Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 22
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 1,5-2 vuotta
 • tutkintonimike: ensihoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Haluaisitko ensihoidon asiantuntijaksi?

Ylempään AMK-tutkintoon johtava ensihoidon koulutus on suunnattu ensihoitajille, ensihoidon kenttäjohtajille, sairaanhoitajille ja muille ensihoidon palvelujärjestelmissä toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

Työelämän ja ensihoidon nopeasti kehittyvät ja muuttuvat tarpeet asettavat uudenlaisia osaamisvaatimuksia.

Suorittamalla ensihoidon kehittämisen ja johtamisen ylemmän AMK-tutkinnon saat entistä paremmat valmiudet toimia ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon monimuotoisissa asiantuntijatehtävissä sekä johtamistehtävissä.

Lisäksi kehität valmiuksiasi toimia ensihoidon ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Koulutus perehdyttää tietoihin ja taitoihin, joita lisääntyvät osaamisvaatimukset sekä nopeasti muuttuva ja kehittyvä ensihoitopalvelun toimintaympäristö tulee alan ammattilaisilta edellyttämään.

ensihoito | ensihoitaja | johtaminen | kehittäminen | ylempi amk-tutkinto | tutkiva työelämän kehittäminen | ensihoidon tutkimus 

Opinnoilla vahvistat ensihoidon osaamistasi

Koulutus on suunnattu laajasti ensihoidon tehtävissä toimiville ammattilaisille, ensihoitajille ja sairaanhoitajille.

Koulutuksen avulla vahvistat ydinosaamistasi

 • työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä
 • näyttöön perustuvassa toiminnassa
 • asiantuntijana toimimisessa
 • esihenkilötyössä
 • simulaation käytössä ensihoidon osaamisen kehittämisessä
 • ensihoidon tilanne- ja operatiivisessa johtamisessa.

Hankit ylemmän AMK -tutkinnon täydentävän osaamisen Master Schoolin yhteisestä täydentävän osaamisen opintotarjonnasta, josta valitset yhteensä 20 opintopisteen opinnot 90 opintopisteen tutkinnossa.

Opiskelu monimuotona

Opiskeluaika on 1,5-2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Kotkan kampus. Opinnot sisältävät myös paljon verkkototeutuksia.

Tutkintokohtainen monimuoto-opetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina, TKI-integroituina opintoina sekä englanninkielisinä opintojaksoina.

Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kolmena päivänä kuukaudessa, jolloin keskitytään vuorovaikutukselliseen oppimiseen, asiantuntijaluentoihin ja ryhmätyöskentelyyn.

Valintojesi kautta voit painottaa omaa kehittymisaluettasi ensihoidon kehittämiseen tai johtamiseen omien tavoitteidesi mukaisesti. Meillä panostetaan yksilöllisiin opintopolkuihin.

 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opiskelemalla eteenpäin uralla

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin.

Opintojen sisältö

Koulutuksen rakenne (90 op) on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat ydinosaaminen (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat:

 • ensihoidon tutkimus ja kehittäminen
 • ensihoidon vaativa erityisasiantuntijuus
 • johtamisopinnot
 • ensihoidon monimuotoiset palvelujärjestelmät
 • ensihoidon tilanne- ja operatiivinen johtaminen
 • työhyvinvointi ensihoidossa
 • simulaation käyttö ensihoidon osaamisen kehittämisessä
 • viestintätaidot

Täydentävän osaamisen (20 op) opinnot voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun laajasta MasterSchool-tarjonnasta.

.

Tämä tarjonta koostuu:

 • tutkimus- ja kehittämisopinnoista
 • johtamisopinnoista
 • viestintätaidoista
 • ajankohtaisista muista teemoista

Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava
Hilla Nordquist
puh. 044 702 8780
hilla.nordquist@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi