MONIMUOTO-OPISKELU

 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2-3 vuotta
 • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Vie organisaatiotasi kohti digitaalisuutta

Opi tunnistamaan työorganisaatiosi kehittämiskohteita erityisesti digitaalisen tietojenhallinnan näkökulmasta.

Xamkin sähköisen asioinnin ja arkistoinnin ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen teemana on organisaation toiminnan kehittäminen erityisesti tietojenhallintaa ja sähköisiä palveluja kehittämällä. Keskeisiä aihealueita ovat sähköisen tiedon syntyyn, käsittelyyn ja säilytykseen sekä uudelleenkäyttöön liittyvät teemat, mukaan lukien tietosuojan ja tietoturvan näkökulmat.

Koulutuksessa saat käytännönläheisiä tietoja ja taitoja oman työsi kehittämiseen. Ymmärrät tiedonhallinnan merkityksen organisaation toiminnassa ja tiedät tiedon säilymiselle asetetut vaatimukset. Osaat soveltaa asiakirjahallinnan ja arkistoinnin periaatteita toimintaprosessien kehittämiseen.

Valmistuttuasi kykenet osallistumaan monipuolisesti erilaisiin tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin ja saat osaamista digitaalisuutta hyödyntäviin asiantuntijatehtäviin. Saat myös työkaluja uusien digitaaliseen tietoon pohjautuvien laadukkaiden palvelujen kehittämiseen sekä kykenet osallistumaan tietojärjestelmän hankintaprosessiin.

 

Opiskele Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kolme vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Lähiopetusjaksot ajoittuvat viikonloppuihin (perjantai-ilta ja lauantaipäivä). Yhdessä opintojaksossa on kaksi lähiopetusviikonloppua. Lukukaudessa (kevät/syksy) lähiopetusviikonloppuja tai muita lähitapaamaisia on 6-7 kpl.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Digitaalista tietojenhallintaa

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 30 op

 • Digitaalisuus toiminnan kehittämisessä
 • Tiedonohjaus ja sähköinen arkistointi
 • Digitaalisen tiedon hyödyntäminen
 • Tietojärjestelmän hankinta
 • Digitaalisen palvelun laatu
 • Digitaalisen palvelun teknologiat

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Ydinosaamisen opinnoissa saat kokonaiskuvan toiminnan kehittämisestä digitalisoituvassa maailmassa. Opit kytkemään tiedonhallinnan organisaation muuhun toimintaan ja ymmärrät tiedonhallinnan merkityksen organisaatiossa. Ymmärrät myös sähköisen arkistoinnin roolin organisaatiossa.

Lisäksi saat riittävät tiedot osallistua tietojärjestelmien hankintaprosessiin substanssialasi asiantuntijana. Osaat määritellä laadukkaan digitaalisen palvelun sekä ymmärrät palvelun taustalla olevia teknologioita ja käsitteitä.

Täydentävä osaaminen, 30 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Täydentävissä opinnoissa tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen
 • yrittäjyys
 • kansainvälisyys
 • viestintätaidot
 • ajankohtaiset teemat.

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista.

Täydentävän osaamisen opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

”Nyt voin hakeutua erilaisiin hallinnon tehtäviin!”

Opinnoissa on avautunut laaja kuva digitalisaatiosta ja sen hyödyntämisestä eri aloilla. Lisäksi opintoihin on kuulunut tutkimus- ja kehittämisopintoja sekä viestintä- ja johtamisopintoja. Näin opintojen loppuvaiheessa alan hahmottaa, miten tehokkaasti opiskelu muuttaa omaa ajattelutapaa ja todella lisää osaamista ja ammattitaitoa. Urakehitykselleni tämä koulutus oli todellinen mahdollisuus, sillä nyt voin hakeutua erilaisiin hallinnon tehtäviin.

Päivi Paappanen, sähköisen asioinnin ja arkistoinnin opiskelija

Lue lisää Päivin opiskelusta.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Kirsi Jurvanen
puh. 040 198 5465
kirsi.jurvanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu