Elä oppiaksesi.

Xamkin avoin ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus ja mikrokurssit tunnetaan nyt nimellä Xamk Pulse.
Xamk Pulse on suunniteltu täyttämään niin uteliaiden mielten kuin asiantuntijoiden tarpeet.

Elämä vie meidät yllättäville poluille. Pidä mielesi uteliaana, avoimena ja nauti matkasta.

Hyvinvointialan opintoja avoimessa AMK:ssa

Työskenteletkö jo hyvinvointialalla ja haluaisit oppia uutta tai suunnitteletko kenties alanvaihtoa? Vai haluaisitko vain opiskella jonkin uuden ja inspiroivan taidon?

Avoin AMK-opetus on tarkoitettu kaikille, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Xamkissa on yli 500 koulutusta vuosittain, joten vaihtoehtoja löytyy eri aloilta.

Avoimessa AMK:ssa voi opiskella AMK- tai YAMK-tutkintojen yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia, mutta ei koko tutkintoa.  Avoimen opintoja voi sisällyttää myöhemmin aloitettavaan tutkintokoulutukseen. Suurin osa opinnoista on verkko-opiskelua, mutta myös lähi- ja monimuoto-opintoja on tarjolla.

Opinnot ovat pääasiassa maksullisia. Maksuttomasti voivat opiskella 2. asteen oppilaitosten tutkinto-opiskelijat (lukio, ammattiopisto, kansanopisto) ja seniorieläkeläiset. Työttömien opinnot ovat maksuttomia 1.1.2021 alkaen. Koronan vuoksi osa verkkokursseista on ollut maksuttomia kaikille.

Kaikille suunnattujen opintojen lisäksi avoimessa AMK:ssa on myös koulutusta, jotka on suunnattu tietylle kohderyhmälle. Näitä ovat esimerkiksi jatkoväyläopinnot sekä korkeakouludiplomit.

Tällä sivulla on vain osa Xamkin avoimen AMK:in hyvinvoinnin koulutustarjonnasta. Avoimen AMK:n koko koulutustarjonta löytyy verkosta www.xamk.fi/avoinamk

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot soveltuvat sinulle, jos

  • haluat kehittää itseäsi uusilla osaamisalueilla, lisätä ammattitaitoasi tai opiskella harrastusluonteisesti
  • etsit edullista vaihtoehtoa korkeakoulutasoiseen täydennyskoulutukseen
  • olet vailla opiskelupaikkaa ja kaipaat hyödyllistä tekemistä välivuodeksi
  • suunnittelet tutkinto-opiskelua ammattikorkeakoulussa tai haet vaihtoehtoista väylää tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta
  • haluat valmentua tuleviin valintakokeisiin tai opintoihin
  • harkitset opintovapaalle siirtymistä
  • mietit kokonaan uutta ammattia

Paljon opinnoista kokonaan verkossa!

Terveysala

EKG:n tunnistaminen

Lue lisää ja ilmoittaudu

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö

Lue lisää ja ilmoittaudu

Suunnittelemattoman, sairaalan ulkopuolisen synnytyksen hoitamisen perusteet

Lue lisää ja ilmoittaudu

Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät hoitotyössä

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ensihoito

Turvallisuuskriittinen ensihoitoyksikön hälytysajo

Lue lisää ja ilmoittaudu

Sepsispotilas ensihoidon asiakkaana

Lue lisää ja ilmoittaudu

Lasten ja nuorten terveys

Nursing of children and young persons

Lue lisää ja ilmoittaudu

Lasten astma ja allergiat

Lue lisää ja ilmoittaudu

Sosiaaliala

Järjestöt osana hyvinvointiyhteiskuntaa

Lue lisää ja ilmoittaudu

Syrjäytymisen ehkäisy

Lue lisää ja ilmoittaudu

Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö

Lue lisää ja ilmoittaudu

Varhaiskasvatus

Lapsi- ja nuorisoryhmän ohjaaminen

Lue lisää ja ilmoittaudu

Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kuntoutus ja fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallinen anatomia

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ihmisen kasvu, kehitys ja motorinen oppiminen eri ikävaiheissa

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ruoka ja ravinto

Ikääntyneen ruoka- ja ravitsemispalvelut

Lue lisää ja ilmoittaudu

Nutrition of senior citizens

Lue lisää ja ilmoittaudu

Hyvinvointiala

Psykologinen joustavuus hyvinvointia edistämässä

Lue lisää ja ilmoittaudu

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointiyrittäjyys

Lue lisää ja ilmoittaudu

Tarinat elämään - kirjallisuus ja sanataide sosiaali- ja kasvatusalalla

Lue lisää ja ilmoittaudu

Asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Lue lisää ja ilmoittaudu

Erikoistumiskoulutukset

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus sisältää kuusi viiden opintopisteen laajuista opintojaksoa:

1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt
3. Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus
4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä
5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus
6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus

Koulutus käynnistyy tammikuussa 2021 ja kestää vuoden 2021 ajan.
Hakuaika: 1.-31.10.2020
Hinta: 1500 €

Lue lisää ja ilmoittaudu

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Eri ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Lisäksi palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön taitoja.

Erikoistumiskoulutuksen suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua. Lisäksi suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia eri puolilta Suomea.

Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus
Ajankohta: 9.9.2021-20.5.2022
Hakuaika: 6.4.- 16.5.2021
Hinta: 1500 €

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ilmoittautuminen - opiskelu - maksut

Tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Tietoja ilmoittautumisesta, maksuista ja muista opintoihin liittyvistä käytännöistä.

Lue lisää

Koulutuskalenteri

Avoimessa AMK:ssa on tarjolla suuri määrä hyvintointialan opintoja ja niihin voit tutustua koulutuskalenterissa.

Koulutuskalenteriin
Avoin amk facebook

Seuraa meitä Facebookissa

Facebookiin
Elä oppiaksesi

Tilaa avoimen AMK:n uutiskirje

Tilaa uutiskirje täältä