Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 35
 • opintojen kesto 2,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Vastuullista yrittäjyysosaamista

Maailma tarvitsee yrittäjiä, jotka rakentavat tulevaisuutta vastuullisesti. 

Liiketalouden YAMK-koulutuksen tavoitteena on vahvistaa jo yrittäjinä toimivien tai yrityksen perustamista suunnittelevien eri alojen osaajien ja ammattilaisten yrittäjyysosaamista.  

Koulutus valmentaa sinut menestyvään ja uudistavaan yritystoimintaan ja johtamiseen. Saat yrittäjyyteen uusia näkökulmia ja uudenlaista osaamista, jolla vahvistat yrityksesi resilienssiä sekä edistät liiketoiminnan jatkuvuutta ja kasvua. 

Kehität myös valmiuksiasi toimia koti- ja ulkomaisissa monikulttuurisissa ympäristöissä eri toimijarooleissa, esimerkiksi työnantajana, asiakkaana ja yhteistyökumppanina. 

Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua, itsenäistä työskentelyä sekä asiantuntijavierailuja ja oman yritysidean tai kehittämissuunnitelman jalostamista. Lähipäivät ovat perjantaisin noin kerran kuukaudessa, kestoltaan koko päivän. Opinnot sidotaan omaan yritystoimintaan.  

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on osaamista oman yrityksesi kehittämiseen tai uuden yrityksen aloittamiseen

YAMK-tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin, ja monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Verkostoitumista ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Tarjolla kehittävä ote työhön  

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.  

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä  Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään.  Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 200.  

Opintojen sisältö

Koulutus koostuu ydinosaamisesta, täydentävistä opinnoista ja opinnäytetyöstä.  

Ydinosaamisen opinnot

Ydinosaamiseen kuuluu kolme moduulia, jotka sisältävät kolme opintojaksoa:

 1. Yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisprosessit
  • Vastuullinen yrittäjyys
  • Yrityksen kriittiset menestystekijät
  • Yrityksen strategiset valinnat
 2. Uudistava johtaminen
  • Liiketoiminnan älykäs johtaminen
  • Vastuullisuus ja kestävyys yritystoiminnassa
  • Tiedolla johtaminen ja yrittäminen
 3. Yrityksen kasvustrategiat
  • Yritystoiminnan kasvun mahdollistajat
  • Kasvuosaaminen
  • Kasvustrategia käytäntöön.

Täydentävän osaamisen opinnot, 15 op  

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.  

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:  

 • tutkimus ja kehittäminen 
 • johtaminen ja yrittäjyys 
 • kansainvälisettyöympäristöt 
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot. 

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.

Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat yrittäjyyttäsi edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Opinnäytetyön suunnittelu aloitetaan jo ensimmäisen opiskeluvuoden keväänä. Opinnäytetyön aloittaminen on joustavaa ja prosessi opiskelijaa tukeva.  

Opintojen ohjaus 

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.   

Opiskelijoiden hyvinvointi  

Opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää. Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta.  Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat, opintopsykologit, opiskelijaterveydenhuollon työntekijät ja oppilaitospappi.   

Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.  

BYOD – Bring Your Own Device   

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). 

Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.   

Vastuullisuus voi olla yritykselle kilpailuetu

Raino Kukkonen
Sarjayrittäjä, ex. toimitusjohtaja, tehtailija
Kaslink Foods Oy, Kouvolan Herkku Oy

Lue lisää Raino Kukkosen ajatuksia yrittäjyydestä

Kuluttajat, sijoittajat ja media vaativat vastuullisempaa yritystoimintaa

Riitta Pöyry
Kiertotalous- ja vastuullisuusyhteistyö, B2B & vähittäiskauppa
Globe Hope

Lue lisää Riitta Pöyryn ajatuksia yrittäjyydestä

Yrittäjyys, liiketoiminnan kehittäminen ja verkostoituminen

Minna Stenman
Liiketoiminnan lehtori, Saimaan ammattiopisto Sampo
Heinolan Heila Oy:n osakas ja hallituksen jäsen

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä
Xamkin yamk-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Kouvolan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Nina Hartikainen
puh. 044 702 8569
nina.hartikainen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi