Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika 3.-17.1.2024
 • lukuvuosimaksu, jos ei ole EU/ETA-maan kansalainen: 9700 euroa, apurahajärjestelmä ja lisätietoja www.xamk.fi/tuition-fee

Tule opiskelemaan tulevaisuuden alaa!

Kiinnostavatko sinua elinympäristömme tila ja turvallisuus, sen parantamiseen tarkoitetut puhtaat teknologiat ja kestävä kehitys kansainvälisessä toimintaympäristössä?

Environmental Engineering (EE) -koulutuksessa opiskelet ympäristöalaa ja ympäristöongelmien syitä, seurauksia ja ennaltaehkäisyä. Opit keinoja ympäristöongelmien ehkäisemiseksi aina paikallisesta öljyvuodosta maailmanlaajuisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Opintojesi aikana perehdyt muun muassa

 • ympäristönsuojeluun
 • ympäristöturvallisuuteen
 • mittaus- ja monitorointitekniikoihin 
 • ympäristönäytteenottoon
 • ympäristöjohtamiseen. 

Valmistut ympäristöalan ammattilaiseksi, joka osaa soveltaa sekä ympäristöteknologiaa että ympäristöjohtamista työtehtävissään. Hakuvaiheessa riittää, että olet kiinnostunut alasta. Me koulutamme sinusta ammattilaisen!

Tämä on uusi tapa suorittaa Bachelor of Engineering -tutkinto. Suurimman osan opinnoistasi suoritat verkko-opintoina.

Vain opintojen toinen vuosi suoritetaan päiväopintoina Xamkin Mikkelin kampuksella. Päiväopinnot ovat erittäin käytännönläheisiä. Menemme maastoon, jossa otat näytteitä. Teet analyysejä ja mittauksia Mikkelin kampuksen ympäristölaboratorion moderneilla mittalaitteilla. Työskentelet todellisten ja konkreettisten työtehtävien kanssa.

Kansainvälisyys on tärkeä osa tutkintoa. On tavallista, että opiskelijaryhmä on monikulttuurinen. Lisäksi voit suorittaa opintoja vaihto-opiskelijana ulkomaisessa partnerikoulussamme. Voit suorittaa harjoittelusi ja opinnäytetyösi kotimaassasi tai valitsemassasi kohteessa maailmalla.

Ympäristöteknologia on yksi nopeimmin kehittyvistä tekniikan osa-alueista. Tule opiskelemaan tulevaisuuden alaa, ympäristöteknologiaa, jolle tarvitaan kansainvälisiä osaajia!

cleantech | environmental management | environmental safety | green engineering | sustainable development

Opintojen sisältö

Koulutuksen painopisteet ovat

 • ympäristönsuojelu ja kunnostaminen
 • ympäristöteknologian eri osa-alueet: ilmansuojelu, vedenhankinta ja käsittely, pilaantuneet maa-alueet
 • ympäristöntilan seuranta
 • kestävä kehitys ja kiertotalous.

Voit suunnata osaamistasi harjoittelulla (30 op), opinnäytetyöllä (15 op), valinnaisilla ammattiopinnoilla (30 op) ja valinnaisilla muilla opinnoilla (15 op).

Valinnaisiin opintoihin voit valita kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi

 • metsäalan opintoja
 • yrittäjyysopintoja
 • muita ympäristöteknologian alaan liittyviä opintoja.

Byod – Bring Your Own Device   

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).    

  Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.  

Environmental engineering (EE) -koulutus tekee yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa mukaan lukien korkeakoulut, kehittämisyhtiöt, yritykset ja viranomaiset. Ulkopuolisten organisaatioiden kanssa tehdään pienimuotoisia kehittämishankkeita, joissa opiskelijana pääset suorittamaan toimeksiantoja opettajien ohjauksessa.  

EE-koulutuksen verkostoon kuuluvat muun muassa kansainväliset yritykset ja järjestöt. Merkittäviä yhteistyökumppaneina ovat ulkomaiset partnerikorkeakoulut.  

Opetuskieli EE-koulutuksessa on englanti. Opetus, tehtävät, tentit ja opinnäytetyö tehdään englanniksi.  

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Työllisty kansainvälisesti

Environmental engineering -koulutuksessa valmistut ympäristöalan ammattilaiseksi, joka tuntee ja osaa soveltaa ympäristöteknologiaa työtehtävissään. 

Valmistuttuasi voit toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöalan tutkimus-, valvonta-, suunnittelu- ja käyttötehtävissä yksityisissä yrityksissä, kehittämisyhtiöissä, järjestöissä sekä tutkimus- ja kehittämissektorilla.

Kansainvälisessä, monikulttuurisessa ja rajoja ylittävässä koulutuksessa on opiskelijoita Suomesta ja ulkomailta. Voit suunnata omaa osaamistasi harjoittelulla, opinnäytetyöllä, täydentävillä opinnoilla ja valinnaisilla muilla opinoilla. Rakennat opintojesi aikana monipuolisen osaamisen, jonka avulla menestyt tämän päivän työtehtävissä.

Englanninkielisen alan tutkinnon suorittaminen luo todennäköisimmin tulevaisuuden uramahdollisuuksia kansainvälisesti kasvavalla alalla.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • konsultti
 • kouluttaja
 • laatupäällikkö
 • projekti-insinööri
 • suunnittelu-, tutkimus- tai kehitysinsinööri
 • ympäristöasiantuntija
 • ympäristömittausinsinööri
 • ympäristöneuvoja
 • ympäristöpäällikkö
 • ympäristösuojelusihteeri
 • ympäristösuojelusuunnittelija
 • ympäristötarkastaja

Ympäristöteknologian laboratorio 360°

My motivation is to protect the environment

Read the interview
Nuori nainen istuu metsässä.

Found my inner climate change educator in Mikkeli

Read the interview

Laadukas työharjoittelu - lupaava startti työelämään

Katso video

Tutustu opettajiin

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Arto Sormunen
puh. 050 312 5055
arto.sormunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
admissions@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610