Monimuoto-opiskelu

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Nuorisokasvatuksen kehittämis- ja johtamistaitoja

Kiinnostaako sinua nuorten hyvinvointi? Haluatko vahvistaa nuorisokasvatuksen osaamistasi? Oletko kiinnostunut kehittämään omaa työtäsi ja työyhteisöäsi?

Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutuksessa perehdyt nuorisokasvatuksen erilaisten toimintaympäristöjen ajankohtaisiin työelämäkysymyksiin, johtamiseen ja esimiestyöhön sekä tutkimukseen ja kehittämiseen.

Koulutuksen tavoitteena on, että yhteisöpedagogi (yamk) -tutkinnon suoritettuasi pystyt toimimaan nuorisokasvatuksen ja nuorten toimintaympäristöjen erilaisissa asiantuntijatehtävissä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Näissä tehtävissä kykenet sekä kehittämään omaa työtäsi ja ammattialaasi että johtamaan sitä.

 

Koulutuksen avulla laajennat osaamistasi:

 • Nuorisokasvatuksen erilaisista toimintaympäristöistä
 • Nuorisoalan tulevaisuuden ennakoinnissa
 • Työn ja ammattialan tutkimuksessa ja kehittämisessä
 • Johtamisessa ja esimiestyössä

Yhteisöpedagogi (yamk) -tutkinnon suorittaneet sijoittuvat ammattialalla monipuoliesti erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tehtäväkentät sijoittuvat

 • nuorisokasvatuksen erilaisiin toimintaympäristöihin
 • viranomaistehtäviin
 • järjestöihin
 • opetus- ja ohjaustehtäviin
 • projekti- ja kehittämishankkeisiin

Koulutus tarjoaa uramahdollisuuksia esimerkiksi moniin ammattialan opetustehtäviin opettajakoulutuksen, opinto-ohjauksen koulutuksen tai erityisopettajakoulutuksen jälkeen.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Olen saanut laaja-alaisesti havaintoja suomalaisesta nuorisotyöstä ja nyt ne jalostuvat YAMK-opinnoissa

"Aloitin opinnot syksyllä 2021. Hain tarkoituksella 7 vuotta opintojen jälkeen, jotta osaisin havainnoida työssä oppimaani opinnoissa. Tässä YAMK-opinnot ovat olleet erinomaisia. Yhteisöpedagogitutkinto antoi perusosaamisen, jota työelämä on tukenut, mutta YAMK-opinnot ovat syventäneet ammatillisuuttani.

Opinnot ovat opettaneet kriittistä arviointia niin omasta työtavasta, kuin nuorisotyön muodoista. Opinnot ovat antaneet minulle ymmärrystä esimerkiksi siitä, mitä on hyvä kehittäminen ja olen saanut vahvaa pohjaa kasvattaa omaa nuorisopolitiikan asiantuntijuuttani."

Lue Harrin mietteitä yamk-opinnoista

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Koulutus toteutetaan Mikkelin kampuksella. Ydinosaamisen opinnot järjestetään lähiopetuksena Mikkelin kampuksella, mutta ne on mahdollista suorittaa suurelta osin myös etäopiskeluna verkossa Lähiopetusta ydinosaamisen opinnoissa on aluksi 2 – 3 arkipäivää kuukaudessa harventuen opiskelun edetessä. Koulutus on mitoitettu kestämään kaksi lukuvuotta, mutta tutkintoon kuuluvat ydinosaamisen opintojaksot on mahdollista suorittaa kolmen lukukauden aikana.

Täydentäviä Master Schoolin opintoja toteutetaan kaikilla Xamkin kampuksilla, joita on Mikkelin lisäksi Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Opintoja on tarjolla runsaasti muun muassa johtamisen, tutkimuksen ja kehittämisen sisällöistä.

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen 30 op

Ydinosaamisen opinnot (30 op) koostuvat kahdesta nuorisokasvatuksen moduulista, jossa kummassakin on kolme 5 op opintojaksoa.

Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt -moduuli (15 op)

 • Nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa (5 op)
 • Nuorisokasvatuksen ammatillisuus ajassa (5 op)
 • Nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen (5 op)

Nuorisokasvattaja kehittäjänä -moduuli (15 op)

 • Kehittämisen menetelmät nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä (5 op)
 • Pedagoginen kehittäminen työorganisaatioissa (5 op)
 • Pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä (5 op)

Täydentävä osaaminen 30 op

Täydentävän osaamisen opinnot 30 op voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintojaksoja seuraavista kokonaisuuksista: tutkimus ja kehittäminen, johtaminen ja yrittäjyys, kansainväliset työympäristöt sekä digitaalisuu, tieto ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää hopsin laadinnan yhteydessä.

Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op. Opinnäytetyössäsi osoitat valmiutta soveltaa opiskelussa hankkimiasi tietoja ja taitoja työelämälähtöisen, oman ammattialan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisussa.

Opinnäyte tähtää aina tavalla tai toisella oman työn ja osaamisen, työyhteisön, työelämän tai ammattialan kehittämiseen ja on lähtökohtaisesti tutkimuksena tai kehittämisenä toteutettava. Näitä kysymyksiä aletaan käsitellä heti opintojen alusta lähtien.

Opinnäyte voi kytkeytyä myös muuhun kuin omaan työpaikkaan. Mahdollisia opinnäytteiden aiheita voi löytyä Xamkin omista tutkimus- tai kehittämishankkeista. Tällaisiin aiheisiin voi tutustua Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian sivuilla.

Tällaisiin aiheisiin voi tutustua Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia sivuilla.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita)

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Kliininen asiantuntija -koulutuksen yläkuva

Master School

Lue lisää
Mies ja nainen katsovat lappua talotekniikan tilassa.

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

lehtori Pekka Penttinen
puh. 040 829 8471
pekka.penttinen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi