Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika 4.-18.9.2019

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • lisätietoja: hakijapalvelut@xamk.fi

Puumuotoilijalle on aina tarvetta.

Puumuotoilija hallitsee puutuotteiden suunnittelun, ekologisen rakentamisen ja tuotteistamisen

Xamkin puumuotoilun koulutus vastaa puurakentamisen ja -sisustamisen koulutustarpeeseen. Koulutus on Suomen ainoa korkeakoulutasoinen muotoilijakoulutus, jossa pääpaino on puurakentamisessa ja -sisustamisessa.

Osaajia tarvitaan puutuotteiden suunnitteluun, ekologiseen puurakentamiseen, tuotteistamiseen ja brändäykseen.

Opinnoissasi keskityt puumateriaalien käyttöön muinaisia oppeja kunnioittaen ja uusimpia teknologioita hyödyntäen.

Suunnittelukohteita ovat muun muassa puiset rakenneosat, piha- ja ympäristörakentamisen kohteet, kalusteet ja sisustaminen.

Koulutuksessa yhdistyy perinteinen tietotaito moderniin materiaali-, suunnittelu- ja valmistustaitoon. Halutessasi voit painottaa opintosi joko ulko- tai sisärakenteiden suunnitteluun.

Koulutus valmentaa toimimaan monialaisissa tiimeissä ja kansainvälisissä verkostoissa yhteistyössä suunnittelijoiden, asiakkaiden, markkinoinnin ja valmistajien kanssa. Puumuotoilijana ymmärrät modernin puurakentamisen vaatimukset niin ulko- kuin sisätiloissa ja toimit aktiivisena muotoilun, materiaalien ja tekniikoiden kehittäjänä.

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Puumuotoilijan opinnot

Ammattiosaamisesi perustuu erilaisten tuotesuunnittelu- ja muotoilumenetelmien hallintaan sekä vahvaan materiaaliosaamiseen. Kulttuurien tuntemus luo pohjaa muotoilun ja esineiden syvemmälle ymmärrykselle.

Työpajoissa opitaan ja sovelletaan käyttäjä- ja teknologialähtöistä ongelmanratkaisua.

Taideopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja. Exchance Workshop valmentaa kansainvälisiin projekteihin ja tuotteiden lanseeraukseen.

Koulutus edistää kilpailukykyä ja osaamista puumuotoilun ammattialalla. Toteutat tuotesuunnittelu- ja kehittämisprojekteja yhteistyössä puualan yritysten ja eri alojen suunnittelijoiden kanssa.

Xamkin Wood Academyssa on tarjolla myös Startup-ohjelma, joka tukee oman yritystoiminnan käynnistämistä ja antaa siten hyvät puitteet kehittää omia liike- ja tuoteideoita monialaisissa tiimeissä opintojen aikana.

Millainen ura sinua kiinnostaa?

Valmistuttuasi voit sijoittua puutuoteteollisuuden muotoilu-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin sekä opetus-, tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin.

Puumuotoilijana voit toimia yrittäjänä omassa yrityksessä tai yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa, monialaisissa tiimeissä, sekä yksityisen ja julkisen sektorin projekti- ja kehitystoiminnassa.

Kaupallinen suuntautuminen opintojen aikana antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa myynti- ja markkinointitehtävissä kotimaassa ja kansainvälisesti.

Olisiko sinun unelma-ammattisi

 • puumuotoilija
 • designer
 • kalustesuunnittelija
 • puualan asiantuntija
 • puunveistäjä
 • myyntipäällikkö tai
 • tuotekehityspäällikkö

”Puu on oma materiaalini”

Opintojen kokonaisuus on hyvä. Sisustusarkkitehtuurin opinnot rikastuttivat omaa näkökulmaa muotoiluun. Yleisesti ottaen opinnot yhdistävät hyvin teoreettisen ja toiminnallisen puolen. Minulle on luonnollisempaa oppia tekemisen kautta.

Rami Federley, puumuotoilun opiskelija

Lue lisää Ramin mietteitä opinnoista

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Heli Abdel-Rahman

heli.abdel-rahman@xamk.fi

puh. 044 702 8477

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu