Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika 9.-24.1.2018

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_1_hakukohde

Tule opiskelemaan tulevaisuuden alaa!

Kiinnostaako sinua elinympäristömme tila ja turvallisuus, sen parantamiseen tarkoitetut puhtaat teknologiat ja kestävä kehitys kansainvälisessä toimintaympäristössä?

Environmental engineering – koulutuksessa saat laajan näkemyksen ympäristöalasta, ympäristöongelmien syistä, seurauksista ja ennaltaehkäisystä.

Tavoitteena on kouluttaa sinusta ympäristöalan ammattilainen, joka hallitsee kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tekniset mahdollisuudet sekä yrityksen ympäristötoimintojen taloudellisen merkityksen.

Opintojesi aikana perehdyt mm:

 • ympäristönsuojeluun
 • ympäristöturvallisuuteen
 • mittaus- ja monitorointitekniikoihin
 • ympäristönäytteenottoon
 • ympäristöjohtamiseen

Englanninkielisen tutkinnon suorittaminen luo uramahdollisuuksia tällä kansainvälisesti nopeasti kasvavalla alalla. Puhdas ympäristö tarvitsee ympäristöteknologian ja ympäristöjohtamisen osaajia kotimaan ja kansainvälisillä markkinoilla.

Ympäristöosaamisen kysyntä on kasvussa myös ympäriostöosaamisen uusilla liiketoimintasektoreilla, kuten esimerkiksi tapahtumatuotannossa ja toimitusketjujen hallinnassa sekä yhdistettynä tietotekniseen osaamiseen ja materiaali- ja prosessitekniikkaan. Suomen uusiin kärkialoihin kuuluva cleantech ja alan yritysten määrän kasvu ja kansainvälistyminen ovat vahvassa nousussa.

Valmistuessasi tunnet kestävän kehityksen mukaiset ympäristösuojelun tekniset mahdollisuudet. Sinulla on tietoa ja taitoa löytää organisaatiolle ympäristön ja talouden kannalta parhaat käytänteet.

Ympäristöteknologia on yksi nopeimmin kehittyvistä tekniikan osa-alueista. Tule opiskelemaan tulevaisuuden alaa, joka hakee kansainvälisiä osaajia!

Opiskele ympäristöalan ammattilaiseksi

Environmental engineering -koulutuksesta sinusta valmistuu ympäristöalan ammattilainen, jolla on osaaminen sekä ympäristöteknologian että ympäristöjohtamisen soveltamiseen työtehtävissään.

Koulutuksen pääpainopisteet ovat:

 • ympäristön kestävä suojelu
 • ympäristöteknologian eri osa-alueet: ilmansuojelu, vedenhankinta ja käsittely, pilaantuneet maa-alueet
 • ympäristöjohtaminen ja yhteiskuntavastuu
 • taloudellisesti ja ekologisesti parhaat käytännöt organisaatioiden toiminnassa

Kansainvälisessä, monikulttuurisessa ja rajoja ylittävässä koulutuksessa on opiskelijoita Suomesta ja ulkomailta. Tieteiden välisiä rajoja ylitetään yhdistämällä insinööritieteitä ja kaupalliseen alaan kuuluvaa ympäristötaloutta samaan ohjelmaan.

 

Sustainable Environmental Technologies ja Environmental Management ovat koulutuksen kaksi osa-aluetta. Molemmat osa-alueet ovat osa opintoja, varsinaista suuntautumisvaihtoehtoa ei ole.

Voit suunnata omaa osaamistasi harjoittelulla (30 op), opinnäytetyöllä (15 op), valinnaisilla ammattiopinnoilla (15 op) ja valinnaisilla muilla opinoilla (15 op).

Vaihtoehtoisiin ja valinnaisiin opintoihin kuuluvat esimerkiksi:

 • professional studies in smart management
 • studies in forestry
 • digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut
 • Venäjä-opinnot
 • innovaatio-opinnot
 • yrittäjyysopinnot

Xamkin tekniikan laboratoriot ja korkealuokkaiset laitteet sekä hyvät työelämäsuhteet mahdollistavat käytännönläheiset harjoitus- ja opinnäytetyöt.

Bridgen avulla polku ylempään korkeakoulututkintoon

BRIDGE-projekti on Xamkin ja LUT:in välinen yhteistyön muoto. Se on väylä Xamkissa suoritettavasta ammattikorkeakoulututkinnosta LUTissa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon. Lue lisää!

Työllisty kansainvälisesti

Ympäristöalalla tehdään melko paljon hallinnollista työtä, esimerkiksi ympäristönvalvontaa, mutta myös tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, neuvontaa, konsultointia ja ympäristönhoitoa. Suomen uusiin taloudellisen kehittämisen osa-alueisiin kuuluu vahvana puhtaat teknologiat – cleantech – ja alan yritysten määrän kasvu ja kansainvälistyminen onkin vahvassa nousussa.

Valmistuttuasi voit toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöalan tutkimus-, valvonta-, suunnittelu- ja käyttötehtävissä.

Työpaikkasi voi olla yksityisissä yrityksissä, kehittämisyhtiöissä, järjestöissä sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa.

Koulutuksessa insinööriosaaminen yhdistyy johtamisosaamiseen. Insinööriopintojen lisäksi pääset tutustumaan yritysten perustoimintoihin ja toimintaympäristöön.Tämä yhdistelmä tarjoaa parhaat alan työllistymismahdollisuudet.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • laatupäällikkö
 • ympäristöpäällikkö
 • projekti-insinööri
 • suunnittelu-, tutkimus- tai kehitysinsinööri
 • ympäristömittausinsinööri
 • ympäristösuojelusihteeri
 • ympäristötarkastaja
 • ympäristöpäällikkö
 • ympäristösuojelusuunnittelija
 • konsultti
 • kouluttaja

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Diego Munoz

"There are differences between studying in Spain and here in Finland. In Spain it’s like the old traditional university style. You have to study a lot and take exams. But here in Finland it is totally different.

You have to study, for sure, but it is more practical. You are learning by doing things. Almost every day you are in the lab or write reports that complete lectures."

Lue lisää

Ympäristöteknologian laboratorio

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Arto Sormunen
puh. 050 312 5055
arto.sormunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
admissions@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This