Tältä sivulta löydät tietoa eri terveys- ja hyvinvointialojen jatkoväyläopintotarjonnasta.

Ilmoittautuminen jatkoväyläopintoihin tapahtuu verkkosivujen koulutuskalenterissa. Huomaathan, että koulutuskalenterissa näkyvät vain ne opintojaksot, joiden ilmoittautuminen on käynnissä. Mikäli et löydä haluamaasi opintojaksoa, voit olla yhteydessä avoimen ammattikorkeakoulun koulutussuunnittelijoihin esimerkiksi laittamalla sähköpostia osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

 • Kuntoutus- ja terveysala
  • Fysioterapeutti (AMK)
 • Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoala
  • Restonomi (AMK) matkailu- ja palveluliiketoiminta
  • Yhteisöpedagogi (AMK)
 • Sosiaali- ja terveysala
  • Sosionomi (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta

Yhteisöpedagogi (AMK)

Sosionomi (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK)

Ilmoittaudu jatkoväylien opintojaksoille koulutuskalenterissa

Huomaathan, että koulutuskalenterissa näkyvät vain ne opintojaksot, joiden ilmoittautuminen on käynnissä. Mikäli et löydä haluamaasi opintojaksoa, voit olla yhteydessä avoimen ammattikorkeakoulun koulutussuunnittelijoihin tiedustellaksesi opintojakson seuraavaa toteutusaikaa.

Nonstop tarkoittaa verkko-opintoja, joihin otetaan säännöllisin väliajoin uusia opiskelijoita (esimerkiksi kerran kuukaudessa).

Koulutuskalenteriin

FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

Fysioterapeutin jatkoväyläopinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijalle sekä sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto-opiskelijalle.

Fysioterapeutti tutkii eri-ikäisten ihmisten liikkumista ja työ- ja toimintakykyä ja selvittää niiden ongelmia. Fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo liikkumiseen, elämäntapoihin ja ergonomiaan liittyvissä asioissa, sekä arvioi apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarvetta. Hän suunnittelee ja toteuttaa fysioterapian yhteistyössä asiakkaansa kanssa.

Fysioterapeutin jatkoväyläopinnot ovat yhteensä 30 opintopistettä: valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita vielä 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista.

Fysioterapeutti (AMK) jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Ihmisen kasvu, kehitys ja motorinen oppiminen eri ikävaiheissa, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Jalkaterveyden perusteet, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Kuntoutumisen prosessi ja palvelujärjestelmä, 5 op, verkko-opinnot
- Liikkujan ravitsemus, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Urheilijan hyvinvointi, 5 op, verkko-opinnot

Fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelma

Terveysalan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Heidi Väisäseen

RESTONOMI (AMK), MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINTA

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksen jatkoväyläopinnot soveltuvat matkailualan perustutkinto-opiskelijalle.

Restonomikoulutuksessa opiskellaan elämyksellisen ja vastuullisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä. Opit hyödyntämään asiakaslähtöistä hyvinvointiajattelua, vieraanvaraisuutta sekä matkailu- ja ruokapalveluiden osaamista palveluliiketoiminnan tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Ymmärrät, millaista on toimia yrittäjänä matkailu- ja ravitsemisalalla. Tunnet alan tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia ja osaat hyödyntää digitaalisuutta työssäsi.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan restonomin jatkoväyläopinnot ovat yhteensä 30 opintopistettä: valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita vielä 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista.

Restonomi (AMK) jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Asiakasymmärrys matkailu- ja ravitsemisalalla, 5 op, verkko-opinnot
- Asiakaslähtöinen tuotteistaminen, 5 op, verkko-opinnot
- Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö, 5 op, verkko-opinnot
- Palveluyrityksen markkinointi ja myynti, 5 op, lähiopetusta Mikkelissä tai Kotkassa
- Palveluyrityksen tapakulttuuri (Suomi, Aasia, Venäjä), 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Tarina ja elämys matkailuopastuksessa, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)

Restonomikoulutuksen opetussuunnitelma

Matkailu- ja ravitsemisalan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Maria Marqueziin

Yhteisöpedagogi (AMK)

Yhteisöpedagogin jatkoväyläopinnot soveltuvat kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto-opiskelijalle.

Tunnet nuorten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntyyn vaikuttavat tekijät. Osaat myös toimia nuorten osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistajana. Opit hyödyntämään erilaisia kasvatuksellisia, ohjauksellisia ja osallistavia menetelmiä. Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja ja kehittää omaa työtäsi ja työyhteisöäsi.

Yhteisöpedagogin jatkoväyläopinnot ovat yhteensä 30 opintopistettä: valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita vielä 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista. Lähiopetus toteutetaan joko Mikkelin tai Kouvolan kampuksella.

Yhteisöpedagogi (AMK) jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Viestintätaidot, 5 op, verkko-opinnot
- Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa, 5 op, verkko-opinnot
- Nuorisokulttuurit, 5 op, verkko-opinnot
- Yksilöohjaus, 5 op, lähiopetus
- Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi, 5 op, lähiopetus
- Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä, 5 op, lähiopetus
- Yhteisöpedagogi yhteiskunnallisena vaikuttajana, 5 op, lähiopetus
- Kouluttajana toimiminen, 5 op, lähiopetus

Yhteisöpedagogikoulutuksen opetussuunnitelma

Yhteisöpedagogialan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Maria Marqueziin

Sosionomi (AMK)

Sosionomin jatkoväyläopinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijalle.

Sosionomi on läsnä asiakkaiden arjessa ja auttaa, ohjaa ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa auttaen lapsen, nuoren ja aikuisen kasvua ja hyvän elämän etsintää. Hän tukee eri-ikäisten asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa. Opit kohtaamaan erilaisissa, haastavissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tukemaan heitä elämän käännekohdissa. Osaat asettua tasaveroiseen vuorovaikutussuhteeseen asiakkaasi ja hänen läheistensä kanssa. Asiakkaiden tukemisessa ja kuntoutumisessa hyödynnät vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja. Osaat ohjata asiakkaitasi palvelujärjestelmässä ja tunnet sitä koskevan lainsäädännön.

Sosionomin jatkoväyläopinnot ovat yhteensä 30 opintopistettä: valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita vielä 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista.

 

Sosionomi (AMK) jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Hyvinvointi ja sen haasteet, 5 op, verkko-opinnot
- Ihmisen kehitys ja oppiminen, 5 op, verkko-opinnot
- Kriminaalityö, 5 op, verkko-opinnot
- Ohjaus sosiaaliturvatyössä, 5 op, verkko-opinnot
- Sosiaalialan työ ja tehtävät, 5 op, verkko-opinnot
- Sosiaaliturva ja lainsäädäntö, 5 op, verkko-opinnot
- Syrjäytymisen ehkäisy, 5 op, verkko-opinnot

Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma

Sosiaalialan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Piia Pöysään

Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitajan jatkoväyläopinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijalle.

Sairaanhoitajan työ on monipuolista ja inhimillistä hoitotyötä, jossa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Jos olet joustava, pitkäjännitteinen ja sinulla on hyvät ongelmanratkaisutaidot, sairaanhoitajan ammatti sopii sinulle.

Sairaanhoitajan jatkoväyläopinnot ovat yhteensä 30 opintopistettä: valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita vielä 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista.

Sairaanhoitaja (AMK) jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Anatomia, fysiologia ja patofysiologia, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Kliiniset taidot lähihoitajille -opintokokonaisuus, 15 op, lähiopetus Mikkelissä tai Savonlinnassa
- Liikkujan ravitsemus, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, 5 op, verkko-opinnot
- Palliatiivinen hoito ja saattohoito, 5 op, verkko-opinnot
- Seksuaalisuus ja hyvinvointi, 5 op, verkko-opinnot
- Syventävät kliiniset hoitotaidot, 5 op, lähiopetus Kouvolassa tai Kotkassa
- Terveyden edistämisen perusteet, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)

Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma

Terveysalan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Mari Hämäläiseen

Katso myös

Mikä on jatkoväylä?

Jatkoväylän yhteiset opinnot

Kysyttävää? Täältä löydät yhteystiedot

Jaa sivu