Ensihoidon koulutuksessa on keskeistä, että opiskelijat voivat kartuttaa osaamistaan turvallisesti. Ambulanssisimulaattorin avulla edistetään merkittävästi potilasturvallisuutta ja yhdistetään innovatiivisesti modernia teknologiaa opetukseen.

Suomen ensimmäinen ambulanssisimulaattori

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ensihoitoa opiskelevilla on käytössään uudenlainen oppimisympäristö – ambulanssisimulaattori. Kyseessä on Suomen ensimmäinen ja Euroopassa ainutlaatuinen opetuskäytössä oleva ambulanssisimulaattori.

Uuden simulaattorin avulla opiskelijat voivat harjoitella hätätilanteita varten jo opintojensa aikana, ennen todellisiin ensihoidon tilanteisiin joutumista. Xamkista valmistuvat ensihoitajat omaavat näin jo työelämään siirtyessään hyvät valmiudet ambulanssityöskentelyyn, mikä edistää merkittävästi potilasturvallisuutta. Sote-uudistuksen myötä matkat sairaaloihin pitenevät, jolloin ambulanssissa tehtävän ensihoidon merkitys tulee korostumaan entisestään.

Todenmukainen oppimisympäristö

Ambulanssisimulaattori toimii todenmukaisena oppimisympäristönä

 • Xamkin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon
 • ylempään AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa
 • täydennyskoulutuksessa
 • tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

Todenmukaisuus simulaattorissa syntyy siitä, että se on sijoitettu liikealustalle oikeaan ambulanssiin, josta on poistettu moottori-, vaihteisto- ja akselitekniikka. Simulaattori ei kuitenkaan ole pelkästään ambulanssi, vaan siihen liittyy kolme erillistä tilaa

 • debriefing-tila
 • valvomo
 • simulaatiotila.

Simulaatiotilassa sijaitsevat ambulanssisimulaattori sekä tila, jossa simuloitu ensihoidon opetustilanne esitetään. Todenmukaisuutta tuo kaareva videoseinä äänineen ja kuvineen. Valvomossa opettajat voivat seurata simulaatiotilan tapahtumia videojärjestelmien välityksellä ja ohjata tilanteita tarpeen mukaan.

Debriefing-tila on tarkoitettu palautteen antoon; siellä opiskelijat ja opettaja käyvät läpi toteutetun harjoituksen keskusteluiden ja tallenteen avulla. Simulaatiota voidaan tarvittaessa seurata reaaliajassa myös viereisessä auditoriossa.

Tiivis yhteistyö kumppaneiden kanssa

Todenmukainen, moderni ambulanssisimulaattori on edellyttänyt tiivistä ja innovatiivista yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa. Ambulanssi suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Volkswagen-hyötyajoneuvoja maahantuovan ja ambulanssikoreja valmistavan Tamlans Oy:n kanssa VW Amarok Negea -esittelyambulanssista.

Tamperelainen Creanex Oy toteutti varsinaisen simulaattorin rakenteet ja integroi ajosimulaatio-ohjelmistot ja liikealustan VW Amarok Negea -ambulanssiin.

Muita ambulanssisimulaattorihankkeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa

 • Nordic Simulators Oy (video- ja tallennejärjestelmät sekä virtuaaliympäristö)
 • Pensi Oy (paari- ja kantotuolivarusteet)
 • MediDyne (potilasmonitorit ja valvontalaitteet)
 • Airbus (VIRVE)
 • Sunit Oy (ajoneuvotietokoneet)
 • Codea Oy (karttajärjestelmä ja sähköinen ensihoidon kirjaaminen).

Ambulanssisimulaattori Facebookissa

Lue lisää

Tutustu ensihoidon koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisää

Jarno Hämäläinen
ensihoidon lehtori
p. 044 702 8751, jarno.hamalainen@xamk.fi