT OPERATION
• Järjestelmien käyttöliittymät
• Visualisointi ja prosessilaitosten perusoperointi
• Visualisointigrafiikan ergonomia ja turvallisuuden varmistaminen
• Tehokas laitoksen ajaminen

3. AUTOMAATIOPROJEKTIT /
AUTOMATION PROJECTS
• Automaation elinkaari
• Kenttäsuunnittelu ja järjestelmäsuunnittelu
• Sovellusten lähtötiedot ja määrittely
• Sovellusten jaottelu osastoihin ja positioihin
• Graafinen lohko-ohjelmointi

4. KENTTÄVÄYLÄT INSTRUMENTOINNIN JA SÄHKÖKÄYTTÖJEN LIITTÄMISEEN /
FIELDBUSES IN CONNECTING INSTRUMENTATION AND MOTOR CONTROL
• Älykkäistä kenttälaitteista lisää tietoa käynnissäpitoon
• Profinet ja Profibus DP sähkökäyttöjen liittämiseen
• Hart, Profibus PA, Foundation Fieldbus H1 ja Profinet instrumentoinnin liittämiseen

5. DIGITALISAATION ETENEMINEN AUTOMAATIOSSA /
DIGITALIZATION PROGRESS IN AUTOMATION
• Etämonitorointi ja -operointi
• Etäohjelmointi ja -testaus
• Järjestelmien etädiagnosointi ja tukipalvelut
• Instrumentoinnin etäkäynnissäpito
• Koneiden ja prosessilaitteiden etäkäynnissäpito

eosku

TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA

TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA
• Toiminnallisen turvallisuuden hallinta prosessilaitoksissa -Tausta ja tavoitteet
• Toiminnallisen turvallisuuden toteutus prosessilaitoksissa - Käytännön näkökohtia

eOSKU

Prosessitiedon keruu ja analysointi

• Prosessitiedon keruu
• Prosessitiedon analysointi

eOSKU

Kehittyneiden ohjaus- ja säätömenetelmien hyödyntäminen

• Kehittyneiden menetelmien tarve prosesseissa
• Kehittyneiden sovellusten suunnittelu

eOSKU

ANALYYSISUUREIDEN MITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET

• Analyysisuureiden mittausten mahdollisuudet
• Analysaattorien valinta mittauskohteisiin

eOSKU

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA SÄHKÖLAITOSAUTOMAATIO

• Älykkäiden sähköverkkojen käsitteet ja osa-alueet
• Sähkölaitosautomaatio
• Mikroverkot (microgrid)
• Energiayhteisöt

eOSKU

PILVIPALVELUT JA OHJELMOINTIRAJAPINTA (API)

• Pilvipalvelut
• Ohjelmointirajapinnat eli APIt

eOSKU

JOHTAMINEN

VIDEOLUENTOJEN TEEMOINA:
• Johtaminen sähköteknisellä alalla
• Ajatuksia johtamisesta
• Syväjohtaminen
• Turvallisuusjohtaminen
• Tunne yrityksesi riskit
• Johtaminen kriisitilanteessa
• Työyhteisötaidot
• Esihenkilön roolit ja tehtävät

eOSKU

MUUT MATERIAALIT

DIGITAALISTEN TEKNOLOGIOIDEN TUOTTEISTAMISEN MAHDOLLISUUKSIA
Seminaari 1.11.2021 / yrityscaset

eOSKU