Yhteiskehittelytapahtuman suunnittelun avuksi

Tälle sivulle on koottu luentovideoita yhteiskehittämisen periaatteista, menetelmistä, tapahtumaformaateista, luovasta ongelmanratkaisusta ja pitchauksesta.

Luentoja on sekä suomeksi että englanniksi.

Suomenkieliset videot

Yhteiskehittäminen ja osallistavat menetelmät (8:37)

Menetelmiä yhteiskehittämiseen (6:26)

Tapahtumaformaatit yhteisöllisinä ongelmanratkaisun menetelminä (8:59)

Luova ongelmanratkaisuprosessi (9:04)

Pitchaus, presentaatio, hissipuhe, myyntipuhe, esittely… (2:59)

Videos in English

What is co-creation? Principles and basics (6:46)

Brainstorming in co-creation events (8:13)

Event formats as methods to solve problems and challenges (11:58)

Pitch, presentation, elevator speech, sales pitch… (4:06)

Principles of teamwork (3:49)