Kaski on perinteeseen nojaava, moderni näkemys piha- ja puutarharakentamisesta.

Kaski on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja yhteistyöyritysten puuosaamista ja puun eri mahdollisuuksia esittelevä kokeiluympäristö, jossa kehitetään ja sovelletaan puun uusia ja vanhoja ideoita piha- ja puutarharakentamisessa.

Kaski toimii erilaisten kehittämishankkeiden tulosten esittely- ja kokeilualustana puutekniikassa sekä metsä-, matkailu-, ympäristö- ja energia-aloilla. Kaskea uudistetaan ja sisältöjä muokataan eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

Kaski avattiin kesällä 2017 ja se sijaitsee Mikkelin Pursialassa Mikkelipuistossa, jossa mallipuutarhoihin voi tutustua ympäri vuoden.

 

Kasken synty

Kasken suunnittelu aloitettiin syksyllä 2016, jolloin suunnittelun raameiksi määriteltiin Etelä-Savolle ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulullekin luontaiset vahvuudet, puu- ja metsäalan osaaminen. Kaskessa pääosassa on puu ja puun mahdollisuudet ekologisesti ja rakenteellisesti kestävänä materiaalina. Ajatuksena on että Kasken puurakenteet herättäisivät kiinnostusta hyödyntää puuta eri tavoin pihojen ja puutarhojen rakentamisessa. Kaski on alusta erilaiselle kokeilu- ja kehittämistoiminnalle. Kasken sijainti ja rakenteet mahdollistavat erilaisten sisältöjen esittelyn Mikkelipuiston vierailijoille. Kaski on esteettisen kokemuksen lisäksi esimerkki puun monipuolisista mahdollisuuksista. Kaski on suunniteltu ja rakennettu piha- ja puutarharakentamisesta kiinnostuneille ihmisille – harrastelijoille ja ammattilaisille.

Kasken rakentaminen

KASKI-mallipuutarha
KASKI-mallipuutarha

Rakenteet puusta

Kasken puurakenteet koostuvat puuristikoista, puukehistä ja puunopista sekä puuistutuksista.

Puuristikot on männyn sydänpuusta valmistetut ristikkorakenteet, jotka toimivat Kasken tilaa rajaavina vertikaalirakenteina. Ristikoiden liitosrakenteet perustuvat puun luontaiseen elämiseen ja rakenteen liitoksissa ei ole käytetty liimaa, ruuveja tai nauloja. Ristikoita voi myös hyödyntää kasvien tukirakenteina tai esittelyvitriineinä.

Puukehät on valmistettu viilupuupalkeista, valmistusmateriaali sekä kehien pulttiliitosrakenne viittaavat moderniin puurakentamiseen ja tapaan käyttää puuta teollisessa ympäristössä. Puukehät toimivat Kasken istutuskehinä sekä alustoina erilaisille tasorakenteille.

Puunopat toimivat Kasken pintamateriaalina. Puunopissa on hyödynnetty perinteistä puun hiiltämismenetelmää, puun lahonkeston parantamiseksi. Maahan noppakivien tapaan asennetut puunopat on valmistettu lehtikuusesta sekä hiilletystä männystä. Puun hiiltäminen on perinteinen tapa suojata puuta lahoamiselta ja tuholaisilta.

Puusto ja istutukset yhteistyönä

Kasken puusto perustuu Huutokosken Taimiston ja Mustilan Arboretumin kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Puusto koostuu eri ikäisistä metsä- ja puistolehmuksista, joiden istutukset on toteutettu niin että taimia voidaan siirtää ja vaihtaa vielä kahdenkin kasvukauden jälkeen. Lehmusten ohella Kaskessa on esillä eri puulajeja, ruukkuihin istutettuina pieninä taimina.

 

Kesä 2018

Kasken puurakenteet ovat saaneet talven jäljiltä uuttaa sävyä ja ajan patinaa pintaan, puuistutukset ovat juurtuneet sijoilleen ja Kaskesta löytyy ideoita niin harrastajille kuin ammattilaisillekin.

Tulevaisuus – miten Kaski kehittyy?

Kaskea uudistetaan syksyllä 2018. Seuraavan vaiheen tavoitteena on kehittää Kaskelle syksyyn ja talveen liittyviä ominaisuuksia. Kaski saa mm. valaistuksen ja uusia havupuuistutuksia. Hiilletty puu tulee korostumaan entisestään. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun puututkimuksen hiilletyn puun kehitystyötä esitellään uusissa puurakenteissa.

YHTEYSTIEDOT

KASKI-mallipuutarhan löydät Mikkelipuistosta, osoitteesta Pursialankatu 5, Mikkeli. Mikkelipuisto on Mikkelipuistoyhdistys ry:n ylläpitämä monipuolinen puutarhamatkailukohde lähellä Mikkelin keskustaa.

 

Mikkelipuisto