Kuinka osallinen olet?

Osallisuudella tarkoitetaan kokemusta, kun ihminen kokee...

Tutkimus- ja kehitystoiminnan blogi