Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli (verkko-opintoina jopa yli 80 % koulutuksesta)
 • opintojen kesto 2-3 vuotta
 • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)
 • hakuaika: 16.-30.3.2022

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Yrityksen johto- ja asiantuntijatehtäviin

Miten kehität pk-yrityksen liiketoimintaa? Mistä luot kilpailuetua muuttuvassa toimintaympäristössä?

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen YAMK-koulutuksessa uudistat yrityksen liiketoimintaa. Luot uusia urapolkuja liike-elämässä tai saat nostetta omaan yritystoimintaasi. Koulutuksen pääteema on liiketoimintaosaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

YAMK-koulutuksessa kehität johtamistaitojasi muuttuvassa toimintaympäristössä

 • syvennät strategista liiketoiminta- ja talousosaamistasi
 • kehität tiedonhankinnan, analysoinnin ja päätöksenteon taitojasi
 • suunnittelet ja toteutat kehittämishankkeita.

Opiskelu yhdistää liike-elämän eri alojen asiantuntijoita ja avaa uusia näkökulmia opiskelijoille. Luot arvokkaan verkoston muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Koulutus on suunnattu erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskenteleville, kehityshakuisille asiantuntijoille, esimerkiksi taloushallinnon, myynnin ja markkinoinnin, henkilöstöhallinnon, projektien johtamisen tai muissa kehittämistehtävissä toimiville.

Oman työsi tai yrityksen kehittäminen kytketään opintoihin heti alusta alkaen. Tutkinnon suoritettuasi voit edetä ja työskennellä yrityksissä esimerkiksi

 • johtotehtävissä
 • yrittäjänä
 • esihenkilönä
 • asiantuntijana
 • kehittämistehtävissä.

liiketoiminta | digitaalisuus | johtaminen | monikanavaisuus | strategia | yritystalous |

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät jonkin verran lähiopetusta arkisin, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. Jos suoritat esimerkiksi 15 opintopistettä lukukaudessa (kevät tai syksy), työmääräsi on noin 400 tuntia.

Lähipäivät ovat yhteisen tekemisen ja oppimisen tilaisuuksia. Lähipäiviä on yhden lukukauden aikana arviolta 4–8. Lähipäivien opiskelu järjestetään arkisin klo 9–16. Määrä riippuu myös oman opiskelusuunnitelmasi (HOPS) valinnoista. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti Xamkin Mikkelin kampuksella. Osa opintojaksoista toteutetaan ohjattuina verkko-opintoina ilman lähipäiviä.

Voit nopeuttaa opintoja, jos et ole työelämässä tai olet opintovapaalla. Ydinopinnot suoritetaan kahden lukukauden aikana (syksy + kevät). Tämän lisäksi voi samanaikaisesti suorittaa täydentäviä opintoja. Opinnot suunnitellaan etukäteen yhdessä opiskelijavastaavan kanssa (HOPS). 

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

 

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 30 op

 • Liiketoiminnan kilpailukenttä
 • Multichannel strategies
 • Yrityksen talouden johtaminen
 • Rahoituksen johtaminen
 • Työyhteisötaitojen johtaminen
 • Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa

Ydinosaamisen opinnoissa tarkastellaan liiketoiminnan muuttuvaa toimintaympäristöä, strategioita, tiedonhankintaa, yrityksen talouden johtamista, monikanavaista asiakkaiden palvelua sekä työyhteisötaitojen yhteyttä tuottavuuteen. Sisällöissä ovat vahvasti läsnä innovatiivinen kehittämisote ja tulevaisuusnäkökulma. Ydinosaamisen opinnot ovat kaikille pakolliset.

Täydentävä osaaminen, 30 op

Täydentävissä opinnoissa (30 op) valitaan vähintään 10 op tutkimus- ja kehittämisopintoja siten, että ne tukevat oman opinnäytetyön toteuttamisen menetelmiä.

Täydentävän osaamisen opintoja voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi palvelevien opintojaksojen avulla.

Täydentävissä opinnoissa tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Opintoihin voidaan hyväksilukea harkinnan mukaan myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintoja on opinnäytetyö. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) hankkeissa. Opinnäytetyön tekeminen käynnistetään ensimmäisen lukuvuoden loppuvaiheessa tai toisen opiskeluvuoden alussa. Opinnäytetyö on aina toimeksiantajalle tehty tutkimuksellinen kehittämishanke

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Strategista johtamista ja digitalisoitumista

Lue lisää

Opiskelijakaverit sparraajina

Lue lisää

Opintovapaa kirittää jatko-opiskelijaa

Lue lisää

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää laitevaatimuksista

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava, yliopettaja Heli Kesämaa
puh. 050 591 3215
heli.kesamaa(at)xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi