Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 24
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 1,5-2 vuotta
 • tutkintonimike: ensihoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Mielenterveyshoitotyön kliiniseksi asiantuntijaksi, lähiesimieheksi ja kehittäjäksi

Koulutus antaa valmiuksia mielenterveyshoitotyön asiantuntija- ja johtotehtäviin. Koulutuksessa painottuu monipuolinen mielenterveyshoitotyön kehittämisosaaminen.

Koulutus antaa sinulle osaamista mielenterveyden edistämiseen sekä itsenäiseen ja vaativaan mielenterveystyöhön, mielenterveyshoitotyön kliiniseen päätöksentekoon sekä näyttöön perustuvan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Mielenterveyshoitotyön ylempi AMK-tutkinto on laaja-alainen ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa sinulle valmiudet toimia kliinisen asiantuntijan tehtävissä, esimiestyössä sekä kehittämistehtävissä.

Koulutuksen käytyäsi kykenet vahvaan asiantuntijuuteen omalla asiantuntijuusalallasi.

Koulutus on suunnattu mielenterveystyön tehtävissä toimiville ammattilaisille, sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja sosionomeille.

Koulutuksen avulla vahvistat ydinosaamistasi kehittyvässä mielenterveyshoitotyön kliinisessä asiantuntijuudessa, vaativassa kliinisessä erityisosaamisessa, asiantuntijuuden kehittämisessä, näyttöön perustuvassa toiminnassa, työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esimiestyössä.

Mielenterveyshoitotyö | Kliininen asiantuntija | Näyttöön perustuva toiminta | Johtaminen

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Kotkan kampus

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys.

Opiskeluaika on noin 1,5-2 vuotta ja opiskelupaikkana on Xamkin Kotkan kampus. Osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Opetusta voidaan järjestää myös Xamkin Kouvolan kampuksella, Helsingissä ja verkko-opintoina.

Lähiopetusta on keskimäärin neljänä päivänä kuukaudessa arkipäivisin. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja voit kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyön työpaikkasi kehittämiseen.

Monimuoto-opinnoissa lähiopetus, erityisasiantuntijoiden luento-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, verkkoympäristössä opiskelu, ainutlaatuisessa simulaatio-oppimisympäristössä harjoittelu, käytännön työ sekä teorian ja käytännön integroivat oppimistehtävät muodostavat innostavan ja laadukkaan kokonaisuuden.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen 40 op

 • Mielenterveyshoitotyön vaativa kliininen osaaminen (25 op)
  • Kehittyvä kliininen asiantuntijuus mielenterveyshoitotyössä
  • Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät mielenterveyshoitotyössä
  • Monialainen toiminnan kehittäminen mielenterveyshoitotyössä
  • Mielenterveyshoitotyö terveyden edistämisen tukena
  • Laaja-alainen mielenterveyshoitotyön osaaminen
 • Lähiesimies mielenterveyshoitotyössä (15 op)
  • Henkilöstöjohtaminen mielenterveyshoitotyössä
  • Näyttöön perustuva mielenterveyshoitotyö ja tiedolla johtaminen
  • Mielenterveyshoitotyön johtamisen ajankohtaiset teemat

Täydentävä osaaminen 20 op

 • Tutkimus- ja kehittämisopinnot
 • Viestintätaidot
 • Johtamisopinnot
 • Ajankohtaiset teemat
 • Yrittäjyysopinnot
 • Venäjä opinnot

Opinnäytetyö 30 op

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • Tutkimus ja kehittäminen
 • Johtaminen
 • Yrittäjyys
 • Kansainvälisyys
 • Viestintätaidot
 • Ajankohtaiset teemat

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista.

Täydentävän osaamisen opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Kotkan kampus

Kaikki YAMK-tutkinnot

Master School

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Niina Eklöf
p. 044 702 8792
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lehtori Anna-Kaarina Anttolainen
p. 044 702 8805
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi