Tapahtuman kaksi päivää olivat intensiivisiä, mutta opettavaisia, täynnä vuorovaikutusta ja kehittävää tekemistä. Minusta oli huikeaa, että tapahtumaan osallistui ihmisiä niin monilta aloilta.

Oli todella virkistävää hypätä oman kuplan ulkopuolelle ja kuulla sekä vaihtaa ajatuksia niin moninaisen joukon kanssa. Yhden yön tapahtuman päälle nukuttuani huomaan pohtivani kokemaani ja reflektoivani päivien tapahtumia omaan toimintaani.

Uusia ideoitakin pulppuaa jo pään syövereissä. Tapahtuman toteutukselle myös iso kiitos. Oli ilo osallistua näin huolella valmisteltuun ja toimineeseen kokonaisuuteen.

– Liiketalouden opiskelija.

Etusivu

Opettajille

Kumppaneille

Yhteiskehittäminen on upea mahdollisuus!

Yhteiskehittämistapahtumat ovat upea mahdollisuus moniammatilliseen tiimityöskentelyyn ja uusien ideoiden kehittelyyn. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoille erilaisia yhteiskehittämisen mahdollisuuksia hankkeiden ja opetuksen kautta.

Yhteiskehittämistapahtumissa ratkotaan aitoja työelämän haasteita ja kehitetään niihin innovatiivisia ja luovia uusia ratkaisuja.

Yhteiskehittämistapahtumat tarjoavat erilaisen tavan oppia, kun intensiivinen työskentely yhdessä eri opintoalojen opiskelijoiden kanssa luokkahuoneen ulkopuolella tarjoaa uusia oppimisen paikkoja.

Luovat ratkaisut ja moninaiset oppimiskokemukset syntyvät yhteisestä tekemisestä ja intensiivisestä ohjatusta työskentelystä.

Opiskelija kiinnittää tauluun paperia, viereisessä kuvassa opiskelija esittelee ideaa kuulijoille.

Rohkaistu osallistumaan!

Yhteiskehittämistapahtumissa opiskelijat työskentelevät yhdessä toisten alojen opiskelijoiden kanssa. Jokaiselle löytyy aina oma sopiva roolinsa, hyvässä ryhmässä ideat lentävät, syntyy uutta ajattelua ja uusia näkökulmia.

Tarvitaan sopivassa suhteessa luovuutta, kokonaisuuden hallintaa, yhteisen idean työstämistä ja esittelyä, kaikkien työpanosta tarvitaan. Opiskelijat eivät ole koskaan tapahtumassa yksin, vaan eri alojen ammattilaiset toimivat mentoreina ja auttavat kaikkia ryhmiä hiomaan omaa ideaa toimivaksi ratkaisuehdotukseksi yrityksen haasteeseen.

Yksi hieno puoli yhteiskehittämistapahtumissa on myös eri alojen yrityksiin tutustuminen ja työelämäkontaktit, hyvistä kontakteista on aina hyötyä tulevaisuudessa.

Suurin opetus mitä tästä on tullut, on se, miten oma käsitys itsestä ja omasta osaamisesta ja kyvyistä muuttuu positiivisempaan suuntaan. Ja myös se, että pitäisi luottaa siihen, että kyllä ne ideat on ihan hyviä eikä aina tartteis verrata muihin. Eikä jännittää aina niin hitokseen, kukaan ei pure.

Yhteistyö muiden alojen kanssa avasi silmiä. Jokaisen oma osaaminen pääsi hyvin esiin. Ylipäätään suunnittelusta ja sen toteuttamisesta sai vähän esimakua.

Verkostoituminen varmaan tärkein, sekä oman tuotoksen myötä mahdollisia ajatuksia ja ideoita yritystoiminnan aloittamiseksi.”

Pitchaus-videon teko meni täysin oman osaamisalueen ulkopuolelle, mutta sen myötä opinkin paljon ja jäi positiivinen tekemisen tuntu.