Monimuoto-opiskelu

  • opiskelupaikka Kotka
  • opintojen kesto 1,5 vuotta
  • tutkintonimike: Master of Engineering, Cybersecurity
  • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Valintaperusteet

Kysy lisää:
Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Uusinta osaamista kyberturvallisuudesta

Kuinka havaitaan, estetään ja korjataan kyberhyökkäykset?

Cybersecurity -koulutuksessa hankit itsellesi vankkaa asiantuntijaosaamista ja uusinta tietoa ja taitoa kyberturvallisuudesta. Uusia taitoja tarvitaan estämään, havaitsemaan ja kyberhyökkäyksen onnistuessa myös korjaamaan vahingot.

Koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon suorittaneille tieto- ja viestintätekniikan insinööreille tai vastaavan tutkinnon omaaville. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus.

Kyberhyökkäysten aikaansaamat häiriöt voivat olla kohtalokkaita Internet-pohjaisessa yhteiskunnassamme. Hyökkäykset voivat kohdistua eri alojen kriittiseen infrastruktuuriin: energian tuotanto ja siirto, vesihuolto, liikenne- ja viestintä, terveydenhuolto tai finanssiala.

Suoritettuasi opinnot tunnet kyberturvallisuuden lainsäädännön ja osaat luokitella haavoittuvuudet ja suojautumisen periaatteet. Osaat soveltaa tietoturvaratkaisuja uhkien havaitsemiseen ja torjuntaan sekä puolustautua palvelunestohyökkäyksiltä. Tunnet myös kyberturvallisuusliiketoiminnan palvelut ja osaat toteuttaa tietoturva-auditoinnin.

Opiskele joustavasti työn ohessa

Opinnoissasi hankit itsellesi useita käytännön kyberturvallisuustaitoja ja osaat mm.:

  • analysoida tietojärjestelmän hyökkääjän näkökulmasta
  • tutkia tietojärjestelmiä haavoittuvuuksien löytämiseksi
  • käyttää sopivia työkaluja tiedonkeruuseen kohteesta
  • toteuttaa tarvittavia vastatoimenpiteitä kyberhyökkäyksille
  • parantaa tietojärjestelmien tietoturvallisuutta
  • hallita sovellusten tietoturvallisuuden periaatteet.

Taitoihisi kuuluu myös suojata teollisen internetin järjestelmiä sekä hallita tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmiä sekä toteuttaa verkkoinfrastruktuurin suojaustoimia.

Opetuskieli on englanti.

Koulutus sisältää paljon laboratoriotöitä. Pääset tekemään käytönnön tapaustutkimuksia virtuaalisessa laboratorioympäristöissä. Töistä osa käsittelee merenkulun ja voimalaitosten kyberturvallisuutta. Laboratoriotyöt on mahdollista suorittaa etänä.

Opinnäytetyö ja oppimistehtävät voidaan liittää työpaikkasi toimintoihin hyödyttäen sekä työnantajaa että itseäsi.

Kansainvälistyminen on myös tärkeä osa koulutusta. Opetukseen osallistuu vierailevia luennoitsijoita ja kansainväliset käytännöt ja esimerkit ovat osa opetusta. Koulutus soveltuu hyvin myös kansainvälisille opiskelijoille.

Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua sisältäen luentoja, yhteistoiminnallisia oppimistapahtumia, etäopintoja ja projektiopintoja. Monimuotokoulutuksen lähiopetuspäiviä on keskimäärin kolme kuukaudessa. Lähiopetus tapahtuu Kotkassa.

BYOD – Bring Your Own Device

Syksyllä 2017 aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Martti Kettunen
puh. 044 702 8300
martti.kettunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Share This