Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 1,5-2 vuotta
 • tutkintonimike: ensihoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • hakuaika 20.3.-3.4.2019

Haluaisitko ensihoidon asiantuntijaksi?

Ylempään AMK-tutkintoon johtava ensihoidon koulutus on suunnattu ensihoitajille, ensihoidon kenttäjohtajille, sairaanhoitajille ja muille ensihoidon palvelujärjestelmissä toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

Työelämän ja ensihoidon nopeasti muuttuvat tarpeet asettavat uudenlaisia osaamisvaatimuksia.

Suorittamalla ensihoidon kehittämisen ja johtamisen ylemmän AMK-tutkinnon saat entistä paremmat valmiudet toimia ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon monimuotoisissa asiantuntijatehtävissä sekä tutkimuksellisissa kehittämishankkeissa.

Lisäksi kehität valmiuksiasi ensihoidon johtamisen ja kliinisen asiantuntijan tehtävissä.

Koulutus perehdyttää tietoihin ja taitoihin, joita lisääntyvät osaamisvaatimukset, nopeasti muuttuva ja kehittyvä ensihoitopalvelun toimintaympäristö tulee alan ammattilaisilta edellyttämään.

Opinnoilla vahvistat ensihoidon osaamistasi

Koulutus on suunnattu laajasti ensihoidon tehtävissä toimiville ammattilaisille, ensihoitajille ja sairaanhoitajille.

Koulutuksen avulla vahvistat ydinosaamistasi

 • ensihoidon vaativassa kliinisessä erityisosaamisessa
 • asiantuntijuuden kehittämisessä
 • näyttöön perustuvassa toiminnassa
 • simulaation käytössä ensihoidon osaamisen kehittämisessä
 • ensihoidon tilanne- ja operatiivisessa johtamisessa
 • työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä.

Hankit ylemmän AMK -tutkinnon täydentävän osaamisen Master Schoolin yhteisestä täydentävän osaamisen opintotarjonnasta, josta valitset yhteensä 20 opintopisteen opinnot 90 opintopisteen tutkinnossa.

Opiskelu monimuotona

Opiskeluaika on 1,5-2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Kotkan kampus.

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK -tutkinnossa tutkintokohtainen monimuoto-opetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina ja englanninkielisinä opintojaksoina.

Lähiopetusta järjestetään keskimäärin neljänä päivänä kuukaudessa, jolloin keskitytään asiantuntijaluentoihin, ryhmätyöskentelyyn ja simulaatio-oppimiseen.

Valintojesi kautta voit painottaa omaa kehittymisaluettasi ensihoidon kliiniseen osaamiseen, toimintaympäristöön, kehittämiseen tai johtamiseen omien tavoitteidesi mukaan.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opiskelemalla eteenpäin uralla

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin.

Opintojen sisältö

Koulutuksen rakenne (90 op) on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat ydinosaaminen (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat:

 • ensihoidon vaativa kliininen erityisosaaminen
 • ensihoidon tilanne- ja operationaalinen johtaminen
 • tutkimus- ja kehittämisopinnot
 • viestintätaidot
 • johtamisopinnot
 • ajankohtaiset teemat

Täydentävän osaamisen (20 op) opinnot voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun laajasta tarjonnasta.

Tämä tarjonta koostuu:

 • tutkimus- ja kehittämisopinnoista
 • johtamisopinnoista
 • viestintätaidosta
 • ajankohtaisia ensihoidon teemoja käsittelevistä opintojaksoista

Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava
Hilla Sumanen
puh. 044 702 8780
hilla.sumanen@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu