Tältä sivulta löydät tietoa eri hyvinvointialojen jatkoväyläopintotarjonnasta.

Ilmoittautuminen jatkoväyläopintoihin tapahtuu verkkosivujen koulutuskalenterissa. Huomaathan, että koulutuskalenterissa näkyvät vain ne opintojaksot, joiden ilmoittautuminen on käynnissä. Mikäli et löydä haluamaasi opintojaksoa, voit olla yhteydessä avoimen ammattikorkeakoulun koulutussuunnittelijoihin esimerkiksi laittamalla sähköpostia osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

 • Liikunta- ja kuntoutusala
  • Fysioterapeutti (AMK)
  • Liikunnanohjaaja (AMK)
 • Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoala
  • Restonomi (AMK) matkailu- ja palveluliiketoiminta
  • Yhteisöpedagogi (AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala
  • Sosionomi (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Jatkoväyläopinnot uudistuivat!

Vuoden 2021 alusta alkaen jatkoväyläopintojen laajuus muuttui 30 opintopisteestä 20 opintopisteeseen! Samalla laajeni tarjonta, josta opinnot kootaan. Opiskelija voi hyödyntää koko avoimen AMK:n koulutustarjontaa eikä erillisiä jatkoväyläopintoja ole. Hakukelpoisuuden tuottavasta 20 opintopisteestä vähintään 10 opintopistettä tulee olla AMK-hakukohteen ammatillisia opintoja ja enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Yhteiset opinnot ovat niin kutsuttuja vapaasti valittavia opintoja, esim. kieliopintoja. Opintojen suunnittelua ja valintaa helpottaaksemme jatkoväyläopinnoiksi suositellut opinnot löytyvät koulutuskalenterista alasvetovalikosta kohdasta Tyyppi -> Jatkoväylä.

Fysioterapeutti (AMK)

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta

Yhteisöpedagogi (AMK)

Sosionomi (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK)

Liikunnanohjaaja (AMK)

Ilmoittaudu jatkoväylien opintojaksoille koulutuskalenterissa

Huomaathan, että koulutuskalenterissa näkyvät vain ne opintojaksot, joiden ilmoittautuminen on käynnissä. Mikäli et löydä haluamaasi opintojaksoa, voit olla yhteydessä avoimen ammattikorkeakoulun koulutussuunnittelijoihin tiedustellaksesi opintojakson seuraavaa toteutusaikaa.

Nonstop tarkoittaa verkko-opintoja, joihin otetaan säännöllisin väliajoin uusia opiskelijoita (esimerkiksi kerran kuukaudessa).

Koulutuskalenteriin

FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

Fysioterapeutin jatkoväyläopinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijalle sekä sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto-opiskelijalle.

Fysioterapeutti tutkii eri-ikäisten ihmisten liikkumista ja työ- ja toimintakykyä ja selvittää niiden ongelmia. Fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo liikkumiseen, elämäntapoihin ja ergonomiaan liittyvissä asioissa, sekä arvioi apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarvetta. Hän suunnittelee ja toteuttaa fysioterapian yhteistyössä asiakkaansa kanssa.

Fysioterapeutin jatkoväyläopinnot ovat yhteensä 20 opintopistettä. Hakukelpoisuuden tuottavasta 20 opintopisteestä vähintään 10 opintopistettä tulee olla AMK-hakukohteen ammatillisia opintoja ja enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Opintojen valitsemisen tueksi olemme koonneet opintojaksosuosituksia fysioterapeutti (AMK) jatkoväyläopintoihin liittyen. Halutessasi voit valita kaikki 20 opintopistettä kyseisistä opintojaksosuosituksista.

Fysioterapeutti (AMK) jatkoväylän opintojaksosuositukset:

- Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Perusteiden peruste, ihminen, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Ihmisen kasvu, kehitys ja motorinen oppiminen eri ikävaiheissa, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Jalkaterveyden perusteet, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä, 5 op, verkko-opinnot
- Liikkujan ravitsemus, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallinen anatomia, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Uudet teknologiat terveysalalla, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Nutrition for sports and physical activity, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)

Fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelma

Liikunta- ja kuntoutusalan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Heidi Väisäseen

RESTONOMI (AMK), MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINTA

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksen jatkoväyläopinnot soveltuvat matkailu- sekä ravintola- ja catering-alan perustutkinto-opiskelijalle.

Restonomikoulutuksessa opiskellaan elämyksellisen ja vastuullisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä. Opit hyödyntämään asiakaslähtöistä hyvinvointiajattelua, vieraanvaraisuutta sekä matkailu- ja ruokapalveluiden osaamista palveluliiketoiminnan tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Ymmärrät, millaista on toimia yrittäjänä matkailu- ja ravitsemisalalla. Tunnet alan tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia ja osaat hyödyntää digitaalisuutta työssäsi.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan restonomin jatkoväyläopinnot ovat yhteensä 20 opintopistettä. Hakukelpoisuuden tuottavasta 20 opintopisteestä vähintään 10 opintopistettä tulee olla AMK-hakukohteen ammatillisia opintoja ja enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Opintojen valitsemisen tueksi olemme koonneet opintojaksosuosituksia restonomi (AMK) jatkoväyläopintoihin liittyen. Halutessasi voit valita kaikki 20 opintopistettä kyseisistä opintojaksosuosituksista.

Restonomi (AMK) jatkoväylän opintojaksosuositukset:

- Asiakasymmärrys matkailu- ja ravitsemisalalla, 5 op, verkko-opinnot
- Asiakaslähtöinen tuotteistaminen matkailu- ja ravitsemisalalla, 5 op, verkko-opinnot
- Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö, 5 op, verkko-opinnot
- Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla, 5 op, verkko-opinnot
- Digitaidot matkailu- ja ravitsemisalalla, 5 op, verkko-opinnot
- Palvelualan tapakulttuuri (Suomi, Aasia, Venäjä), 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Tarina ja elämys matkailuopastuksessa, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)

Restonomikoulutuksen opetussuunnitelma

Matkailu- ja ravitsemisalan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Maria Marqueziin

Yhteisöpedagogi (AMK)

Yhteisöpedagogin jatkoväyläopinnot soveltuvat kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijalle.

Tunnet nuorten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntyyn vaikuttavat tekijät. Osaat myös toimia nuorten osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistajana. Opit hyödyntämään erilaisia kasvatuksellisia, ohjauksellisia ja osallistavia menetelmiä. Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja ja kehittää omaa työtäsi ja työyhteisöäsi.

Yhteisöpedagogin jatkoväyläopinnot ovat yhteensä 20 opintopistettä. Hakukelpoisuuden tuottavasta 20 opintopisteestä vähintään 10 opintopistettä tulee olla AMK-hakukohteen ammatillisia opintoja ja enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Opintojen valitsemisen tueksi olemme koonneet opintojaksosuosituksia yhteisöpedagogi (AMK) jatkoväyläopintoihin liittyen. Halutessasi voit valita kaikki 20 opintopistettä kyseisistä opintojaksosuosituksista. Lähiopetus toteutetaan joko Mikkelin tai Kouvolan kampuksella.

Yhteisöpedagogi (AMK) jatkoväylän opintojaksosuositukset:

- Viestintätaidot, 5 op, verkko-opinnot
- Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa, 5 op, verkko-opinnot
- Nuorisokulttuurit, 5 op, verkko-opinnot
- Yksilöohjaus, 5 op, lähiopetus
- Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi, 5 op, lähiopetus
- Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä, 5 op, lähiopetus
- Yhteisöpedagogi yhteiskunnallisena vaikuttajana, 5 op, lähiopetus
- Kouluttajana toimiminen, 5 op, lähiopetus

Yhteisöpedagogikoulutuksen opetussuunnitelma

Yhteisöpedagogialan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Maria Marqueziin

Sosionomi (AMK)

Sosionomin jatkoväyläopinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijalle.

Sosionomi on läsnä asiakkaiden arjessa ja auttaa, ohjaa ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa auttaen lapsen, nuoren ja aikuisen kasvua ja hyvän elämän etsintää. Hän tukee eri-ikäisten asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa. Opit kohtaamaan erilaisissa, haastavissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tukemaan heitä elämän käännekohdissa. Osaat asettua tasaveroiseen vuorovaikutussuhteeseen asiakkaasi ja hänen läheistensä kanssa. Asiakkaiden tukemisessa ja kuntoutumisessa hyödynnät vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja. Osaat ohjata asiakkaitasi palvelujärjestelmässä ja tunnet sitä koskevan lainsäädännön.

Sosionomin jatkoväyläopinnot ovat yhteensä 20 opintopistettä. Hakukelpoisuuden tuottavasta 20 opintopisteestä vähintään 10 opintopistettä tulee olla AMK-hakukohteen ammatillisia opintoja ja enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Opintojen valitsemisen tueksi olemme koonneet opintojaksosuosituksia sosionomi (AMK) jatkoväyläopintoihin liittyen. Halutessasi voit valita kaikki 20 opintopistettä kyseisistä opintojaksosuosituksista.

Sosionomi (AMK) jatkoväylän opintojaksosuositukset:

- Hyvinvointi ja sen haasteet, 5 op, verkko-opinnot
- Ihmisen kehitys ja oppiminen, 5 op, verkko-opinnot
- Ohjaus sosiaaliturvatyössä, 5 op, verkko-opinnot
- Sosiaalialan työ ja tehtävät, 5 op, verkko-opinnot
- Sosiaaliturva ja lainsäädäntö, 5 op, verkko-opinnot
- Syrjäytymisen ehkäisy, 5 op, verkko-opinnot
- Kriminaalityö, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)

Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma

Sosiaalialan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Piia Pöysään

Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitajan jatkoväyläopinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijalle.

Sairaanhoitajan työ on monipuolista ja inhimillistä hoitotyötä, jossa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Jos olet joustava, pitkäjännitteinen ja sinulla on hyvät ongelmanratkaisutaidot, sairaanhoitajan ammatti sopii sinulle.

Sairaanhoitajan jatkoväyläopinnot ovat yhteensä 20 opintopistettä. Hakukelpoisuuden tuottavasta 20 opintopisteestä vähintään 10 opintopistettä tulee olla AMK-hakukohteen ammatillisia opintoja ja enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Opintojen valitsemisen tueksi olemme koonneet opintojaksosuosituksia sairaanhoitaja (AMK) jatkoväyläopintoihin liittyen. Halutessasi voit valita kaikki 20 opintopistettä kyseisistä opintojaksosuosituksista.

Sairaanhoitaja (AMK) jatkoväylän opintojaksosuositukset:

- Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Gerontologinen hoitotyö, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Kliiniset taidot lähihoitajille -opintokokonaisuus, 15 op, lähiopetus Mikkelissä
- Kliiniset taidot lähihoitajille -opintokokonaisuus, 10 op, lähiopetus Savonlinnassa
- Liikkujan ravitsemus, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö, 5 op, verkko-opinnot
- Seksuaalisuus ja hyvinvointi, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Terveyden edistämisen perusteet, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- UUSI! Health promotion and global health, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)

Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma

Terveysalan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Pia Ulmaseen

Liikunnanohjaaja (AMK)

Liikunnanohjaajan (AMK) jatkoväyläopinnot soveltuvat liikunnanohjauksen perustutkinnon sekä liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon opiskelijoille.

Liikunnan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa hankit valmiudet liikunta-alan asiantuntijana toimimiseen sekä erilaisissa ohjaus-, koulutus-, valmennus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä työskentelyyn. Koulutuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä liikuntapalveluiden ja -ympäristöjen kehittäminen.

Liikunnanohjaajan (AMK) jatkoväyläopinnot ovat yhteensä 20 opintopistettä. Hakukelpoisuuden tuottavasta 20 opintopisteestä vähintään 10 opintopistettä tulee olla AMK-hakukohteen ammatillisia opintoja ja enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Opintojen valitsemisen tueksi olemme koonneet opintojaksosuosituksia Liikunnanohjaajan (AMK) jatkoväyläopintoihin liittyen. Halutessasi voit valita kaikki 20 opintopistettä kyseisistä opintojaksosuosituksista.

Liikunnanohjaaja (AMK) jatkoväylän opintojaksosuositukset:

- Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Perusteiden peruste, ihminen, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Avaimet elämäntapamuutokseen osa 2: Voimaharjoittelu, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Ihmisen kasvu, kehitys ja motorinen oppiminen eri ikävaiheissa, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Terveyden ABC - Kansalaisten terveysosaaminen, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Terveyden edistämisen perusteet, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)

Liikunnanohjaajakoulutuksen opetussuunnitelma

Liikunta- ja kuntoutusalan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Heidi Väisäseen

Katso myös

Mikä on jatkoväylä?

Jatkoväylän yhteiset opinnot

Kysyttävää? Täältä löydät yhteystiedot