Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 45
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 14.-28.3.2018

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

Ekologista energiaa ja tuulivoimaa

Energia -ja ympäristötekniikan koulutuksesta valmistut energiantuotannon asiantuntijaksi.

Energiatekniikan opinnnoissasi perehdyt energiatuotannon sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin, voimalaitosten mittaus- ja ohjausautomaatioihin sekä laitteistojen hallintaan. Energiatekniikan insinöörinä ydinosaamisesi muodostuu energiantuotannon perinteisten ja vaihtoehtoisten teknologioiden hallinnasta ja kyvystä arvioida eri vaihtoehtojen teknistä ja taloudellista hyödyntämistä.

Voit suunnata osaamisesi energiantuotannon perusosaamisen lisäksi voimalaitoksen käynnissäpitoon, energiantuotannon automaatioon, energiatehokkuuspalveluihin ja/tai ympäristömyötäiseen energiantuotantoon.

Työelämässä voit toimia työryhmien jäsenenä tai esimiesasemassa ja opinnoissasi hankit itsellesi hyviä kommunikaatiotaitoja, projekti- ja tiimityövalmiuksia sekä kykyä hankkia ja omaksua uutta tietoa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Energiantuotannon näkökulmasta saat koulutuksessa itsellesi voimalaitoksen käytönvalvojan koulutuksellisen pätevyyden, jolloin riittävän työkokemuksen myötä energiainsinöörin (AMK) vastuualueena voi olla kokonaisen voimalaitoksen toiminta.

Energiatekniikka tarjoaa sinulle paikan ekologisen energiateollisuuden etulinjassa!

Opintojen sisältö

Tutkinto rakentuu yhteisistä opinnoista sekä energiatekniikan ydin- ja täydentävästä osaamisesta. Koulutus sisältää laajan englanninkielisen opintokokonaisuuden sekä virtuaaliopintoja ja -projekteja.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja kampuksella sijaitsevassa koulutuksen insinööritoimistossa tai päästömittauslaboratoriossa yrityspohjaisten projektien parissa. Oppimisvälineinä käytetään mm.:

 • kenttäinstrumentointi- ja ohjausjärjestelmälaitteistoja sekä
 • simulaatio- ja suunnitteluohjelmistoja.

Konesuunnittelussa hyödynnetään 3D-suunnittelumalleja ja automaatiosuunnittelussa tuotetaan automaatiosovelluksia tietokonepohjaisiin ohjausjärjestelmiin.

Energiatekniikan ydinosaamisen opinnot sisältävät energiatuotannon perusteet joissa opit käyttämään energiatuotantolaitosten prosessi- ja tietojärjestelmiä optimoidaksesi tuotannon energiakäyttöä ja –tehokkuutta.

Ydinosaamisen opintoihin sisältyviä kokonaisuuksia:

 • energiatuotannon perusteissa perehdyt energiantuotantoon ja -siirtoon
 • perustekniikan opintokokonaisuuden jälkeen ymmärrät teknisen suunnittelun perusteet ja turvallisten työmenetelmien merkityksen.
 • voimalaitokset -kokonaisuus opit mitoittamaan ja suunnittelemaan voimalaitosprosesseja lämpö- ja virtausteknisesti.

Energiantuotannon ohjaustekniikan opinnoissa opit tunnistamaan mittaus-, ohjaus- ja säätöpiirit ja niiden laitteet. Osaat selittää yleisten ohjaus- ja säätöpiirien toiminnan sekä ajaa voimalaitosta ja selittää pääsäätöpiirien toiminnan. Kestävä energiantuotannon kokonaisuus tarjoaa sinulle osaamista optimoida energiantuotannon ja -käytön tehokkuutta.

Kehitystyötä tehdään yhdessä alan asiantuntijoiden sekä alalla toimivien yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös kansainvälisellä tasolla. Opinnäytetyöt tehdään lähes poikkeuksetta toimeksiantoina yrityksille, jolloin pääset rakentamaan omia työelämäyhteyksiäsi.

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opinnot sisältävät lähiopetusta ja etäopetusta. Lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa pe-la klo 8-18 välisenä aikana. Etäopetusviikko on kerran kuukaudessa arkipäivinä klo 17-19.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Energialaboratorio 360°

Uramahdollisuudet

Energiainsinöörin tehtävät ovat konkreettisia, käytännönläheisiä ja reaaliajassa muuttuvia. Työvälineinä käytetään tietotekniikkaa sekä erilaisia tietojärjestelmiä, ohjelmistoja, verkkotietokantoja sekä -pankkeja. Esimerkiksi tuotantolaitosten työmääräyksiä ja laitetietoja hallitaan verkkotietokannoissa.

Energiatekniikan koulutuksesta valmistuneet työllistyvät hyvin alueen energiatuotantoon, suunnittelutoimistoihin, laitetoimittajille ja kunnossapito-organisaatioihin.

Valmistuttuasi voit työllistyä energiantuotantoa tai paperi-, massa-, öljynjalostus- ja koneteollisuutta palveleviin yrityksiin. Suurimpia työllistäjiä ovat kunnossapitoyritykset ja käynnissäpitopalvelut sekä laitetoimittajat, insinööri- eli suunnittelutoimistot ja teollisuuslaitokset.

Työtehtävä liittyvät usein suunnitteluun, valmistukseen, markkinointiin, myyntiin, asennusvalvontaan, käyttöönottoon, tuotantoajoon, kunnossapitoon, koulutukseen tai omaan yritystoimintaan.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • voimalaitoksen kunnossapitomestari
 • käyttöinsinööri
 • automaatio- ja konesuunittelija
 • kunnossapitoinsinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • energianeuvoja
 • voimalaitosinsinööri
 • projekti-insinööri
 • valvomo-operaattori
 • sähköverkkoasiantuntija

Juuso Kylmälä

Juuso kertoo kiinnostuneensa koulutuksesta, sillä alalla riittää töitä, palkkataso on hyvä ja työnkuva on hyvin laaja: töitä voi tehdä esimerkiksi voimalaitoksella tai energiatekniikan konsulttina.

"Kiinnostavinta opiskelussa ovat erilaiset projektityöt. Lisäksi opintoihin kuuluu esimerkiksi laboratoriotöitä. Ammattiopintojen lisäksi opiskellaan myös englantia, ruotsia, fysiikkaa ja matematiikkaa."

Lue lisää

5 syytä valita Xamk

 1. Työelämän arvostama koulutus.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat oppimisympäristöt.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat tukipalvelut – meillä et jää ongelmien kanssa yksin.
 5. Vaihtomahdollisuudet ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Hannu Sarvelainen
puh. 044 702 8485
hannu.sarvelainen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This