Juvenia > Yhteystiedot

Jussi Ronkainen - Xamk, Kestävä hyvinvointi

Jussi Ronkainen

Tutkimusyksikön johtaja, YTT

Kuinka kansalaisuuden tutkimuksella voidaan edistää ja tukea nuorten aktiivista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa?
#kansalaisuus, #demokratia, #kansallisuus, #transnationalismi, #nuorisotutkimus

Twitter LinkedInOta yhteyttä sähköpostitse

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 312 4983

Ota yhteyttä

Susan Eriksson, YTT, tutkija

Projektipäällikkö

Miten tutkimustoiminnalla voidaan vähentää eriarvoisuutta nuorten välillä?

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 684 7702

Ota yhteyttä

Marko Kananen, PhD

Projektitutkija

Voiko yhteiskuntatieteellinen tutkimus edistää nuoruuden sosiaalista, kulttuurista ja alueellista monimuotoisuutta ja lisätä nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen?

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 631 3729

Ota yhteyttä

Heikki Kantonen

yhteisöpedagogi(amk), tki-asiantuntija

Yhdenkin ihmisen maailman parantaminen on maailman parantamista.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 774 9246

Ota yhteyttä

Sanna Lappalainen

Projektipäällikkö, KM (perhevapaalla)

Kuinka digitalisaatio valjastetaan edistämään nuorten yhdenvertaisia oppimisen, osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia? Mitä syntyy halusta ja rohkeudesta kokeilla ja kehittää erilaisia lähestymistapoja nuorisotyöhön ja -toimintaan?

#diginuorisotyö #digitaalisuus #kokeilukulttuuri #oppiminen #ohjaus #mediakasvatus

Hanke:
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa

Twitter Ota yhteyttä sähköpostitse

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 637 7903

Ota yhteyttä

Veli Liikanen

Projektitutkija (työvapaalla)

Mikä nuoria liikuttaa? Miten nuoret vaikuttavat aikuisten maailmassa ja mitä seurauksia aikuisten päätöksillä on nuorten hyvinvoinnille? Miten nuorisotyön ainutlaatuinen työote puree nuorten viheliäisten ongelmien ratkaisuun?

#vaikuttaminen #liikunta #tilastot #ympäristö #etsivänuorisotyö

Twitter TwitterOta yhteyttä sähköpostitse

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 842 0501

Ota yhteyttä

Marita Mattila, MMM

Projektipäällikkö

Toimiiko kokeilukulttuuri liikunnallisen elämäntavan edistämisessä? Mitä kansainvälisyys voi antaa maaseudun nuorille? Kokeilisitko luontolähtöisiä Green Care palveluita?

#villagesonmove #maaseutu #greencare

Twitter TwitterOta yhteyttä sähköpostitse

Hanke::
Villages on Move Baltic

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 312 5094

Ota yhteyttä

Kari Saari, YTT

Projektitutkija

Millaista on nuorten yhteiskunnallinen ja poliittinen osallistuminen? Miten erilaiset poliittiset ideologiat ja arvot näkyvät nuorten yhteiskunnallisessa ajattelussa ja toiminnassa?
#kansalaisuus, #kansalaisaktivismi, #monikulttuurisuus, #kansalaisoikeudet, #ääriliikkeet

Hanke:Kansalaisuuden konstellaatiot – nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset yhteiskunnallisina ja ylikansallisina toimijoina

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 596 8045

Ota yhteyttä

Sari Tuuva-Hongisto, FT

TKI-asiantuntija

Kuinka tutkimuksen ja kehittämisen vuoropuhelua voidaan lisätä? Lisääntyykö alueellinen eriarvoisuus? Millaista on nuorten elämä syrjäseuduilla?

#syrjäkylänuoret #alueellisuus #kulttuurintutkimus #digitaalisuus #kestävyys

Twitter TwitterOta yhteyttä sähköpostitse

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 162 6713

Ota yhteyttä

Sanna-Mari Pöyry

YTM ja yhteispedagogi, TKI-asiantuntija

Hanke:
Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa
Innostunut lisäämään nuorten osallisuutta ja hyvinvointia yhteisöllisellä vertaisryhmätoiminnalla. Kuinka voimme kehittää toisen asteen oppilaitoksista yhteisöllisempiä oppimisen ja elämisen tiloja? Millaisia oppilaitosnuorisotyön mahdollisuuksia on toisella asteella?
#oppilaitosnuorisotyö, #yhteisöllisyys, #vertaisryhmä, #nuoret, #yhteisökasvatus

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 192 7974

Ota yhteyttä

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela

PHD, projektipäällikkö

Hanke:
Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa
Onko vertaisryhmällä väliä? Voidaanko yhteisöllisellä oppilaitosnuorisotyöllä vastata koko ikäluokan kouluttamisen haasteisiin sekä nuorten elämänhallinnan ja itseohjautuvuuden ongelmien vähentämiseen?

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 545 1608

Ota yhteyttä

Katja Komonen

YTT, yliopettaja, yhteisöpedagogikoulutus

Mitä on nuorisokasvatus 2000-luvulla? Millaista osaamista nuorisotyön toimintaympäristöissä tarvitaan? Miten nuoriso- ja järjestötyötä kehitetään?
#yhteisöpedagogikoulutus #pedagoginenkehittäminen #MasterSchool #digihyvinvointi

LinkedIn

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ota yhteyttä

Henna Ström-Kallio

Restonomi (YAMK), ammatillinen opettaja

Minkälaisia tunteita oppiminen herättää ja miltä se tuntuu kokemuksena? Kuinka osallistetaan, innostetaan ja kannustetaan? Utelias sille, mitä mahdollisuuksia tarjoaa teknologia ja digitaaliset ratkaisut ja kuinka niiden avulla luodaan uusia tapoja oppia ja toteuttaa opetusta?

#oppiminen #ohjaaminen #osallistaminen #digioppiminen #uudistuvaopettajuus #ammatillinenkoulutus #digiaktorit

Twitter InstagramOta yhteyttä sähköpostitse

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8252

Ota yhteyttä

Marja Moisala

Yhteisöpedagogi (AMK), projektitutkija

Miten etsivää nuorisotyötä voidaan kehittää hyödyntämällä olemassa olevaa tietoa monipuolisemmin? Minkälaisia nuorten työllisyyspalveluiden tulisi olla tulevaisuuden maaseudulla?

Hanke:
Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus
Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa maaseudulla

#etsiväoske #työllisyyspalvelut #maaseutu #paikkariippumattomuus

Twitter

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 482 7178

Ota yhteyttä

Katri Schadewitz

YTM ja yhteisöpedagogi, TKI-asiantuntija/lehtori yhteisöpedagogikoulutus

Hanke:
Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa

Monialaisen yhteistyön edistäminen ja yhteisen hyvän lisääminen. Miten yhteisöllistä toimintakulttuuria luodaan ja kehitetään erilaisissa ympäristöissä?

#oppilaitosnuorisotyö, #yhteisöllisyys, #vertaisryhmä, #nuoret, #yhteisökasvatus

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 352 3755

Ota yhteyttä

Essi Helin

yhteisöpedagogi (AMK),
projektitutkija

Minkälaisia osaamistarpeita etsivä nuorisotyöntekijä työssään kokee? Onko osaamistarpeilla alueellisia eroja?

Hanke:
etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

#etsivänuorisotyö #nuorisotyö

LinkedInTwitter

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 541 5096

Ota yhteyttä

Ville Eerikäinen

Yhteisöpedagogi (AMK), TKI-asiantuntija

Miten verkossa toimivilla palveluilla voidaan edistää nuorten työllistymistä? Millaisia palveluita maaseudulla asuvat nuoret tarvitsevat?

#verkko-ohjaus #digipalvelut #työllistyminen #työpajat
Hanke:
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa

Twitter

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 1418836

Jaana Poikolainen

KT, projektipäällikkö

Millainen merkitys sukupolviälykkäällä mentoroinnilla on nuorten elämänkulkuun ja valintoihin erilaisilla asuinalueilla? Millaiset mekanismit vaikuttavat nuorten hyvinvointioppimisen? Miten kansalaisia luotsataan aidon kohtaamisen ja dialogin keinoin heille sopivien koulutus- ja työpolkujen äärelle?

#verkko-ohjaus #digipalvelut #työllistyminen #työpajat
Hankkeet:
Mentoring NEETs. Generational Intelligent Mentoring of NEET Young
Briefcase – Oma polku ammattiin

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 7028832

Piia-Elina Ikonen

TtM, terveystieteiden opettaja
projektipäällikkö

Mikä yhteys on kohtaamisella ja ohjaamisella? Miten hyviin kohtaamiskokemuksiin voi itse vaikuttaa opettajana, ohjaajana tai nuorten parissa toimijana? Kuuluuko opiskelijoiden ohjaus mulle, sulle vai meille kaikille?

#uusilleurille #ohjaus #oppiminen #uraohjaus #työelämätaidot
Hanke:
Ohjaus tulevaisuuden työhön
Uusille urille –nuorten työelämätaitojen vahvistaminen

Twitter Twitter

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 6712 794

Ota yhteyttä

Riina Hämäläinen

YTM, TKI-asiantuntija (perhevapaalla)

Mitä on digitaalinen hyvinvointi? Miten nuorten digihyvinvointia vahvistetaan? Digitaalisuuden vaikutukset nuorten osallisuuteen?

#digitaalisuus #digihyvinvointi #osallisuus
Hanke:
DIGIVOIMAA – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta

Twitter LinkedIn

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 668 7944

Ota yhteyttä

Jarmo Rinne

YTT, projektipäällikkö

Tällä hetkellä mukana ”DIGIVOIMAA – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta” –hankessa, jossa vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digitaalista hyvinvointia. Digihyvinvointi on kokonaisvaltaista jektiivista hyvinvointia, jota ylläpidetään digitaalisissa ympäristöissä. Hankkeessa kehitetään nuorille pitkäaikaisia digitaalisia valmiuksia, joilla tuetaan opiskelu- ja työelämätaitoja sekä toimintakykyä. Lisäksi hankkeessa mallinnetaan digihyvinvointiohjelma sekä tuotetaan digihyvinvoinnin arviointimittaristo ja valmennusohjelma kansalliseen levitykseen.

Professional background: DR.Soc.Sc. (Political science), volleyball coach. Areas of interest and research: Digital media, participation and activism, mobilization, political theory, impact of ICTs, phenomenology. Additional fields of interest: Philosophy, time, subjectivity, radical politics, political rock music, comics, Dutch early renaissance paintings (Bosch, Bruegel), the art of van Gogh, volleyball coaching, sports, literature.
Hobbies: reading, sports, daydreaming, discussions, forest hiking, gym, and mushroom picking.
Specialties: Problem solving, negotiation skills, coaching/training, qualitative research methods, philosophy of politics and science and philosophy of mind/perception.

#politics, #activism, #osallistuminen, #digitalisaatio; #networkpolitics, #strateginentutkimus
Hanke:
DIGIVOIMAA – Digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta. Mukana myös ALL-YOUTH STN-hankkeen toiminnassa (https://www.allyouthstn.fi/)

Twitter LinkedIn LinkedIn Facebook

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 590 0300

Ota yhteyttä

Kirsi Purhonen

Yhteisöpedagogi (YAMK)
projektipäällikkö

Miten kuvallisuutta ja pelillisyyttä voidaan hyödyntää nuorten tupakkatuotteiden käytön ehkäisyssä. Miten pelit ja tarinat taipuvat tutkimuksen välineeksi?

#monialaisuus #ehkäisevätyö #nuorisotyö #pelillisyys #ohjaus #tutkimus
Hanke:
VERSUS - tupakkatuotteisiin liittyviin nuorten vertaisuskomuksiin vaikuttaminen pelillisin ja kuvallisin menetelmin
RUUTI – sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit

Twitter

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8487

Ota yhteyttä

Antti Rantaniva

Kulttuurituottaja, projektipäällikkö

Millaisia taitoja nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa ja miten niitä voidaan kehittää ohjauksen avulla? Miten Suomesta tehdään entistä vahvempi kansainvälisyysosaaja?

#uusilleurille #uraohjaus #työelämätaidot #oppiminen #kansainvälistäminen #internationalization
Hanke:
Uusille urille –nuorten työelämätaitojen vahvistaminen

TwitterTwitter

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 6233 082

Ota yhteyttä

Aki Lintumäki

TaM, yhteisöpedagogi, TKI-asiantuntija

Mitä on yhteisömanagerointi?
Millaisilla keinoilla voidaan lisätä asuinalueiden osallisuutta, luovuutta ja aktiivisuutta?
Miten toiminnallisia menetelmiä voidaan hyödyntää yhteisöllisyyden kehittämisessä?

#yhteisömanagerointi #osallisuus #luovuus #yhteisöllisyys #toiminnallisetmenetelmät
Hanke:
Hyvinvoiva asukas – Yhteisöllisen asumisen kehittäminen Etelä-Savossa

Twitter

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 571 6685

Ota yhteyttä

Vappu Myllärinen

YTM, TKI-asiantuntija

Miksi digiosaaminen on oleellinen työelämätaito? Miten ilman koulutusta ja työtä olevia nuoria voidaan tukea julkisten palveluiden ohella?

#nuorisotyö #digiosaaminen #palveluverkostot #verkostotyö
Hanke:
Digiaktorit
MentoringNEETs

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 185 1068

Ota yhteyttä

Sirkka Komulainen

FT, Tutkimuspäällikkö

Vastuualueena ensisijaisesti sosiaalialan TKI-toiminta Kymenlaaksossa. Sirkka koordinoi erityisesti sote- palvelujen asiakkuuteen, monikulttuurisuuteen ja osallisuuteen liittyviä hankkeita ja julkaisee monipuolisesti näistä teemoista.

#sosiologinen/laadullinen tutkimus, #marginaalisuus, #kosmopolitanismi, #kansainvälisyys, #tasa-arvo, #oikeudenmukaisuus
Hankkeet:
Huuma
TELL

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8741

Ota yhteyttä

Annastiina Vesterinen

TtM ja sairaanhoitaja (AMK), projektipäällikkö

4. Mitkä tekijät luovat yhteisöllisyyttä? Kuinka asukasyhteisöllisyys voisi lisätä asukkaiden hyvinvointia ja viihtyisyyttä? Miten lisätä lähidemokratiaa asuinalueilla ja Etelä-Savon kunnissa? Hyvinvoiva asukas –kehittämishankkeessa pyritään löytämään keinoja yhteisöllisyyden ja asukasosallisuuden vahvistamiseen.

#hyvinvointi #osallisuus #yhteisöllisyys #järjestöt #hyvinvoivaasukas #yhteisöllinenasuminen #lähidemokratia
Hankkeet:
Hyvinvoiva asukas - yhteisöllisen asumisen kehittäminen Etelä-Savossa

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 486 8279


Twitter LinkedIn

Ota yhteyttä

Päivi Berg

VTT, projektitutkija

Millaista on lasten ja nuorten liikkuminen? Itsenäistä? Tasa-arvoista? Yhdenvertaista?

#liikunta #yhdenvertaisuus #tasa-arvo #nuorisotutkimus #lapset #nuoret #perheet
Hanke:
FREERIDE: Lasten itsenäisyys ja tasa-arvo päivittäisessä liikkumisessa ja mitattu fyysinen aktiivisuus Mikkelin ilmainen bussi- kokeilun seurauksena

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 569 7365

Ota yhteyttä

Helinä Juurinen

yhteisöpedagogi (AMK), luovien terapioiden peruskoulutus, TKI-asiantuntija

Millaiset toimintamallit edistävät osallisuutta alueellisilla, sosiaalisilla ja terveydellisillä reuna-alueilla? Miten uudet menetelmät juurtuvat osaksi perustyötä? Miten voimme vahvistaa luovuutta kehittämistyössä?

Hanke:
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 343 8389

Ota yhteyttä
Jaa sivu