Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 20 (kevään 2020 yhteishaku)
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 8.-22.1.2020
 • lukuvuosimaksu, jos ei ole EU/ETA-maan kansalainen: 6000 euroa, apurahajärjestelmä ja lisätietoja www.xamk.fi/tuition-fee

Tule opiskelemaan tulevaisuuden alaa!

Kiinnostaako sinua elinympäristömme tila ja turvallisuus, sen parantamiseen tarkoitetut puhtaat teknologiat ja kestävä kehitys kansainvälisessä toimintaympäristössä?

Environmental engineering – koulutuksessa saat laajan näkemyksen ympäristöalasta, ympäristöongelmien syistä, seurauksista ja ennaltaehkäisystä. Opit keinoja ympäristöongelmien ehkäisemiseksi aina paikallisesta öljyvuodosta maailmanlaajuisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Tavoitteena on kouluttaa sinusta ympäristöalan ammattilainen, joka hallitsee kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tekniset mahdollisuudet sekä yrityksen ympäristötoimintojen taloudellisen merkityksen.

Opintojesi aikana perehdyt mm:

 • ympäristönsuojeluun
 • ympäristöturvallisuuteen
 • mittaus- ja monitorointitekniikoihin
 • ympäristönäytteenottoon
 • ympäristöjohtamiseen

Opetuskieli on englanti. Englanninkielisen tutkinnonsuorittaminen luo uramahdollisuuksia tällä kansainvälisesti nopeasti kasvavalla alalla. Puhdas ympäristö tarvitsee ympäristöteknologian ja ympäristöjohtamisen osaajia kotimaan ja kansainvälisillä markkinoilla.

Ympäristöosaamisen kysyntä on kasvussa myös ympäriostöosaamisen uusilla liiketoimintasektoreilla, kuten esimerkiksi tapahtumatuotannossa ja toimitusketjujen hallinnassa sekä yhdistettynä tietotekniseen osaamiseen ja materiaali- ja prosessitekniikkaan. Suomen uusiin kärkialoihin kuuluva cleantech ja alan yritysten määrän kasvu ja kansainvälistyminen ovat vahvassa nousussa.

Valmistuessasi tunnet kestävän kehityksen mukaiset ympäristösuojelun tekniset mahdollisuudet. Sinulla on tietoa ja taitoa löytää organisaatiolle ympäristön ja talouden kannalta parhaat käytänteet.

Ympäristöteknologia on yksi nopeimmin kehittyvistä tekniikan osa-alueista. Tule opiskelemaan tulevaisuuden alaa, joka hakee kansainvälisiä osaajia!

cleantech | environmental management | environmental safety | green engineering | sustainable development

Opintojen sisältö

Environmental engineering -koulutuksesta sinusta valmistuu ympäristöalan ammattilainen, joka osaa soveltaa sekä ympäristöteknologiaa että ympäristöjohtamista työtehtävissään.

Koulutuksen pääpainopisteet ovat:

 • ympäristön kestävä suojelu
 • ympäristöteknologian eri osa-alueet: ilmansuojelu, vedenhankinta ja käsittely, pilaantuneet maa-alueet
 • ympäristöjohtaminen ja yhteiskuntavastuu
 • ekologisesti parhaat käytännöt

Kansainvälisessä, monikulttuurisessa ja rajoja ylittävässä koulutuksessa on opiskelijoita Suomesta ja ulkomailta.

Xamkin tekniikan laboratoriot ja korkealuokkaiset laitteet sekä hyvät työelämäsuhteet mahdollistavat käytännönläheiset harjoitus- ja opinnäytetyöt.

Sustainable Environmental Technologies ja Environmental Management ovat koulutuksen kaksi osa-aluetta. Molemmat osa-alueet ovat osa opintoja, varsinaista suuntautumisvaihtoehtoa ei ole.

Voit suunnata omaa osaamistasi harjoittelulla (30 op), opinnäytetyöllä (15 op), valinnaisilla ammattiopinnoilla (15 op) ja valinnaisilla muilla opinoilla (15 op).

Vaihtoehtoisiin ja valinnaisiin opintoihin kuuluvat esimerkiksi:

 • professional studies in smart management
 • studies in forestry
 • digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut
 • Venäjä-opinnot
 • innovaatio-opinnot
 • yrittäjyysopinnot

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Mahdollisuus jatko-opintoihin Aalto-yliopistossa

Sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Työllisty kansainvälisesti

Ympäristöalalla tehdään melko paljon hallinnollista työtä, esimerkiksi ympäristönvalvontaa, mutta myös tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, neuvontaa, konsultointia ja ympäristönhoitoa. Suomen uusiin taloudellisen kehittämisen osa-alueisiin kuuluu vahvana puhtaat teknologiat – cleantech – ja alan yritysten määrän kasvu ja kansainvälistyminen onkin vahvassa nousussa.

Valmistuttuasi voit toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöalan tutkimus-, valvonta-, suunnittelu- ja käyttötehtävissä.

Työpaikkasi voi olla yksityisissä yrityksissä, kehittämisyhtiöissä, järjestöissä sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa.

Koulutuksessa insinööriosaaminen yhdistyy johtamisosaamiseen. Insinööriopintojen lisäksi pääset tutustumaan yritysten perustoimintoihin ja toimintaympäristöön.Tämä yhdistelmä tarjoaa parhaat alan työllistymismahdollisuudet.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • laatupäällikkö
 • ympäristöpäällikkö
 • projekti-insinööri
 • suunnittelu-, tutkimus- tai kehitysinsinööri
 • ympäristömittausinsinööri
 • ympäristösuojelusihteeri
 • ympäristötarkastaja
 • ympäristöpäällikkö
 • ympäristösuojelusuunnittelija
 • konsultti
 • kouluttaja

Ympäristöteknologian laboratorio 360°

Flexible studies and eco-friendly town

The finnish educational system allows you to be flexible with your studies and take a responsibility for what and when you take during your studies. My favorite part in studying here is the chance to participate in the international projects.


Daria Chekalskaia
, Environmental engineering student

Read more about Daria´s studies.

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Arto Sormunen
puh. 050 312 5055
arto.sormunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
admissions@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu