Päiväopiskelu

 • aloituspaikat 40
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

Ei liiketoimintaa ilman logistiikkaa

Opiskele liiketoimintaprosessien analysoinnin, kehittämisen ja johtamisen asiantuntijaksi.Logistiikan asiantuntijoita tarvitaan kaikissa keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Logistiikkatradenomiksi valmistuttuasi sinulla on hyvät perustiedot kannattavasta liiketoiminnasta, suunnittelusta ja analysoinnista.

Opinnot suoritettuasi osaat analysoida, kehittää ja johtaa liiketoimintaprosesseja, joissa keskitytään materiaali-, tieto, pääoma- ja kierrätysvirtojen suunnitteluun ja ohjaukseen. Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet, toiminnan laatu ja kannattavuus.

Erikoisosaamistasi ovat logistiikkaprosessin suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Osaat myös huomioida turvallisuuden, kestävän kehityksen ja kansainvälisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen korostuu logistisessa toimintaverkostossa.

Koulutus tekee tiivistä yhteistyötä useiden eri alojen yritysten kanssa mahdollistaen työelämälähtöiset oppimistehtävät, projektit, yritysvierailut ja vierailevat luennoitsijat. Yritysyhteistyö helpottaa opinnäytetyötoimeksiantojen ja työharjoittelupaikkojen löytämistä.

Valmistuttuasi voit toimia monenlaisissa hankinnan ja materiaalihankinnan työtehtävissä, joissa tarvitaan liiketoiminnan ja logistiikan tuntemusta.

hankintatoiminta | liiketalous | liiketoimintaprosessit

Opintojen sisältö

Keskeinen osa koulutusta ovat laajat, osittain ammattiaineisiin integroidut kieliopinnot, case-tehtävät ja ryhmätyöt.

Tärkeimpiä asioita, joita koulutuksen aikana opit ovat:

 • liiketoiminnan prosessien ja lainalaisuuksien ymmärtäminen
 • yrityksen talouden suunnittelu ja hallinta
 • logistiikan operatiivisten toimintojen tuntemus
 • logistiikkaprosessin suunnittelu
 • kysyntä-toimitusketjun suunnittelu, organisointi, analysointi ja kehittäminen.

Opintoihisi sisältyvissä työelämälähtöisissä projekteissa saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään.

Koulutus koostuu ydinosaamisen sekä täydentävän osaamisen kokonaisuuksista. Lisäksi täydennät ammattitaitoasi vapaasti valittavilla opinnoilla.

Ydinosaamisen opinnoissa (170 op) perehdyt liiketoiminnan eri osa-alueisiin sisältäen sekä liiketaloudellisen että logistisen näkökulman. Opintoihin sisältyy myös yleiset työelämävalmiudet, johtamistaidot ja yrittäjyysosaaminen sekä kieliopinnot.

Täydentävän osaaminen opinnoissa (40 op) syvennät liiketoimintaosaamistasi, taloudellista ajattelutapaasi sekä logistiikkaprosessin hallinnan taitoja. Saat erityisosaamista logistiikan hallinnan, e-liiketoiminnan ja toimitusketjujen alalta. Opintojen aikana rakentuneen tiedot ja taidot kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Vapaasti valittavissa opinnoissa (15 op) voit täydentää logistista osaamistasi. Voit valita opintoja Venäjän kuljetusten ja logistiikan, logistiikan ICT:n, digitalisaation tai yrittäjyyden ja innovaatioiden alalta.

Opintojen toteutus

Opinnoissasi hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Perinteisen kontaktiopetuksen lisäksi opintoihisi kuuluvat videoitavat etäluennot ja itsenäinen opiskelu. Lähiopetus tapahtuu Xamkiin Kotkan kampuksella. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa kahtena päivänä, jotka ovat pääsääntöisesti perjantai ja lauantai.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Uramahdollisuudet

Logistiikan tradenomitutkinnon suoritettuasi voit toimia monenlaisissa hankinnan ja materiaalihankinnan työtehtävissä, joissa tarvitaan liiketoiminnan ja logistiikan tuntemusta.

Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden edetä nopeastikin esimies- ja johtotasolle sekä hallinnon ja suunnittelun eri tehtäviin.

Logistiikkatradenomina voit sijoittua myös laadunhallinnan tehtäviin tai erilaisiin asiakaspalvelun tai hallinnon työtehtäviin logistiikkapalveluyrityksessä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • varastoesimies
 • huolintaesimies
 • ajojärjestelijä
 • ostaja
 • logistiikkapäällikkö
 • terminaalipäällikkö
 • lastinsuunnittelija

Opiskelijat äänessä

Käytännön kokemusta teorian rinnalle

Lue lisää

Logistiikkaopinnot edistävät uraani

Lue lisää

Miksi valita tradenomiopinnot Xamkissa?

Lue lisää

5 syytä valita Xamk

 1. Työelämän arvostama koulutus.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat oppimisympäristöt.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat tukipalvelut – meillä et jää ongelmien kanssa yksin.
 5. Vaihtomahdollisuudet ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Suvi Johansson
puh. 044 702 8325
suvi.johansson@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu