Tältä sivulta löydät tietoa eri tekniikan alojen jatkoväyläopinnoista.

Ilmoittautuminen alakohtaisiin opintoihin tapahtuu tällä sivulla olevista linkeistä tai Xamkin verkkosivujen koulutuskalenterissa. Tarkista jatkoväyläkohtaiset ilmoittautumistiedot tältä sivulta.

Ilmoittautuminen yhteisiin opintoihin tapahtuu koulutuskalenterissa.

 • Logistiikka ja merenkulku
  • Insinööri (AMK), logistiikka
 • Metsätalous ja ympäristöteknologia
  • Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous
 • Rakennus- ja energiatekniikka
  • Insinööri (AMK), energiatekniikka
  • Insinööri (AMK), rakennustekniikka
  • Insinööri (AMK), teollinen puurakentaminen
 • Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikka
  • Insinööri (AMK), biotuotetekniikka
  • Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI)
  • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Logistiikan insinööri

Insinööri (AMK), logistiikka

Metsätalousinsinööri

Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous

Energiatekniikka

Insinööri (AMK), energiatekniikka

Rakennustekniikka

Insinööri (AMK), rakennustekniikka

Teollinen puurakentaminen

Insinööri (AMK), teollinen puurakentaminen

Biotuotetekniikka

Insinööri (AMK), biotuotetekniikka

Talotekniikka (LVI)

Insinööri (AMK), talotekniikka

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikka

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Opinto-opas.Xamk.fi

Xamkin opinto-opas

Tutustu tästä opinto-oppaaseen

INSINÖÖRI (AMK), LOGISTIIKKA

Logistiikan jatkoväyläopinnot soveltuvat logistiikka-alan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Logistiikan insinööri

Logistiikan insinööritutkinnon suoritettuasi osaat ohjata, kehittää ja toteuttaa logistiikan prosesseja, joissa keskitytään materiaalitarpeiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tunnet eri tyyppiset kuljetusmuodot, varastonohjauksen, hankinnan, logistiikan ohjaamisen ja johtamisen periaatteet. Osaat huomioida asiakkaan tarpeiden, laadun ja kannattavuuden merkityksen työssäsi.

Insinööri (AMK), logistiikka opetussuunnitelma

Insinööri (AMK), logistiikka -jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot

Suorittaaksesi logistiikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. HUOM! Tarkista edeltävyysehdot ennen opintojaksolle ilmoittautumista!

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

Alla olevat ilmoittautumislinkit on tarkoitettu 2. asteen jatkoväyläopiskelijoille.

Ilmoittautuminen syksyn opinnoille on päättynyt.

Lisäksi voi valita seuraavia ammattiaineita:

 • Vaarallisten aineiden kuljetukset, 5 op
 • Työvälineohjelmat 1, 5 op
 • Ammattienglanti, 5 op
 • Toiminnanohjausjärjestelmät, 5 op

Lisätietoja: paivi.kitunen(at)xamk.fi

Logistiikan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

METSÄTALOUSINSINÖÖRI (AMK), METSÄTALOUS

Metsätalousinsinöörikoulutuksen jatkoväyläopinnot soveltuvat metsäalan perustutkinto-opiskelijalle.

Metsätalousinsinöörin koulutuksessa opiskelet metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaa ja metsäomaisuuden hoitoa eli asioita, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta. 

Suorittaaksesi metsätalousinsinöörin jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita vielä 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista.

Metsätalousalan jatkoväyläopintoihin ilmoittaudutaan koulutuskalenterissa. Huomaathan, että koulutuskalenterissa näkyvät vain ne opintojaksot, joiden ilmoittautuminen on käynnissä. Mikäli et löydä haluamaasi opintojaksoa, voit olla yhteydessä koulutussuunnittelijaan kysyäksesi koulutuksen seuraavaa toteutusaikaa. Osa opinnoista toteutetaan kokonaan verkossa, osassa on lähiopetuspäiviä Mikkelissä.

Metsätalousinsinööri (AMK) -jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Puu raaka-aineena, 5 op, verkko-opinnot
- Puutavaran mittaus, 5 op, lähiopetus Mikkelissä
- Puunhankinnan toimintaympäristö, 5 op, verkko-opinnot
- Metsät ja ympäristö, 5 op, verkko-opinnot
- Monikäyttöiset metsät, 5 op, lähiopetus Mikkelissä
- Taajamametsien hoito, 5 op, lähiopetus Mikkelissä

Metsätalouden opetussuunnitelma

Metsätalousalan jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhtettä koulutussuunnittelija Maria Marqueziin

INSINÖÖRI (AMK), ENERGIATEKNIIKKA

Energiatekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat mm. kone- ja metallialan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Energia-alalla vastuullisissa tehtävissä toimivalta edellytetään vahvaa ammatillista pätevyyttä. Energiatekniikan insinöörinä ymmärrät energiatuotannon matemaattis-luonnontieteelliset perusteet. Ymmärrät teknisen suunnittelun perusteet ja turvallisten työmenetelmien merkityksen. Hallitset yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantoprosessin voimalaitoksissa. Energiatekniikan AMK-opinnoissa opitaan energiantuotantoon, -siirtoon ja -käyttöön. Opit käyttämään energiatuotantolaitosten prosessi- ja tietojärjestelmiä optimoidaksesi tuotannon energiakäyttöä ja -tehokkuutta. Opit myös arvioimaan eri vaihtoehtojen teknistä ja taloudellista hyödyntämistä sekä hallitset kestävän energiatuotannon periaatteet.

Suorittaaksesi energiatekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Opintojaksoille ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot koulutuskalenterissa (linkin löydät alapuolelta).

 

Opintojen tarkat ajankohdat löydät LukkarikoneestaHaku opintojakson nimellä.

Insinööri (AMK), energiatekniikka -jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Energiantuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet, 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa
- Materiaali- ja valmistustekniikka, 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa
- Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät, 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa
- Tekninen piirtäminen ja CAD, 5 op, kevät, lähiopetus Kotkassa

Lisäksi suositellaan mm. seuraavia yhteisiä opintoja lukujärjestyksen mukaisesti:
Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op (syksy); Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus, 3 op (kevät); Tekniikan alan kemian tehovalmennus, 3 op (kevät)
Lisätietoja: Paivi.Kitunen(at)Xamk.fi

Energiatekniikan opetussuunnitelma

Tekniikan eri alojen jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA

Rakennustekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat rakennusalan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu ja työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla. Rakennusinsinöörinä voit työskennellä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita. Työskentely tapahtuu useimmiten tiimeissä: toimistossa, teollisuudessa tai rakennustyömailla.

Suorittaaksesi rakennustekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu alapuolella olevien linkkien kautta.

Ilmoittautuminen syksyn jatkoväyläopinnoille on päättynyt.

Kevään opintojaksot:

Asuintalon rakenteet ja suunnittelu, 5 op, kevät, lähiopetus Kotka
Rakennusstatiikka, 5 op, kevät, lähiopetus Kotka

 

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

Insinööri (AMK), rakennustekniikka -jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Rakentamisen käsitteet ja materiaalit, 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa (linkki ilmoittautumiseen alapuolella)
- Tekninen piirtäminen ja CAD, 5 op, syksy, lähiopetus Kotkassa (linkki ilmoittautumiseen alapuolella)
- Asuintalon rakenteet ja suunnittelu, 5 op, kevät, lähiopetus Kotkassa (linkki ilmoittautumiseen alapuolella)
- Rakennusstatiikka, 5 op, kevät, lähiopetus Kotkassa (linkki ilmoittautumiseen alapuolella)
- Tutkinto-opintojen työjärjestyksen mukaisesti halukkaille: Geotekniikka, 5 op; Insinöörimatematiikka 1, 5 op; Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op (voit etsiä näitä lukkarista tai kysyä koulutussuunnittelijalta)

Rakennustekniikan opetussuunnitelma

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

INSINÖÖRI (AMK), TEOLLINEN PUURAKENTAMINEN

Teollisen puurakentamisen jatkoväyläopinnot soveltuvat mm. talonrakennuksen tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Kuivissa tehdastiloissa esivalmistetut rakennustuotteet ja moduulirakentaminen haastavat perinteisen rakentamistavan. Kilpailukyky syntyy kustannustehokkuudesta. Osaajia tarvitaan muun muassa rakennustuotantoon, erilaisiin asiantuntijatehtäviin, rakennustuoteteollisuuteen sekä kiinteistön hallintaan ja kunnossapitoon. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla mukana varmistamassa rakennuskantamme kuntoa, asumisen terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristömme elinvoimaisuutta.

Suorittaaksesi teollisen puurakentamisen jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi voit valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista. Ilmoittaudu opintojaksoille koulutuskalenterissa.

Insinööri (AMK), teollinen puurakentaminen -jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus, 3 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Viestintätaidot, 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Tietotekniikka, 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Rakentamisen käsitteet ja materiaalit, 5 op, sysksy,lähiopetus Sa vonlinna
- Tekninen piirtäminen ja CAD, 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Insinöörimatematiikka 1, 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna
- Insinöörin fysiikka, 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna
- Rakennusstatiikka, 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna
- Asuintalon rakenteet ja suunnittelu, 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna

Teollisen puurakentamisen opetussuunitelma

Opintojen ajankohdat Lukkarissa

Etsi opintoja lukkarista

Tekniikan eri alojen opintoja koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

INSINÖÖRI (AMK), BIOTUOTETEKNIIKKA

Biotuotetekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat prosessiteollisuuden tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta muun muassa muovia ja puuvillaa korvaavia kestäviä tuotteita. Metsäteollisuuden nykyiset paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat alan liiketoiminnan perustan. Näiden rinnalle on kuitenkin tulossa paljon uusia tuotteita, jotka hyödyntävät puun kuituja ja kemiallisia yhdisteitä. Koko tämän alan tekniikkaa kutsutaan biotuotetekniikaksi. Biotuotetekniikan insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen. Lisäksi työllistymismahdollisuuksia on kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksissa, kuten öljynjalostuksessa tai mineraalien rikastuksessa. Työpaikka voi myös löytyä uusilta kiertotalouden aloilta, joilla korvataan fossiilisia raaka-aineita, kuten hiilidioksidin talteenotossa.

Suorittaaksesi biotuotetekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Opintojaksoille ilmoittautuminen koulutuskalenterissa.

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

 

Insinööri (AMK), biotuoteteknikkaa -jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Metsäteollisuuden raaka-aineet, 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Insinöörin perusfysiikka- ja kemia, 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Prosessiteollisuuden mittaukset, koneet ja laitteet, 5 op, syksy, lähiopetus Savonlinna
- Insinöörimatematiikka 1, 5 op, kevät, lähiopetus Savonlinna

Biotuotetekniikan opetussuunnitelma

Tekniikan eri alojen jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

INSINÖÖRI (AMK), TALOTEKNIIKKA (LVI)

Talotekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat talotekniikan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Talotekniikan AMK-opinnoissa opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutuksia terveyteen ja viihtyisyyteen sekä vaikuttamaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Saat tietoa ja taitoja uusien energiatuotannon vaihtoehtojen valintaan, elinkaariajatteluun ja talotekniikan ympäristövaikutuksien arvioimiseen. Keskeisin osa talotekniikkaa on LVI-tekniikka, joka Suomessa on korkeatasoista, myös kansainvälisesti vertailtuna. Ajanmukaisen talotekniikan tärkeitä osa-alueita ovat myös tietotekniikan sovellukset ja rakennusautomaatio. LVI-tekniikan tavoitteena on aikaansaada ja ylläpitää rakennuksissa haluttu, ulkoisista tekijöistä riippumaton terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto energiataloudellisesti. LVI-tekniikan tehtävänä on myös toteuttaa ja ylläpitää rakennusten vesi- ja viemärihuolto terveyttä vaarantamatta ja haittaa aiheuttamatta.

Suorittaaksesi talotekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Silloin sinun täytyy valita vielä 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Voit myös valita kaikki jatkoväyläopinnot koulutuskohtaisista opintojaksoista. Opintojaksoille ilmoittautuminen alla olevista linkeistä.

Ilmoittautuminen syksyn opinnoille on päättynyt.

 

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

Insinööri (AMK), talotekniikka -jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot:

- Digitaidot, 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
- LVI- ja rakennustekniikan perusteet, 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
- Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
- Insinöörin perusfysiikka ja -kemia, 5 op, syksy, lähiopetus Mikkeli
- Vesi- ja viemärijärjestelmät, 5 op, kevät, lähiopetus Mikkeli
- Tekninen piirtäminen ja CAD, 5 op, kevät, lähiopetus Mikkeli
- Työjärjestyksen mukaisesti halukkaille: Insinöörimatematiikka, 15 op; Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op; Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus, 3 op

Talotekniikan opetussuunitelma

TYÖJÄRJESTYKSEN MUKAAN HALUKKAILLE

- Insinöörimatematiikka 1: 5 op
- Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op
- Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus, 3 op

Etsi opintoja Lukkarista

Tekniikan eri alojen jatkoväyläopinnot koulutuskalenterissa

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan jatkoväyläopinnot soveltuvat sähkö- ja automaatioalan tai muun lähialan perustutkinto-opiskelijalle.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinnon suoritettuasi sinua odottavat mielenkiintoiset tehtävät sähkösuunnittelun, -käytön tai myynnin parissa. Valmistuttuasi pystyt suunnittelemaan ja johtamaan rakennusten ja teollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteja. Voit toimia myös sähköntuotannon ja -siirron parissa. Sähköalan insinöörejä tarvitaan nyt ja etenkin tulevaisuudessa!

Koulutuksen pääpaino on sähkövoimatekniikassa, mutta opiskeluun sisältyvät kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Läpi koko koulutuksen energiatalous ja -tehokkuus ovat keskeisiä opiskeltavia asioita. Käytännönläheisissä opinnoissa ja harjoitteluissa saat vahvan tuntuman työelämään.
Mikkelin kampuksen omat laboratoriot ja korkealuokkaiset laitteet tarjoavat erinomaiset olosuhteet sähkötekniikan insinöörikoulutukselle. Opiskelu on käytännönläheistä, ja yhteistyötä tehdään tiiviisti niin yritysten kuin muiden korkeakoulujen kanssa samalla kampuksella.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laajat tiedot ja taidot sähköalasta. Osaat muun muassa suunnitella ja johtaa sähköasennuksia. Pystyt suunnittelemaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvia järjestelmiä. Koulutukseen kuuluu asennusmääräys SP1-koe, jonka suoritettuasi ja riittävän työkokemuksen hankittuasi voit hakea asennusoikeuksia Setiltä.

Suorittaaksesi sähkö- ja automaatiotekniikan jatkoväyläopinnot valitse oheisista koulutuskohtaisista opintojaksoista vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi sinun täytyy valita 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. HUOM! Tarkista edeltävyysehdot ennen opintojaksolle ilmoittautumista! Mikäli opintojakso ei löydy koulutuskalenterista, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen, linkin yhteystietoihin löydät alapuolelta.

 

Opinto-opas sähkö- ja automaatiotekniikka

Opintojen tarkat ajankohdat löydät Lukkarikoneesta – Haku opintojakson nimellä.

 

Ilmoittautuminen syksyn opinnoille on päättynyt.

 

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka -jatkoväylän koulutuskohtaiset opintojaksot

- Ohjelmoitavat logiikat 5op, lähiopetus Mikkeli
- Tasavirtapiirit 5op lähiopetus Mikkeli
- Automaatiotekniikka 5op lähiopetus Mikkeli
- Tekninen piirtäminen 5op lähiopetus Mikkeli

Yhteisiin opintoihin ilmoittautuminen koulutuskalenterissa

Etsi tuloksista hakemalla opintojakson nimellä.

Siirry koulutuskalenteriin

Kysyttävää? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Päivi Kituseen

Katso myös

Mikä on jatkoväylä?

Jatkoväylän yhteiset opinnot

Kysyttävää? Täältä löydät yhteystiedot

Jaa sivu