Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika 8.-22.1.2025
 • lukuvuosimaksu EU/ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 10 700 euroa / lukuvuosi. Lisätietoja: https://www.xamk.fi/tuition-fees

Englanniksi opiskelu avaa ovia ICT-maailmaan!

Information Technology -koulutuksessa opiskelet tietoverkkojen toimintaa ja hallintaa sekä nykyaikaisia palvelinympäristöjä.

Information Technology (IT) -koulutuksen kautta pääset liittymään tulevaisuuden kehittäjien joukkoon. Koulutus on rakennettu kolmen pääteeman ympärille: tietoverkot, nykyaikaiset datakeskukset ja esineiden Internet (IoT), joiden sisältöjä täydennetään mm. tietoturva-, ohjelmointi- ja projektiopinnoilla.  

IT-koulutuksessa saat vahvan pohjan IT-alalla työskentelyyn. Opintojen aikana tutustut mm. tietoverkkojen toimintaan ja hallintaan sekä nykyaikaisiin palvelinympäristöihin. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka avulla opintoja on mahdollista suunnata omien kiinnostuksen kohteiden sekä vahvuuksien mukaisesti. 

Koulutuksessa opit rakentamaan toimivan ja tietoturvallisen, internetiin kytkeytyvän langallisen tai langattoman tietoverkon. Osaat ylläpitää nykyaikaisia palvelin- ja datakeskusympäristöjä sekä ymmärrät, kuinka pilvipalvelut toimivat. Opintojen loppuvaiheessa nämä teemat kootaan yhteen, ja osaat rakentaa IoT-järjestelmän palveluineen ja ymmärrät niiden merkityksen ja mahdollisuudet globaalissa taloudessa.  

Opit myös ohjelmointia, jotta voit tuottaa palveluita ja varmistaa niiden toimivuuden. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla voit myös sisällyttää ohjelmointia opintoihisi enemmänkin.

Opetuskieli Information Technology -koulutuksessa on englanti. Kaikki materiaalit, tehtävät ja kokeet ovat englanniksi. Pääosin opettajamme ovat suomalaisia, joten voit asioida opettajien ja henkilökunnan kanssa myös suomeksi.

Tietotekniikkaa hyödynnetään kaikilla aloilla, ja IT-ammattilaisen uramahdollisuudet ovat erittäin laajat!

Internet of Things (IoT) | ohjelmointi | palvelimet | pilvipalvelut | tekoäly | tietotekniikka | tietoverkot

Opintojen sisältö

Opintosi koostuvat moduuleista, jotka ovat noin kolmen opintojakson eli 15 opintopisteen kokonaisuuksia. Toisaalta opintosi etenevät vuositeemojen mukaisesti.

 • ydinosaaminen 180 op, sisältäen työharjoittelun 15 op (3 kk) ja opinnäytetyön 15 op
 • täydentävä osaaminen 60 op, sisältäen työharjoittelun 15 op (3 kk) ja vapaasti valittavat opinnot 15 op

Ensimmäisenä vuonna perehdyt työelämän vaatimuksiin tietotekniikan tukitehtävien näkökulmasta. Saat käytännön osaamista tietokonelaitteistoista, tietoliikenneverkoista, käyttöjärjestelmistä sekä tietoturvasta. Lisäksi opit ohjelmoinnin perusteita ja opiskelet ammattiaineita tukevia taitoja, kuten englantia, fysiikkaa ja matematiikkaa.

Toisena vuonna opit hallitsemaan tietoliikenneverkkojen käytännön toteutuksen sekä verkkolaitteiden asennukset ja konfiguroinnit yritysympäristön näkökulmasta.Tutustut lisäksi nykyaikaisiin palvelin- ja datakeskusympäristöihin ja niissä tarvittaviin palveluihin sekä aloitetaan IoT-järjestelmiin perehtyminen. Kehität myös ohjelmointitaitojasi.

Kolmantena vuonna keskitytään syvempään tietoturvaosaamiseen sekä palveluiden toteuttamiseen palvelin- ja IoT-ympäristössä. Lisäksi kehitetään projektinhallintataitoja, minkä jälkeen osaat liittää oppimaasi yhteen erilaisissa projekteissa.

Neljäntenä vuonna on vuorossa opinnäytetyö, joka on 15 opintopisteen laajuinen suoritus ja kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain. Harjoittelun voit ajoittaa sopivaan kohtaan opintojesi aikana vähintään 2 kuukauden pituisina jaksoina tai yhtenä pidempänä jaksona.

Ammattiopinnoissa opinnot painottuvat tietoverkkojen sekä nykyaikaisten palvelinympäristöjen ja datakeskusten toimintaan. Osaat rakentaa tietoturvallisen verkkoympäristön ja toteuttaa siinä tarvittavat palvelut. Lisäksi saat kokemusta IoT-järjestelmien toteutuksesta ja osaat rakentaa niihin kuuluvat yhteydet ja palvelut. Järjestelmän toimivuuden varmistamiseen tarvitset myös ohjelmointitaitoja.  

Järjestämme suuren osan opinnoista Microsoft-, Cisco- ja Amazon AWS-akatemiaohjelmien kautta. Tällä tavalla opiskelijamme saavat opintojen aikana monien Microsoft-, Cisco- ja AWS-sertifikaattien edellyttämän pätevyyden. Tämä osaaminen on tärkeä tapa erottua muista työnhakijoista ensimmäistä IT-alan työpaikkaa etsittäessä. 

Opintojen loppuvaiheessa suoritat valitsemiasi erikoisaiheita omien kiinnostuksen kohteidesi ja vahvuuksiesi mukaisesti.  

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Suurin osa Information Technology koulutuksen opinnoista tehdään kuitenkin tietokoneluokissa, joissa on asennettuna kaikki tarvittavat erikoisohjelmistot ja laitteet. Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Uramahdollisuudet

IT-insinööritutkinnon suoritettuasi voit työllistyä monipuoliselle IT-alalle. Tietoverkkojen ja palveluiden rooli yhteiskunnassa on merkittävä ja kasvaa jatkuvasti. Uusille ihmisten elämää tukeville älykkäille ratkaisuille on kysyntää. Erityisesti IoT ja pilvipalveluiden hyödyntäminen ovat voimakkaasti kasvavia toimialoja, ja niiden odotetaan mullistavan liiketoimintaa.  

Tietotekniikkaa hyödynnetään kaikilla aloilla ja käytännössä IT-ammattilaisen uramahdollisuudet ovat erittäin laajat.

Moni opiskelijamme on työllistynyt ohjelmointitehtäviin.

Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi palvelimien ylläpito tai palveluiden toteuttaminen, modernissa datakeskusympäristössä toimiminen, pilviarkkitehdin tehtävät, tietoliikenneverkkojen suunnittelu, hallinta ja ylläpito, IoT-ympäristöön liittyvien palveluiden toteuttaminen tai it-konsultointi. 

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • IT-asiantuntija
 • IT-konsultti
 • IoT-suunnittelija
 • järjestelmäasiantuntija
 • ohjelmistoasiantuntija
 • ohjelmistosuunnittelija
 • palveluneuvoja
 • pilviarkkitehti
 • projektipäällikkö
 • tietohallintopäällikkö
 • tietoliikenneasiantuntija
 • tietotekniikka-asiantuntija

IT-studies focus on hands-on experience

Read the interview

Xamk Leads in IT

Read the story

From journalism to IT

Read the interview

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Matti Juutilainen
puh. 050 312 4948
matti.juutilainen@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
admissions@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610