Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20 (kevään 2020 yhteishaku)
 • opiskelupaikka Mikkeli (verkko-opintoina jopa yli 80 % koulutuksesta)
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Liiketoiminnan johto- ja asiantuntijatehtäviin

Onko työsi muuttumassa? Tarvitsetko varmuutta liiketoiminnan kehittämiseen? Haluatko opiskella tehokkaasti verkossa? 

Liiketoiminnan johtamisen YAMK-koulutuksessa opiskelet kuinka pk-yrityksen liiketoimintaa uudistetaan jatkuvasti. Luot uusia urapolkuja liike-elämässä tai saat nostetta omaan yritystoimintaasi.

Koulutuksen pääteema on liiketoimintaosaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelu yhdistää liike-elämän eri alojen asiantuntijoita ja avaa sinulle uusia näkökulmia työelämään.

Koulutus on suunnattu pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskenteleville asiantuntijoille, jotka haluavat kehittyä ja edetä urallaan. 

Liiketoiminnan opinnoissasi:

 • syvennät liiketoimintaosaamistasi
 • kehität tiedonhankinnan, analysoinnin ja päätöksenteon taitojasi
 • suunnittelet ja toteutat kehittämishankkeita.

Osan opintojaksoista voi suorittaa opiskelijavaihdossa ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissa. Opiskelijavaihto kestää noin yhden lukukauden.

Oman työsi tai yrityksesi kehittäminen kytketään opintoihin heti alusta alkaen. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi:

 • yritysten johtotehtävissä tai yrittäjänä
 • kehittämisprojektien johtajana
 • esimiehenä tai
 • asiantuntijana.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kolme vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. (Muutos: vuonna 2020 yhteishaussa oleviin koulutuksiin alan työkokemusvaatimus on kaksi vuotta).

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Verkossa voit suorittaa jopa yli 80 % opintojaksoista. Lähipäivien määrä ja ajankohdat riippuvat henkilökohtaisesta opetussuunnitelmastasi. 

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat alueen yritykset, Kauppakamari ja yrittäjäjärjestöt.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 30 op

 • Liiketoiminnan kilpailukenttä (lähiopetus + verkko)
 • Multichannel strategies (verkko-opinnot)
 • Yrityksen talouden johtaminen (verkko-opinnot)
 • Rahoituksen johtaminen (verkko-opinnot)
 • Työyhteisötaitojen johtaminen (lähiopetus + verkko)

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita. Ydinopinnoissa tarkastellaan liiketoiminnan muuttuvaa toimintaympäristöä, talouden johtamista, monikanavaista asiakkaiden palvelua ja työyhteisötaitojen yhteyttä tuottavuuteen.

Ydinopintojen sisällöissä ovat vahvasti läsnä innovatiivinen kehittämisote ja tulevaisuusnäkökulma. Yksi opintojaksoista on englanninkielinen.

Täydentävä osaaminen, 30 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.Tutkimus- ja kehittämisopintoja on suoritettava kuitenkin 10 op. Täydentävä osaaminen on mahdollista suorittaa myös täysin verkko-opintoina. 

Täydentävissä opinnoissa tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintoja on opinnäytetyö. Se käynnistetään opintojen alkuvaiheessa. Opinnäytetyö liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen ja uralla kehittymiseen. Tunnistat alasi kehittämistarpeita, suunnittelet ja toteutat muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) hankkeissa.

Strategista johtamista ja digitalisoitumista

Lue lisää

Opiskelijakaverit sparraajina

Lue lisää

Opintovapaa kirittää jatko-opiskelijaa

Lue lisää

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Heli Kesämaa
puh. 050 591 3215
heli.kesamaa(at)xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu