Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika: ei tiedossa

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Logistiikan ja talousjohtamisen ammattilaisille on kysyntää

Opiskele logistiikka-alan talous- ja tietojohtamista sekä logistiikkaprosessien analysointia ja kehittämistä. 

Xamkin logistiikan YAMK-koulutuksessa opit hallitsemaan logistiikka-alan digitalisoitumiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Osaat tehdä kustannussuunnittelua ja –seurantaa logistiikan näkökulmasta ja perehdyt logistiikka-alan tulevaisuuden näkymin ja tekniikoihin.

Tutkinnon suoritettusi valmistut logistiikan talousjohtamisen ammattilaiseksi ja voit työskennellä logistiikka-alan hallinnollisissa ja johtotehtävissä logistiikkapalveluyrityksissä sekä teollisuuden ja kaupan logistiikassa. Saat myös hyvät valmiudet toimia yrittäjänä logistiikka-alalla.

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys.

Logistiikka ja talous YAMK -koulutus on tarkoitettu tradenomin tutkinnon suorittaneille, joilla on tutkinnon jälkeen kertynyt vähintään kahden vuoden työkokemus. Koulutus soveltuu erityisesti liiketoiminnan logistiikan tai talous-alan tradenomitutkinnon suorittaneille, jotka toimivat tai ovat toimineet logistiikan työtehtävissä.

Logistiikka liittyy kaikkeen yritystoimintaan tavalla tai toisella ja se muodostaa huomattavan osan monen yrityksen kustannuksista. Siksi yritykset tarvitsevat työntekijöitä, jotka hallitsevat sekä logistiikan että talousjohtamisen.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Lähiopetusta on keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa perjantai- ja lauantaipäivinä ja ne toteutetaan Xamkin Kouvolan kampuksella.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Oppimistehtävät kytketään mahdollisuuksien mukaan omaan työhösi tai muuhun yritys- tai yhteisökumppanin toimintaan.

Logistiikka on kansainvälinen ala, joten opinnoissa käytetään kansainvälistä materiaalia ja tarkastellaan kansainvälisiä kysyntä-toimitusketjuja. Koulutuksessa tehdään myös yhteistyötä kansainvälisten logistiikan tutkimuslaitosten ja kärkiyritysten kanssa. Opinnot eivät sisällä pakollisia englanninkielisiä opintoja.

 

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op).

Ydinosaaminen, 45 op

Ydinosaamisessa on keskeistä opintojen tulevaisuussuuntautuneisuus ja kehittävä ote. Ydinopinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • talous- ja tietojohtaminen
 • logistiikan suunnittelu
 • logistiikan hallinta
 • logistiikan tulevaisuus

Täydentävä osaaminen, 15 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista.

Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Opinnäytetyössä tunnistat oman työsi, yrityksen tai yhteisön logistiikan tai logistiikka-alan kehittämis- tai tutkimustarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Kouvolan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Minna Porasmaa
puh. 040 502 8612
minna.porasmaa@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu