Hackathon on tutkimusmatka, jonka aikana voidaan löytää nopeasti ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin tai haasteisiin. Hackathon on kevyt ja tehokas tapa kokeilla ja onnistua. Tälle sivustolle on koottu erilaisia työkaluja onnistuneen oppilaitos-hackathonin järjestämiseen sekä tietoa, mitä hackathoniin osallistuminen käytännössä vaatii.

Opiskelijoille / osallistujille

Opettajille / tekijöille

Tilaajille / kumppaneille

HACKATHON-TIIMI

TUTKITTUA TIETOA

Hackathon on intensiivinen ja lyhytkestoinen kehittämis- ja kokeilutapahtuma, jossa eri alojen opiskelijat löytöretkeilevät luovan ongelmanratkaisun ja kehittämisen parissa. Yhdistävänä teemana toimii digitaalisuus, mutta mukaan tarvitaan aina monipuolista ja erilaista osaamista. Hackathon on tekemällä oppimista, kokeilemista ja verkostoitumista. Se on tarkoitus olla inspiroivaa ja viihdyttävää, eikä vain yksi koulutyön muoto. Hackathon kannattaa toteuttaa yhdessä yrityksien ja muiden sidosryhmien kanssa. Se voi olla kilpailu tai jotakin ihan muuta, mutta niitä ei kannata tehdä liukuhihnatyönä.

Tämä sivusto on toteutettu KOODI-hankkeessa (Kokeilukulttuurilla kohti digiajan tasavertaisuutta). Hankkeen tavoitteena oli edistää digitalisoituvien työ- ja koulutusurien tasavertaisuutta ja kehittää työelämävalmiuksia. Hankkeessa toteutettiin monialaisia Hackathon -tapahtumia, joissa ratkaistiin ongelmia kokeilukulttuurin menetelmillä yhdessä työelämän yhteistyökumppanien kanssa. Hackathon-tapahtumat toimivat kokeilualustoina, joiden tavoitteena on parantaa osallisuutta, ymmärtää digitalisaatiota ja tunnistaa omia mahdollisuuksia. Kohdealoina hankkeessa olivat mm. IT-, matkailu-, ravitsemus-, sosiaali- ja terveysala. Hankkeen kesto 1.8.2016-31.7.2017. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hanketta rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

OPPILAITOS-HACKATHONIN ASKELEET

 1. IDEA ja TARVE
 • Yhteistyökumppanien (Yritys tai muu yhteisö) ja kehittäjien (opiskelijat) selvittäminen
 1. OSALLISTUJAT SELVILLÄ (yhteistyökumppanit ja kehittäjät)
 • Aikataulujen luominen ja haasteiden sopiminen yhteistyökumppanin kanssa
 1. ALOITUSTILAISUUS (Ryhmäytyminen + Ongelman/haasteen ja toimintaympäristön esitteleminen)
 2. KEHITTÄMISKOHTEEN HAVAINNOINTI
 3. HACKATHON -TAPAHTUMA (Kesto esim. 8h)
 • Kehittäjät viimeistelevät tuotoksensa ja valmistavat ”hissipuheet”
 1. VALMIIDEN TUOTOSTEN ESITTELEMINEN YHTEISTYÖKUMPPANILLE
 2. TUOTOSTEN JATKOTYÖT

VINKKILISTA OPPILAITOS-HACKATHONIN JÄRJESTÄJÄLLE:

 • Valitse aina yhteistyökumppani, joka voi aidosti sitoutua ja olla mukana koko kehittämisen ajan
 • Valitse osallistujiksi esim. kahden erialan opiskelijoita (Tällöin monialaisesta työskentelystä syntyy parempia ideoita)
 • Muodostettujen ryhmien tulisi olla riittävän pieniä (Esim. 4hlön ryhmiä)
 • Aikatauluta kokonaisuus sopivaksi (Ei liian pitkiä välejä tapahtumien välillä)
 • Panosta havainnointiin (Mitä paremmin havainnointi suoritetaan, sitä parempi on lopputuotos)
 • Valitse Hackathonin tapahtumapaikaksi sopiva tila (Rento ympäristö, jossa on riittävästi tilaa sekä teknologia/tietoliikenne on kunnossa)
 • Muista rentous koko matkan ajan, koska kyse on kokeilemisesta ja tutkimusmatkasta
 • Valmiista tuotoksista kannattaa kuvata videokoosteet (Esim. 1-2min. mittaiset ”hissipuheet”, tällöin ideoiden pariin palaaminen myöhemmin on vaivattomampaa)
Jaa sivu