Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella Xamkin AMK- tai YAMK-tutkintoihin sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja. Tälle sivulle olemme koonneet tietoa avoimen opintotarjonnassa yleisesti toistuvista opintojaksoista terveys-, hyvinvointi- ja palvelualoilla.

Opintojaksojen tarkemmat tiedot, ajankohdat ja ilmoittautumisen löydät Xamkin koulutuskalenterista. Huomioithan, että koulutuskalenterissa näkyvät vain ne opintojaksot, joiden ilmoittautuminen on käynnissä. Toistuvat opintojaksot ovat tarjonnassa yleensä kerran vuodessa. Ota yhteyttä jos haluat tiedustella tietyn opintojakson seuraavaa toteutusajankohtaa.

Opintojaksojen toteutus on joko kokonaan verkossa tai monimuoto-opintoina, jolloin opiskeluun sisältyy verkko-opintojen lisäksi lähiopetusta jollakin Xamkin kampuksista. Nonstop-muodossa verkko-opintoina järjestettäville opintojaksoille otetaan uusia opiskelijoita noin kerran kuukaudessa.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa maksaa 12 euroa opintopisteeltä tai 175 euron lukukausimaksun. Täydennyskoulutusten hinnat on erikseen määritelty.

Tällä sivulla listatut opintojaksot ovat AMK-tasoisia, ellei niissä erikseen mainita YAMK.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan opinnoissa opiskellaan elämyksellisen ja vastuullisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä.

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Anniskelupassi, 2 op
 • Hygieniapassi, 2 op
 • Asiakasymmärrys matkailu- ja ravitsemisalalla, 5 op
 • Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö, 5 op
 • Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla, 5 op
 • Ilmastokestävät ruokapalvelut, 5 op
 • Palvelualan tapakulttuuri (Suomi, Aasia, Venäjä), 5 op (nonstop)
 • Tarina ja elämys matkailuopastuksessa, 5 op (nonstop)
 • Matkailu- ja ravitsemispalvelujen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen, yamk, 5 op

Matkailu- ja ravitsemisalan opintotarjonta koulutuskalenterissa

Koulutuskalenteriin

Restonomi (AMK)

Lue lisää tutkinnosta

MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINTA, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Yhteisöpedagogikoulutus

Yhteisöpedagogiopinnoissa opit hyödyntämään erilaisia kasvatuksellisia, ohjauksellisia ja osallistavia menetelmiä. Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja ja kehittää omaa työtäsi ja työyhteisöäsi.

 

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Nuoren kohtaaminen, 5 op
 • Yhteisöllisyys ja ryhmien ohjaaminen, 5 op
 • Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa, 5 op
 • Liikuntakasvatus, 5 op
 • Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi, 5 op
 • Yhteisöpedagogi yhteiskunnallisena vaikuttajana, 5 op

Humanistisen ja kasvatusalan opintotarjonta koulutuskalenterissa

Koulutuskalenteriin

Yhteisöpedagogi (AMK)

Lue lisää tutkinnosta

NUORISOKASVATUKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Ensihoitajakoulutus

Ensihoitajan opinnoissa opitaan arvioimaan potilaan hoidon tarvetta ja tekemään hoitoratkaisuja odottamattomissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

 

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Turvallisuuskriittinen ensihoitoyksikön hälytysajo, 2 op
 • Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, 5 op
 • Terveyden edistämisen perusteet, 5 op
 • Gerontologinen hoitotyö, 5 op

Terveysalan opintotarjonta koulutuskalenterissa

Valitettavasti koulutuskalenterista ei pysty tällä hetkellä hakemaan erityisesti ensihoitoalan opintoja. Voit hakea terveysalan opintoja ja etsiä joukosta koulutukseen sopivia opintojaksoja nimeltä.

Koulutuskalenteriin

Ensihoitaja (AMK)

Lue lisää tutkinnosta

ENSIHOIDON KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

AKUUTTI HOITOTYÖ, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Fysioterapeuttikoulutus

Fysioterapeuttiopinnot käsittelevät eri-ikäisten ihmisten liikkumista ja työ- ja toimintakykyä sekä niiden ongelmia.

Fysioterapeuttiopinnot käsittelevät liikkumiseen, elämäntapoihin ja ergonomiaan liittyviä vaikeuksia sekä asiakkaan apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarvetta.

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Ihmisen kasvu, kehitys ja motorinen oppiminen eri ikävaiheissa, 5 op
 • Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä, 5 op
 • Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan tukeminen, 5 op

Terveysalan opintotarjonta koulutuskalenterissa

Valitettavasti koulutuskalenterista ei pysty tällä hetkellä hakemaan erityisesti fysioterapeuttialan opintoja. Voit hakea terveysalan opintoja ja etsiä joukosta koulutukseen sopivia opintojaksoja nimeltä.

Koulutuskalenteriin

Fysioterapeutti (AMK)

Lue lisää tutkinnosta

HEALTH PROMOTION, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

MONIALAINEN TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Jalkaterapeuttikoulutus

Jalkaterapeuttiopinnoissa opiskellaan asiakkaan alaraajaongelmien syitä ja hoidon suunnittelua käyttäen jalkaterapian arviointivälineitä.

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Ihmisen kasvu, kehitys ja motorinen oppiminen eri ikävaiheissa, 5 op
 • Jalkaterveyden perusteet, 5 op

Terveysalan opintotarjonta koulutuskalenterissa

Valitettavasti koulutuskalenterista ei pysty tällä hetkellä hakemaan jalkaterapia-alan opintoja. Voit hakea terveysalan opintoja ja etsiä joukosta koulutukseen sopivia opintojaksoja nimeltä.

Koulutuskalenteriin

Jalkaterapeutti (AMK)

Lue lisää tutkinnosta

HEALTH PROMOTION, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

MONIALAINEN TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Naprapaattikoulutus

Naprapaattiopinnoissa perehdytään tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Liikuntafysiologia, 5 op

Terveysalan opintotarjonta koulutuskalenterissa

Valitettavasti koulutuskalenterista ei pysty tällä hetkellä hakemaan naprapatian opintoja. Voit hakea terveysalan opintoja ja etsiä joukosta koulutukseen sopivia opintojaksoja nimeltä.

Koulutuskalenteriin

Naprapaatti (AMK)

Lue lisää tutkinnosta

NAPRAPATIA, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

HEALTH PROMOTION, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Sairaanhoitajakoulutus

Sairaanhoitajaopinnoissa käsitellään hoitotyön ammatillisia perusteita, terveyden edistämistä ja kliinistä hoitotyötä.

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, 5 op
 • Terveyden edistämisen perusteet, 5 op
 • Gerontologinen hoitotyö, 5 op
 • Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, 5 op

Terveysalan opintotarjonta koulutuskalenterissa

Valitettavasti koulutuskalenterista ei pysty tällä hetkellä hakemaan sairaanhoitoalan opintoja. Voit hakea terveysalan opintoja ja etsiä joukosta koulutukseen sopivia opintojaksoja nimeltä.

Koulutuskalenteriin

Sairaanhoitaja (AMK)

Lue lisää tutkinnosta

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

KLIININEN ASIANTUNTIJA, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Sosionomikoulutus

Sosionomiopinnot käsittelevät ammattiosaamisen tietoja ja taitoja sosiaalian työtehtävissä esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, lastensuojelussa ja perhetyössä sekä päihdetyön, vammaistyön ja erilaisissa projekti-, kehittämis-, esimies- sekä asiantuntijatehtävissä. 

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Sosiaalialan työ ja tehtävät, 5 op
 • Hyvinvointi ja sen haasteet, 5 op
 • Ihmisen kehitys ja oppiminen, 5 op
 • Sosiaaliturva ja lainsäädäntö, 5 op
 • Ohjaus ja osallisuus, 5 op
 • Eettinen asiakastyö, 5 op
 • Varhaiskasvatus, 5 op
 • Erityiskasvatus, 5 op
 • Lastensuojelu, 5 op
 • Perhetyö, 5 op
 • Vammaistyö, 5 op

Sosiaalialan opintotarjonta koulutuskalenterissa

Koulutuskalenteriin

Sosionomi (AMK)

Lue lisää tutkinnosta

SOSIONOMI (AMK), KOULUHYVINVOINTI JA KURAATTORITYÖ

Lue lisää tutkinnosta

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Terveydenhoitajakoulutus

Terveydenhoitajaopinnoissa yhdistyvät sekä käden taitojen oppiminen että teoreettinen tietämys. Terveydenhoitajaopinnoissa opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakkaan hoitoa yhdessä asiakkaan, perheen ja yhteisön kanssa. 

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, 5 op
 • Terveyden edistämisen perusteet, 5 op
 • Gerontologinen hoitotyö, 5 op

Terveysalan opintotarjonta koulutuskalenterissa

Valitettavasti koulutuskalenterista ei pysty tällä hetkellä hakemaan terveydenhoitoalan opintoja. Voit hakea terveysalan opintoja ja etsiä joukosta koulutukseen sopivia opintojaksoja nimeltä.

Koulutuskalenteriin

Terveydenhoitaja (AMK)

Lue lisää tutkinnosta

KLIININEN ASIANTUNTIJA, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Katso myös

Haaveena uusi tutkinto?

Polkuopinnoissa opiskelet tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot tutkinto-opiskelijoiden opintotahdissa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa on kaksi kertaa vuodessa mahdollisuus ilmoittautua polkuopiskelijaksi. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan, mikäli jatkat myöhemmin Xamkissa ko. alan tutkinto-opiskelijana.

Suoritettuasi polkuopinnot tai omatoimisesti tietyn alan opintoja 60 opintopisteen edestä, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Lue lisää polkuopinnoista

Kieli- ja viestintäopinnot

Tutustu tarjontaan

Ota yhteyttä

Jaa sivu