Verkko-opiskelu

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Kehitä osaamistasi manuaalisessa lääketieteessä

Naprapatian YAMK on uraauurtava manuaalisen lääketieteen koulutus Euroopassa, joka syventää osaamistasi tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimisessa, hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Opinnoissasi kehität näyttöön perustuvaa osaamista kliinisessä työssä. Samalla saat uutta osaamista alan asiantuntijatehtäviin, joissa toimit osana moniammatillista kuntoutustiimiä. Naprapatian YAMK-tutkinnon suoritettuasi olet alan kehityksen kärjessä.

Opinnoissa syvennetään manuaalisen lääketieteen tietoja ja taitoja näyttöön perustuen.  Perehtyminen alan viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen ja kansainväliseen kehitykseen syventävät aiempaa osaamistasi.

Valmiutesi toimia alan asiantuntijatehtävissä vahvistuvat. Käsityksesi tuki- ja liikuntaelinsairauksien syistä ja seurauksista lavenee. Opit ymmärtämään entistä paremmin fyysisen aktiivisuuden merkityksen tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä länsimaisten elintapasairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Samalla kehität asiantuntijuuttasi liikuntafysiologiassa ja  urheilulääketieteessä.

Koulutus on kokonaan englanninkielinen.

naprapatia | manuaalinen lääketiede | tuki- ja liikuntaelinsairaudet | selkä- ja niskakipu | lihakset ja nivelet | työ- ja toimintakyky | liikunta- ja urheiluvammat | urheilulääketiede | terveys | liikunta ja urheilu | näyttöön perustuva kuntoutus

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opintojen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Master of Naprapathy (90 op), muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: ydinosaaminen (50 op), täydentävä osaaminen (10 op) ja opinnäytetyö (30 op).

 • Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät – 5 op
 • Johtaminen – 5 op
 • Tuki- ja liikuntaelimistön toiminta – 10 op
 • Syventävä osaaminen tuki- ja liikuntaelinsairauksissa – selkäranka – 5 op
 • Syventävä osaaminen tuki- ja liikuntaelinsairauksissa – raajat – 5 op
 • Hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa – 5 op
 • Fyysistä aktiivisuutta edistävien käytäntöjen johtaminen – 5 op
 • Urheilulääketieteen erilliskysymyksiä 5 op
 • Fyysisen suorituskyvyn testaaminen, mittaaminen ja arviointi – 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot – 10 op
  • manuaalinen lääketiede / urheilulääketiede
  • liikuntafysiologia
 • Opinnäytetyö 30 op

Täydentävä osaaminen

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö

Koulutuksessa tehtävät opinnäytetyöt liittyvät manuaalisen lääketieteeseen, fyysiseen aktiivisuuteen tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimuksessa, hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä urheilulääketieteeseen.

Opiskele joustavasti työn ohella

Opintojen kesto on 2–3 vuotta, ja opinnot suoritetaan pääsääntöisesti joustavasti verkossa.

Tutkinto sisältää yhden lähijakson (3-4 päivää) ensimmäisen lukuvuoden alussa Kotkassa syksyllä 2024.

Voit suorittaa tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät (5 op) ja johtaminen (5 op) -opintojaksot myös muussa korkeakoulussa. Muualla suoritetut opintojaksot hyväksiluetaan Xamkissa suorittamaasi tutkintoon.

VERKOSTOT TYÖELÄMÄÄN MUKAAN

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.Käytettävissäsi kampuksilla ovat opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. 

 

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring your own device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Kotkan kampus

tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Tuntiopettaja Petteri Koski
puh. 044 702 8736
petteri.koski@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi