Tältä sivulta löydät tietoa informaatioteknologian jatkoväyläopinnoista.

Ilmoittautuminen alakohtaisiin opintoihin tapahtuu tällä sivulla olevista linkeistä tai Xamkin verkkosivujen koulutuskalenterissa. Tarkista jatkoväyläkohtaiset ilmoittautumistiedot tältä sivulta. Ilmoittautuminen yhteisiin opintoihin tapahtuu koulutuskalenterissa.

  • Informaatioteknologia
    • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
    • Insinööri (AMK), kyberturvallisuus
    • Insinööri (AMK), peliohjelmointi

 

Jatkoväyläopinnot uudistuu!

Vuoden 2021 alusta alkaen jatkoväyläopintojen laajuus muuttuu 30 opintopisteestä 20 opintopisteeseen! Samalla laajenee tarjonta, josta opinnot kootaan. Opiskelija voi hyödyntää koko avoimen AMK:n koulutustarjontaa eikä erillisiä jatkoväyläopintoja ole. Hakukelpoisuuden tuottavasta 20 opintopisteestä vähintään 10 opintopistettä tulee olla AMK-hakukohteen ammatillisia opintoja ja enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Yhteiset opinnot ovat niin kutsuttuja vapaasti valittavia opintoja, esim. kieliopintoja. Opintojen suunnittelua ja valintaa helpottamaan tulemme merkitsemään opintojaksot, joita suosittelemme jatkoväyläopinnoiksi.

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Insinööri (AMK), kyberturvallisuus

Insinööri (AMK), peliohjelmointi

TRADENOMI (AMK), TIETOJENKÄSITTELY

Tietojenkäsittelyn koulutuksen jatkoväyläopinnot soveltuvat tieto- ja viestintätekniikan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuessasi olet monipuolisesti erilaisia tietojenkäsittelytaitoja hallitseva sovelluskehittäjä, joka osaa ohjelmoida. Ymmärrät sovelluskehityksen kokonaiskuvan, käyttäjäkohtaisen tarpeen, käyttäjäkokemuksen ja -elämyksen sekä laadukkaan toiminnan merkityksen. Olet erityisesti ihmisten käytettäväksi tarkoitettujen sovellusten kehittäjä.

Suorittaaksesi tietojenkäsittelyn tradenomin jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä (yhteensä neljä opintojaksoa). Lisäksi sinun täytyy valita vielä 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista.

 

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely -jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Diskreetti matematiikka 1, 5 op, lähiopetus Mikkeli
- Kuvankäsittely ja animaatio, 5 op, lähiopetus Mikkeli
- Merkintäkielet, 5 op, lähiopetus Mikkeli
- Ohjelmoinnin perustaidot, 5 op, lähiopetus Mikkeli
- Sovelluskehitysympäristöt, 5 op, lähiopetus Mikkeli

- Basics of HTML & CSS, 5 op, verkko-opinnot (kevät)
- Peliohjelmointi, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)
- PHP-ohjelmointi, 5 op, verkko-opinnot (nonstop)

Koulutuskalenterin verkkotarjonnasta lisää opintoja: jatkoväylä: informaatioteknologia tai kaikille yhteiset opinnot. Linkit tarjontaan alempana.

Tietojenkäsittelyn opetussuunnitelma

Ilmoittautuminen: Kuvankäsittely ja animaatio, 5 op

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu 2. asteen jatkoväyläopiskelijoille.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen: Diskreetti matematiikka1, 5 op

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu 2. asteen jatkoväyläopiskelijoille.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen: Ohjelmoinnin perustaidot, 5 op

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu 2. asteen jatkoväyläopiskelijoille.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen: Merkintäkielet, 5 op

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu 2. asteen jatkoväyläopiskelijoille.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen: Sovelluskehitysympäristöt, 5 op

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu 2. asteen jatkoväyläopiskelijoille.

Ilmoittaudu tästä

Informaatio- teknologian jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

Insinööri (AMK), kyberturvallisuus

Kyberturvallisuuden jatkoväyläopinnot soveltuvat ICT-alan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.Kyberturvallisuuden AMK-opinnoissa opetellaan hallitsemaan kyberhäiriötilanteita tilannekuvan muodostamisesta aina kyberuhkien torjuntaan ja niistä palautumiseen. Koulutuksen ydin on toiminnallisen kyberturvallisuuden taidoissa eli käytännön tekemisessä. Perehdyt opinnoissasi kyberturvallisuuden strategioihin, standardeihin ja kyberturvallisuuden hallintaan. Opiskeltuasi osaat toteuttaa tarvittavia kyberturvallisuusratkaisuja havaitaksesi kyberturvallisuusuhkia ja suojautuaksesi niiltä. Osaat puolustautua esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Suorittaaksesi tieto- ja viestintätekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja.

Insinööri (AMK), kyberturvallisuus -jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Kyberturvallisuuden perusteet, 5 op, lähiopetus Kotkassa (linkki ilmoittautumiseen alapuolella)
- Datakeskuksen perusteet, 5 op, lähiopetus Kotkassa (linkki ilmoittautumiseen alapuolella)

Koulutuskalenterin verkkotarjonnasta lisää opintoja: jatkoväylä: informaatioteknologia tai kaikille yhteiset opinnot. Linkit tarjontaan alempana.

Kyberturvallisuuden opetussuunnitelma

Ilmoittautuminen: Kyberturvallisuuden perusteet, 5 op

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu 2. asteen jatkoväyläopiskelijoille.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen: Datakeskuksen perusteet, 5 op

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu 2. asteen jatkoväyläopiskelijoille.

Ilmoittaudu tästä

Informaatio- teknologian jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

INSINÖÖRI (AMK), PELIOHJELMOINTI

Peliohjelmoinnin jatkoväyläopinnot soveltuvat ICT-alan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Peliohjelmoinnin insinöörikoulutuksen sisältö on kehitetty tiiviissä yhteistyössä peliteollisuuden ja siellä toimivien yritysten ja ammattilaisten kanssa. Koulutuksen aikana saat hankittua kattavan pelialan ammattitaidon, joka on suoraan hyödynnettävissä myös missä tahansa ohjelmistokehityksessä.

Suorittaaksesi peliohjelmoinnin jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja.

Insinööri (AMK), peliohjelmointi -jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Ohjelmointi, 5 op, lähiopetus Kotkassa (linkki ilmoittautumiseen alapuolella)
- Grafiikka ja mallinnus, 5 op, lähiopetus Kotkassa (linkki ilmoittautumiseen alapuolella)
- Olio-ohjelmointi, 5 op, lähiopetus Kotkassa (linkki ilmoittautumiseen alapuolella)

Koulutuskalenterin verkkotarjonnasta lisää opintoja: jatkoväylä: informaatioteknologia tai kaikille yhteiset opinnot. Linkit tarjontaan alempana.

Peliohjelmoinnin opetussuunnitelma

Ilmoittautuminen: Ohjelmointi, 5 op

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu 2. asteen jatkoväyläopiskelijoille.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen: Grafiikka ja mallinnus, 5 op

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu 2. asteen jatkoväyläopiskelijoille.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen: Olio-ohjelmointi, 5 op

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu 2. asteen jatkoväyläopiskelijoille.

Ilmoittaudu tästä

Informaatio- teknologian jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

Katso myös

Mikä on jatkoväylä?

Jatkoväylän yhteiset opinnot

Kysyttävää? Täältä löydät yhteystiedot