Tältä sivulta löydät tietoa eri tekniikan alojen jatkoväyläopinnoista.

Ilmoittautuminen alakohtaisiin opintoihin tapahtuu tällä sivulla olevista linkeistä tai Xamkin verkkosivujen koulutuskalenterissa. Tarkista jatkoväyläkohtaiset ilmoittautumistiedot tältä sivulta.

Ilmoittautuminen yhteisiin opintoihin tapahtuu koulutuskalenterissa.

 • Logistiikka ja merenkulku
  • Insinööri (AMK), logistiikka
 • Rakennus- ja energiatekniikka
  • Insinööri (AMK), energiatekniikka
  • Insinööri (AMK), rakennustekniikka
  • Insinööri (AMK), teollinen puurakentaminen
 • Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikka
  • Insinööri (AMK), biotuotetekniikka
  • Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI)
  • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Jatkoväyläopinnot uudistuu!

Vuoden 2021 alusta alkaen jatkoväyläopintojen laajuus muuttuu 30 opintopisteestä 20 opintopisteeseen! Samalla laajenee tarjonta, josta opinnot kootaan. Opiskelija voi hyödyntää koko avoimen AMK:n koulutustarjontaa eikä erillisiä jatkoväyläopintoja ole. Hakukelpoisuuden tuottavasta 20 opintopisteestä vähintään 10 opintopistettä tulee olla AMK-hakukohteen ammatillisia opintoja ja enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Yhteiset opinnot ovat niin kutsuttuja vapaasti valittavia opintoja, esim. kieliopintoja. Opintojen suunnittelua ja valintaa helpottaaksemme jatkoväyläopinnoiksi suositellut opinnot löytyvät koulutuskalenterista alasvetovalikosta kohdasta Tyyppi -> Jatkoväylä.

Logistiikka

Insinööri (AMK), logistiikka

Energiatekniikka

Insinööri (AMK), energiatekniikka

Rakennustekniikka

Insinööri (AMK), rakennustekniikka

Teollinen puurakentaminen

Insinööri (AMK), teollinen puurakentaminen

Biotuotetekniikka

Insinööri (AMK), biotuotetekniikka

Talotekniikka (LVI)

Insinööri (AMK), talotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Opinto-opas.Xamk.fi

Xamkin opinto-opas

Tutustu tästä opinto-oppaaseen

INSINÖÖRI (AMK), LOGISTIIKKA

Logistiikan jatkoväyläopinnot soveltuvat logistiikka-alan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Insinööri (AMK), logistiikka -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot:

Logistiikan perusteet 5 op, syksy, lähiopetus Kotka
Logistiikan perusteet 5 op, syksy, verkko-opinnot
Yritystoiminnan perusteet 5 op, syksy, lähiopetus Kotka
Yritystoiminnan perusteet 5 op, kevät, verkko-opinnot
Kuljetukset ja huolinta 5 op, kevät, lähiopetus Kotka
Hankinta 5 op, kevät, lähiopetus Kotka

Insinööri (AMK), logistiikka opetussuunnitelma

Insinööri (AMK), logistiikka -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot

Suorittaaksesi logistiikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. HUOM! Tarkista edeltävyysehdot ennen opintojaksolle ilmoittautumista!

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

Ilmoittaudu opinnoille alla olevista linkeistä:

Hankinta, kevät 2022

Kuljetukset ja huolinta, kevät 2022

 

 

Logistiikan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Piia Pöysään

INSINÖÖRI (AMK), ENERGIATEKNIIKKA

Energiatekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat mm. kone- ja metallialan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Energia-alalla vastuullisissa tehtävissä toimivalta edellytetään vahvaa ammatillista pätevyyttä. Energiatekniikan insinöörinä ymmärrät energiatuotannon matemaattis-luonnontieteelliset perusteet. Ymmärrät teknisen suunnittelun perusteet ja turvallisten työmenetelmien merkityksen. Hallitset yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantoprosessin voimalaitoksissa. Energiatekniikan AMK-opinnoissa opitaan energiantuotantoon, -siirtoon ja -käyttöön. Opit käyttämään energiatuotantolaitosten prosessi- ja tietojärjestelmiä optimoidaksesi tuotannon energiakäyttöä ja -tehokkuutta. Opit myös arvioimaan eri vaihtoehtojen teknistä ja taloudellista hyödyntämistä sekä hallitset kestävän energiatuotannon periaatteet.

Suorittaaksesi energiatekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Opintojaksoille ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot koulutuskalenterissa (linkin löydät alapuolelta).

Opintojen tarkat ajankohdat löydät LukkarikoneestaHaku opintojakson nimellä.

Insinööri (AMK), energiatekniikka -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Energiantuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet, 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa
- Materiaali- ja valmistustekniikka, 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa
- Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät, 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa
- Tekninen piirtäminen ja CAD, 5 op, kevät, lähiopetus Kotkassa

Lisäksi suositellaan mm. seuraavia yhteisiä opintoja lukujärjestyksen mukaisesti:
Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op (syksy); Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus, 3 op (kevät); Tekniikan alan kemian tehovalmennus, 3 op (kevät)
Lisätietoja: Paivi.Kitunen(at)Xamk.fi

Energiatekniikan opetussuunnitelma

Tekniikan eri alojen jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA

Rakennustekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat rakennusalan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu ja työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla. Rakennusinsinöörinä voit työskennellä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita. Työskentely tapahtuu useimmiten tiimeissä: toimistossa, teollisuudessa tai rakennustyömailla.

Suorittaaksesi rakennustekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja.

 

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

 

Insinööri (AMK), rakennustekniikka -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Rakentamisen käsitteet ja materiaalit, 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa
- Tekninen piirtäminen ja CAD, 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa
- Tekninen piirtäminen ja CAD, 5 op, syksy, verkko-opinnot
- Asuintalon rakenteet ja suunnittelu, 5 op, kevät, lähiopetus Kotkassa
- Rakennusstatiikka, 5 op, kevät, lähiopetus Kotkassa
- Tutkinto-opintojen työjärjestyksen mukaisesti halukkaille: Geotekniikka, 5 op; Insinöörimatematiikka 1, 5 op; Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op (voit etsiä näitä lukkarista tai kysyä koulutussuunnittelijalta)

Rakennustekniikan opetussuunnitelma

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

INSINÖÖRI (AMK), TEOLLINEN PUURAKENTAMINEN

Teollisen puurakentamisen jatkoväyläopinnot soveltuvat mm. talonrakennuksen tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Kuivissa tehdastiloissa esivalmistetut rakennustuotteet ja moduulirakentaminen haastavat perinteisen rakentamistavan. Kilpailukyky syntyy kustannustehokkuudesta. Osaajia tarvitaan muun muassa rakennustuotantoon, erilaisiin asiantuntijatehtäviin, rakennustuoteteollisuuteen sekä kiinteistön hallintaan ja kunnossapitoon. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla mukana varmistamassa rakennuskantamme kuntoa, asumisen terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristömme elinvoimaisuutta.

Suorittaaksesi teollisen puurakentamisen jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi voit valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista. Ilmoittaudu opintojaksoille koulutuskalenterissa.

Insinööri (AMK), teollinen puurakentaminen -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus, 3 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Viestintätaidot, 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Tietotekniikka, 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Rakentamisen käsitteet ja materiaalit, 5 op, sysksy,lähiopetus Savonlinna
- Tekninen piirtäminen ja CAD, 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Tekninen piirtäminen ja CAD, 5 op, syksy, verkko-opinnot
- Insinöörimatematiikka 1, 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna
- Insinöörin fysiikka, 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna
- Rakennusstatiikka, 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna
- Asuintalon rakenteet ja suunnittelu, 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna

Teollisen puurakentamisen opetussuunitelma

Tekniikan eri alojen opintoja koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

INSINÖÖRI (AMK), BIOTUOTETEKNIIKKA

Biotuotetekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat prosessiteollisuuden tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta muun muassa muovia ja puuvillaa korvaavia kestäviä tuotteita. Metsäteollisuuden nykyiset paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat alan liiketoiminnan perustan. Näiden rinnalle on kuitenkin tulossa paljon uusia tuotteita, jotka hyödyntävät puun kuituja ja kemiallisia yhdisteitä. Koko tämän alan tekniikkaa kutsutaan biotuotetekniikaksi. Biotuotetekniikan insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen. Lisäksi työllistymismahdollisuuksia on kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksissa, kuten öljynjalostuksessa tai mineraalien rikastuksessa. Työpaikka voi myös löytyä uusilta kiertotalouden aloilta, joilla korvataan fossiilisia raaka-aineita, kuten hiilidioksidin talteenotossa.

Suorittaaksesi biotuotetekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Opintojaksoille ilmoittautuminen koulutuskalenterissa.

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

Insinööri (AMK), biotuoteteknikkaa -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Metsäteollisuuden raaka-aineet, 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Insinöörin perusfysiikka- ja kemia, 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Prosessiteollisuuden mittaukset, koneet ja laitteet, 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Insinöörimatematiikka 1, 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna

Biotuotetekniikan opetussuunnitelma

Tekniikan eri alojen jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

INSINÖÖRI (AMK), TALOTEKNIIKKA (LVI)

Talotekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat talotekniikan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Talotekniikan AMK-opinnoissa opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutuksia terveyteen ja viihtyisyyteen sekä vaikuttamaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Saat tietoa ja taitoja uusien energiatuotannon vaihtoehtojen valintaan, elinkaariajatteluun ja talotekniikan ympäristövaikutuksien arvioimiseen. Keskeisin osa talotekniikkaa on LVI-tekniikka, joka Suomessa on korkeatasoista, myös kansainvälisesti vertailtuna. Ajanmukaisen talotekniikan tärkeitä osa-alueita ovat myös tietotekniikan sovellukset ja rakennusautomaatio. LVI-tekniikan tavoitteena on aikaansaada ja ylläpitää rakennuksissa haluttu, ulkoisista tekijöistä riippumaton terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto energiataloudellisesti. LVI-tekniikan tehtävänä on myös toteuttaa ja ylläpitää rakennusten vesi- ja viemärihuolto terveyttä vaarantamatta ja haittaa aiheuttamatta.

Suorittaaksesi talotekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Silloin sinun täytyy valita vielä 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista.

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI) -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Digitaidot, 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
- LVI- ja rakennustekniikan perusteet, 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
- Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
- Insinöörin perusfysiikka ja -kemia, 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
- Teollisuuden ympäristönsuojelu 5 op, syksy, verkko-opinnot
- Teollisuuden kunnossapito 5 op, syksy, verkko-opinnot, tulossa 2022
- Vesi- ja viemärijärjestelmät, 5 op, kevät, lähiopetus Mikkeli
- Tekninen piirtäminen ja CAD, 5 op, kevät, lähiopetus Mikkeli
- Työjärjestyksen mukaisesti halukkaille: Insinöörimatematiikka 1, 5 op; Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op; Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus, 3 op

Talotekniikan opetussuunitelma

TYÖJÄRJESTYKSEN MUKAAN HALUKKAILLE

- Insinöörimatematiikka 1: 5 op
- Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op
- Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus, 3 op

Etsi opintoja Lukkarista

Tekniikan eri alojen jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat sähkö- ja automaatioalan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa. Sähköalan insinöörejä tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa!

Koulutuksen pääpaino on sähkövoimatekniikassa, mutta opiskeluun sisältyvät kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Läpi koko koulutuksen energiatalous ja -tehokkuus ovat keskeisiä opiskeltavia asioita. Käytännönläheisissä opinnoissa ja harjoitteluissa saat vahvan tuntuman työelämään.
Mikkelin kampuksen omat laboratoriot ja korkealuokkaiset laitteet tarjoavat erinomaiset olosuhteet sähkötekniikan insinöörikoulutukselle. Opiskelu on käytännönläheistä, ja yhteistyötä tehdään tiiviisti niin yritysten kuin muiden korkeakoulujen kanssa samalla kampuksella.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laajat tiedot ja taidot sähköalasta. Osaat muun muassa suunnitella ja johtaa sähköasennuksia. Pystyt suunnittelemaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvia järjestelmiä. Koulutukseen kuuluu asennusmääräys SP1-koe, jonka suoritettuasi ja riittävän työkokemuksen hankittuasi voit hakea asennusoikeuksia Setiltä.

Suorittaaksesi sähkö- ja automaatiotekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. HUOM! Tarkista edeltävyysehdot ennen opintojaksolle ilmoittautumista! Mikäli opintojakso ei löydy koulutuskalenterista, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen, linkin yhteystietoihin löydät alapuolelta.

Opinto-opas sähkö- ja automaatiotekniikka

Ilmoittaudu opintohin alla olevista linkeistä:

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

Ohjelmoitavat logiikat, 5 op, lähiopetus Mikkeli, syksy
Tasavirtapiirit, 5 op, lähiopetus Mikkeli, syksy (myös verkkotarjontana)
Automaatiotekniikka, 5 op, lähiopetus Mikkeli, syksy
Tekninen piirtäminen, 5 op,lähiopetus Mikkeli, syksy

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka -jatkoväylän suositellut koulutuskohtaiset opintojaksot

- Ohjelmoitavat logiikat 5op, lähiopetus Mikkeli, syksy
- Tasavirtapiirit 5op lähiopetus Mikkeli, syksy (myös verkkotarjontana)
- Automaatiotekniikka 5op lähiopetus Mikkeli, syksy
- Tekninen piirtäminen 5op lähiopetus Mikkeli, syksy

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

Yhteisiin opintoihin ilmoittautuminen koulutuskalenterissa

Etsi tuloksista hakemalla opintojakson nimellä.

Siirry koulutuskalenteriin

Tekniikan alojen tarjonta koulutuskalenterissa

Siirry koulutuskalenteriin

Katso myös

Mikä on jatkoväylä?

Jatkoväylän yhteiset opinnot

Kysyttävää? Täältä löydät yhteystiedot