Yksikön johto

Jaana Poikolainen

Tutkimusyksikön johtaja (1.8.2021-30.4.2022), KT

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 7028832

Ota yhteyttä

Jussi Ronkainen

Tutkimusyksikön johtaja, YTT (Hoitovapaalla 5.7.2021-30.4.2022.)

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston jäsen (toimikausi 1.1.2022–31.12.2024)

Twitter LinkedInOta yhteyttä sähköpostitse

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 312 4983

Ota yhteyttä

Tutkimushenkilökunta

Sofia Laine

Tutkimuspäällikkö, VTT, Nuorisotutkimuksen dosentti

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 596 0084

Ota yhteyttä

Marko Kananen, PhD

Erikoistutkija

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 631 3729

Ota yhteyttä

Kristiina Korjonen-Kuusipuro

FT, dos., projektitutkija

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 439 9486

Ota yhteyttä

Jarmo Rinne

YTT, projektitutkija

Twitter LinkedIn LinkedIn Facebook

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 590 0300

Ota yhteyttä

Kari Saari, YTT

Projektitutkija

Millaista on nuorten yhteiskunnallinen ja poliittinen osallistuminen? Miten erilaiset poliittiset ideologiat ja arvot näkyvät nuorten yhteiskunnallisessa ajattelussa ja toiminnassa?

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 596 8045

Ota yhteyttä

Sari Tuuva-Hongisto, FT

Erikoistutkija

Kuinka tutkimuksen ja kehittämisen vuoropuhelua voidaan lisätä? Lisääntyykö alueellinen eriarvoisuus? Millaista on nuorten elämä syrjäseuduilla?

Twitter TwitterOta yhteyttä sähköpostitse

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 162 6713

Ota yhteyttä

Essi Helin

yhteisöpedagogi (AMK),
projektitutkija

Mitä on nuorisotyö vuonna 2035? Miten kehittää nuorisotyötä verkostoissa?

Hanke:
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus

LinkedInTwitter

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 541 5096

Ota yhteyttä

Marja Moisala

YTM, Yhteisöpedagogi (AMK), projektitutkija

Miten nuorisotyö vastaa yhteiskunnan muuttuviin ilmiöihin? Miten tutkimustietoa voisi hyödyntää monipuolisemmin nuorisotyön kehittämiseksi?

Hanke:
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus

Twitter

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 482 7178

Ota yhteyttä

Susan Eriksson, YTT, tutkija

Erikoistutkija

Miten tutkimustoiminnalla voidaan vähentää eriarvoisuutta nuorten välillä?

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 684 7702

Ota yhteyttä

Annastiina Vesterinen

TtM ja sairaanhoitaja (AMK), projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 486 8279


Twitter LinkedIn

Ota yhteyttä

Päivi Berg

VTT, projektitutkija

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 569 7365

Ota yhteyttä

Veronica Hellström

projektitutkija

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 337 0209

Ota yhteyttä

Mirja Määttä

VTT, projektitutkija

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 411 5447

Ota yhteyttä

Aki Lintumäki

TaM, yhteisöpedagogi, Projektitutkija

Mitkä asiat vaikuttavat nuorten subjektiiviseen hyvinvointiin ja institutionaaliseen luottamukseen?
Miten lähiöitä tulisi kehittää, jotta ne lisäisivät nuorten koettua hyvinvointia ja vähentäisivät segregaatiota?
Millainen toimintamalli tukee nuorten lähiöosallisuutta ja -aktiivisuutta?

Hanke: Nuorten lähiöosallisuus- ja aktiivisuus

Twitter

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 571 6685

Ota yhteyttä

Veli Liikanen

Projektitutkija (työvapaalla)

Twitter TwitterOta yhteyttä sähköpostitse

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 842 0501

Ota yhteyttä

Kehittäjä-asiantuntijat

Heikki Kantonen

Tki-asiantuntija, yhteisöpedagogi (YAMK)

Yhdenkin ihmisen maailman parantaminen on maailman parantamista.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 774 9246

Ota yhteyttä

Marita Mattila, MMM

Projektipäällikkö

Twitter

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 312 5094

Ota yhteyttä

Antti Väisänen

YTK, Nepsy-valmentaja, TKI-asiantuntija

Miten olemme osallisia dialogisten ohjausrakenteiden syntymisessä?

Hanke:
Yhessä eteenpäin - oppilaitosnuorisotyön juurruttaminen Etelä-Savossa

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 438 9806

Ota yhteyttä

Sanna-Mari Pöyry

YTM ja yhteisöpedagogi, Tki-asiantuntija

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 192 7974

Ota yhteyttä

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela

PHD, projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 545 1608

Ota yhteyttä

Marianne Heikkinen

projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 486 9649

Ota yhteyttä

Johanna Pirinen

Projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 567 0497

Ota yhteyttä

Tanja Mäkelä

Projektipäällikkö, YTM, AmO

Hanke: NOUSU -Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 183 2178

Ota yhteyttä

Ville Eerikäinen

Yhteisöpedagogi (AMK), Tki-asiantuntija

Miten verkossa toimivilla palveluilla voidaan edistää nuorten työllistymistä? Millaisia palveluita maaseudulla asuvat nuoret tarvitsevat?

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 1418836

Ota yhteyttä

Elisa de Boer

Projektipäällikkö

elisa.de.boer@xamk.fi
050 473 2527

Ota yhteyttä

Emmi Nykänen

TKI-asiantuntija

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 400 2877

Ota yhteyttä

Antti Rantaniva

Projektipäällikkö

Millaisia taitoja nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa ja miten niitä voidaan kehittää ohjauksen avulla? Miten Suomesta tehdään entistä vahvempi kansainvälisyysosaaja?

Hanke: Ohjaamo Olkkari 2.0

TwitterTwitter

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 6233 082

Ota yhteyttä

Eeva Hammar

Projektityöntekijä, Muotoilija (AMK) Palvelumuotoilu

Hanke: NOUSU - Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa

eeva.hammar@xamk.fi
050 348 2160

Ota yhteyttä

Helinä Juurinen

yhteisöpedagogi (AMK), luovien terapioiden peruskoulutus, TKI-asiantuntija

Luovalla herkkyydellä kasvua ja kehitystä tukemassa.

Hanke:
Yhessä eteenpäin - oppilaitosnuorisotyön juurruttaminen Etelä-Savossa

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 343 8389

Ota yhteyttä

Mervi Hotokka

yhteisöpedagogi (YAMK), AmO, projektipäällikkö

Tuletko kuulluksi ja nähdyksi? Miten sinä edistäisit osallisuutta ja yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä?

Hanke:
Yhessä eteenpäin - oppilaitosnuorisotyön juurruttaminen Etelä-Savossa

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 524 7429

Ota yhteyttä

Tanja Munnukka

Projektityöntekijä

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ota yhteyttä

Krista Hahtala

TKI-asiantuntija

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 473 4912

Ota yhteyttä

Noora Lamponen

Projektityöntekijä

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 411 5447