Verkko- ja päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 7.-20.1.2021
 • lukuvuosimaksu, jos ei ole EU/ETA-maan kansalainen: 6000 euroa, apurahajärjestelmä ja lisätietoja www.xamk.fi/tuition-fee

Opiskele hyvinvointipalvelujen tradenomiksi

Oletko kiinnostunut liiketoiminnasta ja hyvinvoinnista? Wellbeing management – koulutuksessa opit kehittämään ja toteuttamaan dataan perustuvia hyvinvointipalveluja huipputeknologian avulla.

Liikunnalla ja terveydellä on tärkeä rooli ihmisen työ- ja toimintakykyyn. Teknologian avulla hyvinvointia on entistä helpompaa mitata ja arvioida hyvinvoinnin vaikuttavuutta. Mittaaminen tuottaa dataa, jonka pohjalta voidaan tuottaa uusia hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevia palveluja. Tähän tarpeeseen on luotu Wellbeing Management –koulutus.

Wellbeing management -koulutuksessa opiskelet kuinka hyvinvointia ja terveyttä mitataan huipputeknologiaa hyödyntämällä. Opit kuinka tätä tietoa käytetään hyvinvointipalveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja hankkimisessa.

Opinnoissa keskeistä on liiketoiminnallinen näkökulma. Opit hyödyntämään hyvinvointia ja terveyttä edistävää teknologiaa liiketalouden toimintaympäristössä, toimitpa valmistuttuasi alalla yrittäjänä tai asiantuntijana.    

Valmistuttuasi osaat:

 • tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palvelutarpeita
 • kehittää ja toteuttaa dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
 • hankkia ja arvioida dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
 • tunnistaa kannattavan hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan mahdollisuudet
 • toimia yrittäjämäisesti ja käynnistää yritystoiminnan
 • toimia kansainvälisissä työympäristöissä.

Tärkeä osa opintoja ovat yritysten toimeksiannot. Työskennellessä yritysten kanssa jo opintojen aikana luot itsellesi verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeen.

Uudistetut opinnot voit suorittaa suurimmaksi osaksi verkossa.

Koulutuksen opetuskieliovat suomi ja englanti.Kaikki opintojaksot toteutetaan täysin kaksikielisinä eli voit opiskella joko suomeksi tai englanniksi.

Ensimmäinen vuosi opiskellaan kokonaan verkossa. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit hyvinvoinnin mittaamisen perusteet ja liiketoiminnan ydintiedot ja –taidot hyvinvoinnin toimialalla.

Toinen opiskeluvuosi on päiväopiskelua Mikkelissä. Toisena opiskeluvuonna opiskelet Mikkelin kampuksella, jonka lisäksi opiskelussa erityisesti hyödynnetään ainutlaatuista Active Life Lab -ympäristöä. Toisen opiskeluvuoden aikana pääset tekemään erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Näin ensimmäisen vuoden liiketoiminnan tiedot ja taidot yhdistetään Active Life Labissa toteutettaviin mittauksiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua ja osallistua TKI-toimintaan.

Kolmannen vuoden opinnot voit suorittaa sujuvasti myös täysin verkossa. Työharjoittelun ja opinnäytetyön voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna joko Mikkelissä tai muualla valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa. 

Active Life Lab

Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla Mikkelissä.

 • Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.
 • Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.
 • Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaali- ja lisättyä todellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.

Active Life Lab | Entrepreneurship | Health Promotion | Technologies of Wellbeing | Wellbeing Management

Kuvia Active Life Labista

Active life lab 360°

Opintojen sisältö

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Opintojen rakenne:

 • ydinosaamisen opinnot 150 op
 • täydentävän osaamisen opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Ydinopintojen opintokokonaisuuksia ovat:

 • Holistic wellbeing
 • Wellbeing entrepreneurship and environments
 • Customer oriented selling of services
 • Development of wellbeing servisec
 • Data-driven business
 • Competences for wellbeing producer
 • Management of wellbeing busineses

Tavoitteena on suorittaa 30 opintopistettä yhden lukukauden aikana.  

Ensimmäisenä vuonna perehdyt hyvinvoinnin käsitteistöön, hyvinvointipalvelujen toimintaympäristöön ja hyvinvointidatan käsittelyyn. Ensimmäisen vuoden opinnoissa rakennat pohjan liiketoiminnan osa-alueisiin ja perehdyt hyvinvointipalvelujen markkinointiin ja myyntiin.   

Toisena vuonna syvennyt hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuteen, palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja dataperustaiseen liiketoimintaan. Perehdyt kansainväliseen liiketoimintaan, projektiosaamiseen sekä tutkimus-kehittämis– ja innovaatio-osaamiseen ja –menetelmiin.  Opintojen toinen vuosi suoritetaan lähiopetuksessa päiväopintoina Mikkelissä Saimaa Stadiumilla ja erityisesti Active Life Lab -ympäristössä. Päiväopinnot järjestetään pääsääntöisesti maanantaista torstaihin, ja ne ovat erittäin käytännönläheistä hyvinvoinnin mittaamista, seurantaa ja teknologian hyödyntämistä erilaisten yritystoimeksiantojen muodossa suoritettavia opintoja.  

Kolmantena vuonna opiskelet palvelutuottamiseen ja hyvinvointitapahtumiin liittyvää osaamistaLisäksi perehdyt hyvinvointipalvelujen johtamiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan hyvinvoinnin toimialalla.   

Xamkilla on kattavat partneriverkostot ympäri maailmaa, joten kansainväliset asiantuntijamme auttavat sinua löytämään mieleisesi harjoittelu- tai kansainvälisen vaihto-opiskelupaikan, mikäli haluat suunnata katseesi ulkomaille.   

Hyvinvointitoimialan yritysten toimeksiannot ovat tärkeä osa opintoja. Lue lisää.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Mikkelin kampus 360°

Hyvinvointipalvelujen tradenomi työelämässä

Hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa koko ajan ja palvelujen tuottajille on kysyntää. Hyvinvointipalvelujen tuottamisessa korostuvat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, vankka ymmärrys hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, asiakaslähtöinen ajattelu ja yrittäjämäinen toimintatapa.

Wellbeing management –koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi:

 • liikunta-, ravitsemus- tai terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä
 • terveys- ja hyvinvointiteknologiota kehittävissä yrityksissä
 • tapahtumatuotannossa suunnittelemassa ja tuottamassa hyvinvointipalveluja
 • henkilöstöhallinnossa tai
 • vakuutusalalla

Yritysten kansainvälistymisen myötä ja halutessasi suorittaa koulutuksen englanninkielisenä voit työskennellä missä päin maailmaa tahansa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • työhyvinvointiasiantuntija
 • työhyvinvointikoordinaattori
 • työhyvinvointipäällikkö
 • työhyvinvointivalmentaja
 • työkykykoordinaattori.

Xamkissa opiskelevissa on voimaa!

Lue lisää

The quality of the teaching is grade A!

Read more

Who Wellbeing management is suited for?

Read more

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Pia Jääskeläinen
p. 040 667 2190
pia.m.jaaskelainen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu