Koronavirus koettelee myös matkailuyrittäjiä. Tässä koottuna erilaisia tuki -ja palvelumuotoja tilanteen helpottamiseksi.

Elinkeinopalvelut ohjeistavat yrittäjiä valmistautumaan koronan aiheuttamaan tilanteeseen ainakin seuraavasti:

1. Selvitä, mitä kuluja yrityksessäsi on supistettavissa. Tunnista oman yrityksesi kulu- ja tulorakenne. Käytä apuna omaa tilitoimistoasi.

2. Selvitä, aiheuttaako nykyinen markkinatilanne mahdollisesti henkilöstön supistamisia. Jos kyllä, niin varaudu ennakkoon siihen, millä resursseilla yritys pystyy toimimaan. Tarvittaessa vaihtoehtona YT:t/lomautukset.

3. Ota yhteyttä oman pankkisi yhteyshenkilöösi ja selvitä/neuvottele tarvittaessa lainojen maksuerien siirroista ja varmista näin yrityksesi käyttöpääoman riittävyys nyt ja lähikuukausien aikana.

4. Selvitä myös koronan vaikutukset yrityksesi pääasiakkaisiin ja tavarantoimittajiin, sekä peilaa vaikutukset oman yrityksesi toimintaan. Ryhdy toimenpiteisiin ja viestitä asiakkaillesi mahdollisista muutoksista toimitusaikoihin ja maksuehtoihin.

5. Tiukka asenne henkilöstön pysymiseen terveenä ja vastuun kantamisesta lähimmäisistä. Yrittäjän on pidettävä huolta myös itsestään ja läheisistään. Jos etätyön tarjoamat mahdollisuudet ovat yrityksessä nykyisellään vähän käytetyt, niin nyt on hyvä aika luoda toimivat pelisäännöt yhdessä henkilökunnan kanssa.

6. Yhteiskunnan reagointi koronavirukselta suojautumiseen tulee jättämään myös pysyviä muutoksia asiakkaiden käyttäytymiseen, joihin kannattaa varautua ja myös hyödyntää yrityksen tulevaisuutta suunniteltaessa.

7. Kaupunkien elinkeinopalveluista ja Uusyrityskeskuksilta voi varata ajan sähköiseen yritysneuvontaan. Neuvontaa annetaan pääsääntöisesti puhelimessa/sähköpostitse/netin kautta.

Elinkeinoyhtiöt palvelevat yrityksiä Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueella:

BusinessFinlandin häiriötilannerahoitus

Corona-viruksen vaikutusten minimoimiseksi on päätetty myöntää kaksi rahoitushaasteisiin suunnattavaa tukipakettia. Ensimmäisen tukipaketin on kooltaan 30 miljoonaa euroa ja tuki kanavoidaan Business Finlandin kautta.

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/business-finlandilta-uusi-rahoitus-yrityksille-koronaviruksen-aiheuttamien-vaikeuksien-ratkaisemiseksi/

Rahoitushaku alkaa torstaina 19.3.2020. Pakettiin on tehty kaksi rahoitusmuotoa:

 

1. Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin.

Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

2. Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin.

Rahoitus, jonka suuruus voi olla 50 000 – 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

 

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavammin. Rahoitusta kohdennetaan esimerkiksi matkailu- ja luovien alan yrityksille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitus- ja tuotantoketjuihin koronavirustilanne on jo vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan. Rahoitusta voi käyttää yritykselle uusien toimenpiteiden selvittämiseen tai suunnitteluun. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä sekä selvitys- ja suunnittelutyöhön kohdistuvat ostettavat palvelut.

Rahoitustaso on 80 %, jolloin yritykselle jää 20 % omavastuu. Rahoitukset maksetaan etupainotteisesti (70% tuesta maksetaan myöntämispäätöksen jälkeen). Tukipaketeissa jaettavat rahoitukset ovat luonteeltaan on de minimis -tukea. Molempia rahoituksia voi hakea suoraan.

Rahoitusta haetaan Business Finlandin verkkosivujen kautta tästä linkistä:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus.

Hallitus on kanavoinut toisen, suuruudeltaan 50 miljoonan euron tukipaketin haettavaksi ELY-keskuksen kautta. Tästä tiedotetaan heti, kun tukipaketti on tulossa haettavaksi.

 

Ilmoittautumislinkki Business Finlandin rahoitusratkaisut poikkeustilanteissa 2 webinaariin 2.4.2020 klo 9: https://zoom.us/webinar/register/WN_qrtMJ5tBQ76LpY2Hu_YfBA

 

Suoria linkkejä yrityksille suunnattuihin rahoitus yms. järjestelyapuun

 

Infoa ruoka-alan yrittäjille ruoan kuljettamisesta ja ulosmyynnistä

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta–elintarvikealan-yrityksille/

Finnvera
On reagoinut tähän tilanteeseen ja tarjoaa omilla takaustyökaluillaan apua koronaviruksesta aiheutuviin käyttöpääomatarpeisiin. https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Nordea-pankki
Nordea on reagoinut ja yritysasiakkaille on tarjolla apuja koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. https://www.nordea.com/fi/media/uutiset-ja-lehdistotiedotteet/press-releases/2020/03-13-14h45-nordea-tarjoaa-lyhennysvapaita-asuntolaina-asiakkaille-seka-pienille-ja-keskisuurille-yritysasiakkaille-koronaviruksen-takia.html

Osuuspankki
Osuuspankin yritysasiakkaiden toivotaan olevan heti yhteydessä maksusuunnitelmamuutoksille tai lisärahoitukselle. Seuraa OP:n tiedotteita https://www.op.fi/yleiset/koronan-vaikutukset-op-ryhman-palveluihin?icmp=yl-ek-1

Business Finland
Yritysten TKI hankkeissa Business Finland tukee ja joustaa koronaepidemiasta johtuvista maksuliikenteen ja projektien toteuttamiseen liittyvissä häiriötilanteissa. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/

Suomen yrittäjien koronatiedote https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle?fbclid=IwAR1FXwzvXAhojFuD4sYPqJ7uvlL9-wVW3JccP_Ltd3mErh051VX2Tt80o1M

Verohallinto
Verohallinto on ilmoittanut tukevansa yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa. Verohallinto myöntää maksuaikaa ja ennakoiden muutoksia sekä veroilmoitukselle voi hakea jatkoaikaa. Maksuvaikeuksissa oleville yrityksille verohallinto tekee maksujärjestelyjä. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/

MTK:n tietoa maatiloille koronavarautumiseen

MTK:n sivuilta löytyy maatiloille suunnattua tietoa ja toimintaohjeita koronatilanteeseen. https://www.mtk.fi/korona