Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika 9.-24.1.2018

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_1_hakukohde

Englanniksi opiskelu avaa ovia

Information technology koulutuksessa suuntaudut tietoverkkojen toimintaan ja hallinnointiin sekä nykyaikaisiin palvelinympäristöihin.

Opit rakentamaan toimivan ja tietoturvallisen internetiin kytkeytyvän langallisen tai langattoman tietoverkon palveluineen. Osaat ylläpitää tietojärjestelmiä ja palvelimia. Opintojen loppuvaiheessa nämä kootaan yhteen ja osaat tehdä IoT (Internet of Things) -järjestelmän, jossa on kyse älyn lisäämisestä fyysisiin laitteisiin tai tuotteisiin.

Elektroniikka, ohjelmointi ja Cisco verkkoakatemian mukainen tietoverkkotekniikka ovat osa opintojasi. Vaihtoehtoisilla opinnoilla voit suunnata opintojasi enemmän laiteläheiseen tai ohjelmoinnin suuntaan. Mikäli syvennyt ohjelmointiin, saat koulutuksestamme ajantasaiset ohjelmointitaidot valintojesi mukaan myös esimerkiksi peliohjelmointiin.

Opetuskieli on englanti, mikä antaa erinomaiset valmiudet toimia tietotekniikan kansainvälisessä kentässä sijainnista riippumatta. Kaikki materiaalit, tehtävät ja kokeet ovat englanniksi. Pääosin opettajamme ovat suomalaisia, joten voit asioida opettajien ja hekilökunnan kanssa myös suomeksi.

Tietoverkkojen käyttö ja verkon kautta tarjottavien palveluiden määrä kasvaa hurjalla vauhdilla. Ohjelmointia hallitsevana tietoliikenne- ja palvelinasiantuntijana voit osallistua tähän kehitykseen aitiopaikalta.

Opintojen sisältö

Ammattiopinnoissa opinnot painottuvat tietoverkkojen opetukseen. Osaat rakentaa pienenyritystoiminnan vaatiman tietoturvallisen verkkojärjestelmän. IoT-järjestelmään kuuluvat erilaisten tietoturvallisten langallisten ja langattomien verkkojen ja tiedonsiirtotekniikoiden lisäksi palvelimet ja niiden pystyttäminen ja tekninen ylläpito.

Järjestelmän toimivuuden varmistamiseen tarvitset myös ohjelmointitaitoja, joita voit halutessasi sisällyttää tutkintoosi myös laajemmalti. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi opiskelet hieman myös:

 • fysiikkaa
 • elektroniikkaa
 • matematiikkaa sekä
 • projektin hallintatietoja ja -taitoja.

Käytännön harjoituksia on runsaasti. Lisäksi opinnoissa hieman edettyäsi sinulla on mahdollisuuksia osallistua Xamkin tutkimusprojekteihin ja muihin työelämälähtöisiin projekteihin.

Opintosi koostuvat moduuleista, jotka ovat noin kolmen opintojakson eli 15 opintopisteen kokonaisuuksia. Opintosi etenevät myös vuositeemojen mukaisesti.

Ensimmäisenä vuonna perehdyt työelämän vaatimuksiin tietotekniikan peruskäytössä. Opiskelet perusaineita kartuttaaksesi sanavarastoasi. Perusaineissa on englantia, fysiikkaa ja matematiikkaa. Tekniikoihin liittyvää käytännön osaamista opit Computer hardware sekä Operating systems -opintojaksoissa. Ensimmäisenä vuonna teet myös yksinkertaisia web ohjelmia.

Toisena vuonna opit verkkotekniikan ja tiedonsiirron asiat. Lisäksi kehityt ohjelmoinnissa. Tukena tähän opiskelet tietoverkkojen toiminnan ja ohjelmoinnin matematiikkaa.

Kolmantena vuonna mukaan liitetään palvelimet ja tietoturva-asiat. Opit IoT-järjestelmän keskeiset asiat ja projektinhallintataidot.

Opinnäytetyö

Neljäntenä vuonna on vuorossa opinnäytetyö, jossa sovellat oppimiasi tietoja ja taitoja työelämälähtöisen, oman ammattialan ongelman ratkaisussa ja osoitat myös valmiutta toimia asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö voi olla yritykseltä saatu toimeksianto tai vaihtoehtoisesti perehdyt syvällisesti johonkin uusimpaan it-alan teknologiaan.

Bridgen avulla polku ylempään korkeakoulututkintoon

BRIDGE-projekti on Xamkin ja LUTin välinen yhteistyön muoto. Se on väylä Xamkissa suoritettavasta ammattikorkeakoulututkinnosta LUTissa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon. Lue lisää!

Cisco-luokat

Uramahdollisuudet

Tietoverkkojen kuten myös verkon välityksellä tapahtuvien palveluiden välitysten määrät näyttäisivät tulevaisuudessa yhä enemmän lisääntyvän. Koulutuksemme kautta saat laaja-alaiset tiedot tietotekniikasta sekä mahdollisuudet hakea hyvinkin erilaisiin työtehtäviin niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä.

Perusteollisuuden yrityksissä tarvitaan myös tietotekniikkaa ja moni Xamkista valmistunut opiskelija onkin havainnut olevansa töissä teollisuustuotantolaitoksen palveluksessa.

Ohjelmoijina toimii erittäin moni, varsinkin työuransa alkuvaiheessa.

Valmistuttuasi työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi palvelimien ylläpitoon, tietoverkon laitteiden määrittelyyn sekä verkkojen rakentamiseen ja laajentamiseen.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • palveluneuvoja
 • IT-asiantuntija
 • tietoverkkoasiantuntija
 • IT-vastaava
 • ohjelmistosuunnittelija
 • testausautomaatiosuunnittelija
 • järjestelmäasiantuntija
 • software specialist
 • tietohallintopäällikkö
 • projektipäällikkö

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Mikhail Timofeev

Xamk offers the possibility to take courses not directly related to your specialisation or degree programme. "I have chosen to do several courses and one of them is game programming."

He also participated in a hackathon organised by NASA. "We did the most amazing app. You can’t even imagine. In the app you choose between random pictures of clouds that are taken from space."

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Digital project

MIDI Interface

Katso video

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Reijo Vuohelainen
puh. 050 312 4952
reijo.vuohelainen@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
admissions@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This