Kyberturvallisuuden erikoistumisopinnot koostuvat kuudesta kyberturvallisuuden kurssista:

  • johdanto kyberturvallisuuteen
  • tietoverkkojen kyberturvallisuus
  • puolustava kyberturvallisuus
  • hyökkäävä kyberturvallisuus
  • kyberturvallisuusliiketoiminta
  • kyberturvallisuuden projekti

Mitä erikoistumiskoulutukset ovat?

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva aivan uudenlainen koulutusmuoto, joka antaa kohderyhmälleen järjestelmällisen mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Erikoistumiskoulutuksia toteuttavat ja suunnittelevat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoitusta kolmelle ammattikorkeakoululle ICT-alan erikoistumiskoulutuksiin ja näistä yksi on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (1.1.2017 lähten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus.

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutuksesta on sovittu 16 ammattikorkeakoulun yhteisessä sopimuksessa Kyamkin (1.1.2017 Xamk) toimiessa koordinaattorina. Valmistelutyössä on ollut mukana 19 yritystä. OKM:n erityisavustuksen turvin Kyamk (1.1.2017 Xamk) ja Metropoli järjestävät pilottitoteutukset 2016–2017.

Lisätiedot

Koulutusvastaava Martti Kettunen
044 702 8300, etunimi.sukunimi@xamk.fi