Tältä sivulta löydät tietoa eri tekniikan alojen jatkoväyläopinnoista.

Ilmoittautuminen alakohtaisiin opintoihin tapahtuu tällä sivulla olevista linkeistä tai Xamkin verkkosivujen koulutuskalenterissa. Tarkista jatkoväyläkohtaiset ilmoittautumistiedot tältä sivulta.

Ilmoittautuminen yhteisiin opintoihin tapahtuu koulutuskalenterissa.

Jatkoväylät aloittain

 

 • Logistiikka ja merenkulku
  • Insinööri ja tradenomi (AMK), logistiikka
 • Rakennus- ja energiatekniikka
  • Insinööri (AMK), energiatekniikka
  • Insinööri (AMK), rakennustekniikka
  • Insinööri (AMK), teollinen puurakentaminen
 • Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikka
  • Insinööri (AMK), biotuotetekniikka
  • Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI)
  • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Jatkoväyläopinnoista

Jatkoväyläopintojen laajuus on 20 opintopistettä ja opiskelija voi hyödyntää koko avoimen AMKin koulutustarjontaa. Hakukelpoisuuden tuottavasta 20 opintopisteestä vähintään 10 opintopistettä tulee olla AMK-hakukohteen ammatillisia opintoja ja enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Yhteiset opinnot ovat niin kutsuttuja vapaasti valittavia opintoja, esim. kieliopintoja. Kaikille aloille soveltuvien opintojen linkki löytyy sivun lopusta.

Opintojen suunnittelua ja valintaa helpottaaksemme jatkoväyläopinnoiksi suositellut opinnot löytyvät koulutuskalenterista alasvetovalikosta kohdasta Tyyppi -> Jatkoväylä. Jossain poikkeustapauksissa ilmoittautumislinkki on tarjolla ainoastaan koulutuksen jatkoväyläesittelyssä (rakennustekniikka).

INSINÖÖRI tai TRADENOMI (AMK), LOGISTIIKKA

Logistiikan jatkoväyläopinnot soveltuvat logistiikka-alan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Logistiikan insinööriopinnot suoritettuasi osaat ohjata ja kehittää logistiikan prosesseja, joissa keskitytään materiaalitarpeiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tunnet eri tyyppiset kuljetusmuodot, varastonohjauksen, hankinnan, logistiikan ohjaamisen ja johtamisen periaatteet. Osaat huomioida asiakkaan tarpeiden, laadun ja kannattavuuden merkityksen työssäsi. Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

Logistiikkatradenomin opinnot suoritettuasi osaat ohjata ja kehittää logistiikan prosesseja, joissa keskitytään materiaalitarpeiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tunnet eri tyyppiset kuljetusmuodot, varastonohjauksen, hankinnan, logistiikan ohjaamisen ja johtamisen periaatteet. Osaat huomioida asiakkaan tarpeiden, laadun ja kannattavuuden merkityksen työssäsi. Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

Suorittaaksesi logistiikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. HUOM! Tarkista edeltävyysehdot ennen opintojaksolle ilmoittautumista!

Tekniikan alan matemaattiset valmentavat opinnot löytyvät tästä.

Lisätietoja jatkoväyläopinnoista: paivi.kitunen@xamk.fi

Insinööri tai tradenomi (AMK), logistiikka -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot

 

Ilmoittautuminen koulutuskalenterissa

 • Logistiikan perusteet 5 op, syksy, verkko-opinnot
 • Yritystoiminnan perusteet 5 op, syksy, verkko-opinnot

INSINÖÖRI (AMK), ENERGIATEKNIIKKA

Energiatekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat mm. kone- ja metallialan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Energia-alalla vastuullisissa tehtävissä toimivalta edellytetään vahvaa ammatillista pätevyyttä. Energiatekniikan insinöörinä ymmärrät energiatuotannon matemaattis-luonnontieteelliset perusteet. Ymmärrät teknisen suunnittelun perusteet ja turvallisten työmenetelmien merkityksen. Hallitset yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantoprosessin voimalaitoksissa. Energiatekniikan AMK-opinnoissa opitaan energiantuotantoon, -siirtoon ja -käyttöön. Opit käyttämään energiatuotantolaitosten prosessi- ja tietojärjestelmiä optimoidaksesi tuotannon energiakäyttöä ja -tehokkuutta. Opit myös arvioimaan eri vaihtoehtojen teknistä ja taloudellista hyödyntämistä sekä hallitset kestävän energiatuotannon periaatteet.

Suorittaaksesi energiatekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Opintojaksoille ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot koulutuskalenterissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

Tekniikan alan matemaattiset valmentavat opinnot löytyvät tästä.

Lisätietoja jatkoväyläopinnoista: paivi.kitunen@xamk.fi

 

Insinööri (AMK), energiatekniikka -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot

Ilmoittautuminen koulutuskalenterissa

 • Energiantuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa
 • Materiaali- ja valmistustekniikka 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa
 • Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa
 • Tekninen piirtäminen ja CAD 5 op, kevät, lähiopetus Kotkassa

Opintojen tarkat ajankohdat löydät LukkarikoneestaHaku opintojakson nimellä.

INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA

Rakennustekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat rakennusalan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu ja työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla. Rakennusinsinöörinä voit työskennellä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita. Työskentely tapahtuu useimmiten tiimeissä: toimistossa, teollisuudessa tai rakennustyömailla.

Suorittaaksesi rakennustekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

Tekniikan alan matemaattiset valmentavat opinnot löytyvät tästä.

Lisätietoja jatkoväyläopinnoista: paivi.kitunen@xamk.fi

Insinööri (AMK), rakennustekniikka -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot

Ilmoittautuminen alla olevista linkeistä:

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

Tutkinto-opintojen työjärjestyksen mukaisesti halukkaille: Geotekniikka, 5 op; Insinöörimatematiikka 1, 5 op

INSINÖÖRI (AMK), TEOLLINEN PUURAKENTAMINEN

Kaksi miestä puurakentamisen työmaalla.

Teollisen puurakentamisen jatkoväyläopinnot soveltuvat mm. talonrakennuksen tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Kuivissa tehdastiloissa esivalmistetut rakennustuotteet ja moduulirakentaminen haastavat perinteisen rakentamistavan. Kilpailukyky syntyy kustannustehokkuudesta. Osaajia tarvitaan muun muassa rakennustuotantoon, erilaisiin asiantuntijatehtäviin, rakennustuoteteollisuuteen sekä kiinteistön hallintaan ja kunnossapitoon. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla mukana varmistamassa rakennuskantamme kuntoa, asumisen terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristömme elinvoimaisuutta.

Suorittaaksesi teollisen puurakentamisen jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi voit valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista. Ilmoittaudu opintojaksoille koulutuskalenterissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

Tekniikan alan matemaattiset valmentavat opinnot löytyvät tästä.

Lisätietoja jatkoväyläopinnoista: paivi.kitunen@xamk.fi

 

Insinööri (AMK), teollinen puurakentaminen -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot

Ilmoittautuminen koulutuskalenterissa

 • Tietotekniikka 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
 • Rakentamisen käsitteet ja materiaalit 5 op, syksy,lähiopetus Savonlinna
 • Tekninen piirtäminen ja CAD 5 op, syksy, verkko-opinnot
 • Insinöörin matematiikka 1: 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna
 • Insinöörin fysiikka 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna
 • Rakennusstatiikka 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna
 • Asuintalonrakenteet ja suunnittelu 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna

Opintojen tarkat ajankohdat löydät LukkarikoneestaHaku opintojakson nimellä.

INSINÖÖRI (AMK), BIOTUOTETEKNIIKKA

Biotuotetekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat prosessiteollisuuden tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta muun muassa muovia ja puuvillaa korvaavia kestäviä tuotteita. Metsäteollisuuden nykyiset paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat alan liiketoiminnan perustan. Näiden rinnalle on kuitenkin tulossa paljon uusia tuotteita, jotka hyödyntävät puun kuituja ja kemiallisia yhdisteitä. Koko tämän alan tekniikkaa kutsutaan biotuotetekniikaksi. Biotuotetekniikan insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen. Lisäksi työllistymismahdollisuuksia on kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksissa, kuten öljynjalostuksessa tai mineraalien rikastuksessa. Työpaikka voi myös löytyä uusilta kiertotalouden aloilta, joilla korvataan fossiilisia raaka-aineita, kuten hiilidioksidin talteenotossa.

Suorittaaksesi biotuotetekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

Tekniikan alan matemaattiset valmentavat opinnot löytyvät tästä.

Lisätietoja jatkoväyläopinnoista: paivi.kitunen@xamk.fi

Insinööri (AMK), biotuoteteknikkaa -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot

Ilmoittaututuminen koulutuskalenterissa

 • Metsäteollisuuden raaka-aineet 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
 • Insinöörin perusfysiikka- ja kemia 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
 • Prosessiteollisuuden mittaukset, koneet ja laitteet 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
 • Insinöörimatematiikka 1: 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna

Opintojen tarkat ajankohdat löydät LukkarikoneestaHaku opintojakson nimellä.

INSINÖÖRI (AMK), TALOTEKNIIKKA (LVI)

Insinööri (AMK) talotekniikka

Talotekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat talotekniikan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Talotekniikan AMK-opinnoissa opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutuksia terveyteen ja viihtyisyyteen sekä vaikuttamaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Saat tietoa ja taitoja uusien energiatuotannon vaihtoehtojen valintaan, elinkaariajatteluun ja talotekniikan ympäristövaikutuksien arvioimiseen. Keskeisin osa talotekniikkaa on LVI-tekniikka, joka Suomessa on korkeatasoista, myös kansainvälisesti vertailtuna. Ajanmukaisen talotekniikan tärkeitä osa-alueita ovat myös tietotekniikan sovellukset ja rakennusautomaatio. LVI-tekniikan tavoitteena on aikaansaada ja ylläpitää rakennuksissa haluttu, ulkoisista tekijöistä riippumaton terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto energiataloudellisesti. LVI-tekniikan tehtävänä on myös toteuttaa ja ylläpitää rakennusten vesi- ja viemärihuolto terveyttä vaarantamatta ja haittaa aiheuttamatta.

Suorittaaksesi talotekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Silloin sinun täytyy valita vielä 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

Tekniikan alan matemaattiset valmentavat opinnot löytyvät tästä.

Lisätietoja jatkoväyläopinnoista: paivi.kitunen@xamk.fi

Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI) -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot

Ilmoittautuminen koulutuskalenterissa

 • Digitaidot 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
 • Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
 • LVI- ja rakennustekniikan perusteet 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
 • Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli

Työjärjestyksen mukaisesti halukkaille: Insinöörimatematiikka 1: 5 op, Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus 3 op, Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3 op

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat sähkö- ja automaatioalan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa. Sähköalan insinöörejä tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa!

Koulutuksen pääpaino on sähkövoimatekniikassa, mutta opiskeluun sisältyvät kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Läpi koko koulutuksen energiatalous ja -tehokkuus ovat keskeisiä opiskeltavia asioita. Käytännönläheisissä opinnoissa ja harjoitteluissa saat vahvan tuntuman työelämään.
Mikkelin kampuksen omat laboratoriot ja korkealuokkaiset laitteet tarjoavat erinomaiset olosuhteet sähkötekniikan insinöörikoulutukselle. Opiskelu on käytännönläheistä, ja yhteistyötä tehdään tiiviisti niin yritysten kuin muiden korkeakoulujen kanssa samalla kampuksella.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laajat tiedot ja taidot sähköalasta. Osaat muun muassa suunnitella ja johtaa sähköasennuksia. Pystyt suunnittelemaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvia järjestelmiä. Koulutukseen kuuluu asennusmääräys SP1-koe, jonka suoritettuasi ja riittävän työkokemuksen hankittuasi voit hakea asennusoikeuksia Setiltä.

Suorittaaksesi sähkö- ja automaatiotekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. HUOM! Tarkista edeltävyysehdot ennen opintojaksolle ilmoittautumista! 

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

Tekniikan alan matemaattiset valmentavat opinnot löytyvät tästä.

Lisätietoja jatkoväyläopinnoista: paivi.kitunen@xamk.fi

 

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot

Ilmoittaudu opintohin koulutuskalenterissa

 • Ohjelmoitavat logiikat 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
 • Tasavirtapiirit 5 op, syksy, verkko-opinnot tai lähiopetus Mikkeli (kysy tarvittaessa linkkiä lähiopetukseen)
 • Automaatiotekniikka 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
 • Tekninen piirtäminen 5op, syksy, lähiopetus Mikkeli

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

Katso myös

Mikä on jatkoväylä?

Jatkoväylän yhteiset opinnot

Kysyttävää? Täältä löydät yhteystiedot