Verkko- ja päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraavat hakuajat:
  • lisähaku 2.-5.8.2021
  • 5.-19.1.2022
 • lukuvuosimaksu, jos ei ole EU/ETA-maan kansalainen: 9700 euroa, apurahajärjestelmä ja lisätietoja www.xamk.fi/tuition-fee

Koulutus on lisähaussa

Hae 2.-5.8.2021 ja aloita opinnot syksyllä 2021.

Tule opiskelemaan tulevaisuuden alaa!

Kiinnostavatko sinua elinympäristömme tila ja turvallisuus, sen parantamiseen tarkoitetut puhtaat teknologiat ja kestävä kehitys kansainvälisessä toimintaympäristössä?

Environmental Engineering (EE) -koulutuksessa opiskelet ympäristöalaa ja ympäristöongelmien syitä, seurauksia ja ennaltaehkäisyä. Opit keinoja ympäristöongelmien ehkäisemiseksi aina paikallisesta öljyvuodosta maailmanlaajuisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Valmistut ympäristöalan ammattilaiseksi, joka osaa soveltaa sekä ympäristöteknologiaa että ympäristöjohtamista työtehtävissään. Hakuvaiheessa riittää, että olet kiinnostunut alasta. Me koulutamme sinusta ammattilaisen!

Opintojesi aikana perehdyt muun muassa

 • ympäristönsuojeluun
 • ympäristöturvallisuuteen
 • mittaus- ja monitorointitekniikoihin
 • ympäristönäytteenottoon
 • ympäristöjohtamiseen.

Tämä on uusi tapa suorittaa Bachelor of Engineering -tutkinto. Suurimman osan opinnoistasi suoritat verkko-opintoina.

Vain opintojen toinen vuosi suoritetaan päiväopintoina Xamkin Mikkelin kampuksella. Päiväopinnot ovat erittäin käytännönläheisiä. Menemme maastoon, jossa otat näytteitä. Teet analyysejä ja mittauksia Mikkelin kampuksen ympäristölaboratorion moderneilla mittalaitteilla. Työskentelet todellisten ja konkreettisten työtehtävien kanssa.

Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa opintoja vaihto-opiskelijana ulkomaisessa partnerikoulussamme. Halutessasi voit suorittaa harjoittelusi ja opinnäytetyösi kotimaassasi.  

Ympäristöteknologia on yksi nopeimmin kehittyvistä tekniikan osa-alueista.Tule opiskelemaan tulevaisuuden alaa, ympäristöteknologiaa, jolle tarvitaan kansainvälisiä osaajia!

cleantech | environmental management | environmental safety | green engineering | sustainable development

Opintojen sisältö

Työllisty kansainvälisesti

Environmental engineering -koulutuksessa valmistut ympäristöalan ammattilaiseksi, joka tuntee ja osaa soveltaa ympäristöteknologiaa työtehtävissään.

Valmistuttuasi voit toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöalan tutkimus-, valvonta-, suunnittelu- ja käyttötehtävissä yksityisissä yrityksissä, kehittämisyhtiöissä, järjestöissä sekä tutkimus- ja kehittämissektorilla.

Kansainvälisessä, monikulttuurisessa ja rajoja ylittävässä koulutuksessa on opiskelijoita Suomesta ja ulkomailta. Voit suunnata omaa osaamistasi harjoittelulla, opinnäytetyöllä, täydentävillä opinnoilla ja valinnaisilla muilla opinoilla. Rakennat opintojesi aikana monipuolisen osaamisen, jonka avulla menestyt tämän päivän työtehtävissä.

Englanninkielisen alan tutkinnon suorittaminen luo todennäköisimmin tulevaisuuden uramahdollisuuksia kansainvälisesti kasvavalla alalla.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • konsultti
 • kouluttaja
 • laatupäällikkö
 • projekti-insinööri
 • suunnittelu-, tutkimus- tai kehitysinsinööri
 • ympäristöasiantuntija
 • ympäristömittausinsinööri
 • ympäristöneuvoja
 • ympäristöpäällikkö
 • ympäristösuojelusihteeri
 • ympäristösuojelusuunnittelija
 • ympäristötarkastaja

Ympäristöteknologian laboratorio 360°

My motivation is to protect the environment

Read more

Flexible studies and eco-friendly town

Read more

Mikkelin kaupunki

Katso video

Tutustu opettajiin

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Arto Sormunen
puh. 050 312 5055
arto.sormunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
admissions@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610