Tälle sivulle on kerätty tietoa Xamkin avoimessa AMK:ssa aiemmin tarjolla olleista korkeakouludiplomeista. 

Mikäli haluat tiedustella ollaanko korkeakouludiplomin opetusta järjestämässä uudestaan tulevaisuudessa, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa avoinamk@xamk.fi

ASUMISTERVEYDEN JA RAKENTAMISEN KORKEAKOULUDIPLOMI

DATAKESKUKSEN KORKEAKOULUDIPLOMI

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KORKEAKOULUDIPLOMI

KONETEKNIIKAN KORKEAKOULUDIPLOMI

TULEVAISUUDEN SOTE-OSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI

VARHAISKASVATUKSEN KORKEAKOULUDIPLOMI

DIPLOMA OF HIGHER EDUCATION IN TOURISM AND BUSINESS MANAGEMENT IN FINLAND

ASUMISTERVEYDEN JA RAKENTAMISEN KORKEAKOULUDIPLOMI, 60 OP

Sisällöt:

1. Talonrakennus ja korjausrakentaminen, 20 op, kevät 2020, lähioptukset Kouvolassa

Talonrakennustekniikka, 5 op

 • Rakennushankkeen vaiheet ja rakentamisen laatu
 • Riskirakenteet
 • Rakennuspiirustukset
 • Rakentamisen käsitteet, rakennusmateriaalit, rakenteet, rakennusosat, ekologisen rakentamisen perusteet sekä projektityöohjeistus

Rakennusfysiikka, 5 op

 • Lämpötekniikka
 • Kosteustekniikka
 • Rakennusfysikaaliset laskelmat ja rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta, ilmiöt, osaamiskokonaisuuden lopetus

Korjausrakentaminen, 5 op

 • Rakenteet ja lisärakentaminen
 • Rakennusten kuntoarviot ja –tutkimukset
 • Rakenteiden virheet ja puutteet, vaurioitumismekanismit ja korjausrakentamisen riskit
 • Kestävän kehityksen huomioiminen korjaushankkeessa.

Projektityö, 5 op

2. Sisäilman epäpuhtaudet, 20 op, syksy 2020, lähiopetukset Mikkelissä ja Kouvolassa

Sisäilman biologiset epäpuhtaudet, 5 op (Mikkeli)
Sisäilman kemialliset epäpuhtaudet, 5 op (Mikkeli)
Sisäilma ja terveysvaikutukset, 5 op (Kouvola)
Projektityö, 5 op

3. Talotekniikka ja ilmanvaihto, 20 op, kevät 2021, lähiopetukset Mikkelissä

LVI- perusteet ja –mittaukset, 5 op
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, 5 op
Korjausrakentamisen energiatehokkuus ja sisäilmasto, 5 op
Projektityö, 5 op

Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneetmm. terveystarkastajat, kuntotutkijat, isännöitsijät, rakennustekniikan viranomaiset, kiinteistöliiketoiminnan piirissä olevat (valvontaviranomaiset ja kiinteistöstä vastaavat tahot).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Useita

Toteutus:
Koulutus toteutetaan monimuoto–opintoina. Opiskelutapoina voivat olla mm.: lähipäivät, verkkoluennot, verkkotapaamiset yhtäaikaisesti ryhmän kanssa, itsenäiset kirjalliset tehtävät, itseopiskeltava kirjallinen materiaali, oppimispäiväkirja, verkkokeskustelut joko kirjallisesti tai audiovisuaalisesti

Opintojen laajuus:
Korkeakouludiplomin laajuus on 60 opintopistettä. Kokonaisuus toteutetaan kolmen 20 opintopisteen opintokokonaisuuden kautta. Voit suorittaa yhden tai useamman 20 op opintokokonaisuuden.

DATAKESKUKSEN KORKEAKOULUDIPLOMI, 60 OP

Sisällöt:

1. Datakeskuksen sähkö- ja automaatiotekniikka, 15 op
Sähkötekniikan perusteet, 6 op
Akkukäyttöiset UPS-laitteet, 3 op
Dieselmoottorit ja varavoima, 3 op
Automaatiotekniikka, 3 op

2. Datakeskuksen jäähdytys, 15 op
Datakeskuksen jäähdytysratkaisut, 2 op
Termodynamiikan ja lämmönsiirtotekniikan perusteet, 3 op
Lämpöpumpputekniikat, 2 op
Putkistojen ja pumppausjärjestelmien toiminta, 3 op
Enegiankäytön optimointi, 3 op
Hukkalämmön hyödyntäminen, 2 op

3. Datakeskuksen rakenne ja ohjelmistot, 30 op
Datakeskuksen rakenne, luotettavuus ja turvallisuus, 2 op
Verkot ja palvelinlaitteistot, 3 op
Palvelinkäyttöjärjestelmä: Linux, 5 op
Palvelinkäyttöjärjestelmä: Windows Server, 5 op
Virtualisointi, 5 op
Pilviympäristöt, 5 op
Sovellusjakelu ja sen automatisointi, 5 op

Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet mm. tekniikan alan insinöörit.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka sekä energiatekniikka

Edeltävä osaaminen: Ei edeltävän osaamisen vaatimuksia.

Toteutus:
Koulutukseen sisältyy lähi – ja verkko-opetusta.
Opiskelutapoina ovat  esimerkiksi:
– verkkoluennot
– verkkotapaamiset yhtäaikaisesti ryhmän kanssa
– itsenäiset kirjalliset tehtävät
– itseopiskeltava kirjallinen materiaali
– oppimispäiväkirja
– verkkokeskustelut joko kirjallisesti tai audiovisuaalisesti

Opintojen laajuus:
Korkeakouludiplomin laajuus on 60 opintopistettä. Kokonaisuus toteutetaan kolmen 20 opintopisteen opintokokonaisuuden kautta. Voit suorittaa yhden tai useamman 20 op opintokokonaisuuden.

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KORKEAKOULUDIPLOMI, 60 OP

Sisällöt:

1. Muutos ja innovatiivisuuden edistäminen, laajuus 20 op
– Esimies muutoksen johtajana, 5 op
– Innovatiivinen organisaatiokulttuuri, 5 op
– Palvelumuotoilu kehittämistyössä, 5 op
– Avaimia hyvään vuorovaikutukseen johtamisessa, 5 op (Lähiopetuspäivillä (2) on pakollinen läsnäolo, Peili-analyysin tuloksia ei voida antaa ilman paikalla oloa. Opintojakso sisältää Peili-käyttäytymisanalyysin, jonka hinta 100,- ei sisälly koulutusmaksuun. Tutustu Peili-käyttäytymisprofiiliin www.peiliconsulting.fi.)

2. Digiajan esimies, laajuus 20 op (1.6.2020-31.5.2021)
Aloitusseminaari Kouvolassa
– Strateginen johtaminen, 5 op
– Turvallisuusjohtaminen, 5 op
– Esimies sosiaalisessa mediassa, 5 op
– Asiakkuuksien johtaminen digiliiketoiminnassa, 5 op

3. Talous- ja tietojohtaminen, 20 op (11.1.-12.12.2021)
Aloitusseminaari Mikkelissä
– Kehitä kannattavuutta, 5 op
– Analysoi ja ennusta – hyödynnä tilinpäätökset johtamisessa, 5 op
– Työelämän juridiikka, 5 op
– Tietojohtaminen, 5 op

Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: YAMK-tutkinnot

Edeltävä osaaminen: Ei edeltävän osaamisen vaatimuksia.

Toteutus:
Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina. Opiskelutapoina ovat  esimerkiksi:
– verkkoluennot
– verkkotapaamiset yhtäaikaisesti ryhmän kanssa
– itsenäiset kirjalliset tehtävät
– itseopiskeltava kirjallinen materiaali
– oppimispäiväkirja
– verkkokeskustelut joko kirjallisesti tai audiovisuaalisesti

Opintojen laajuus:
Korkeakouludiplomin laajuus on 60 opintopistettä. Kokonaisuus toteutetaan kolmen 20 opintopisteen opintokokonaisuuden kautta. Voit suorittaa yhden tai useamman 20 op opintokokonaisuuden.

Voit vielä ilmoittautua moduuliin II 17.5.2020 mennessä ja moduuliin III 6.12.2020 mennessä.

Koulutuskokonaisuus alkaa alusta tammikuussa 2022. Jos haluat suorittaa koko diplomikoulutuksen, voit ilmoittautua haluamiisi moduuleihin syksyllä 2021 koulutuskalenterissamme.

Katso johtamisen ja esimiestyön korkeakouludiplomin tarkempi opetussuunnitelma.

KONETEKNIIKAN KORKEAKOULUDIPLOMI, 60 OP

Sisällöt:

 1. Konetekniikan perusteet 20 op
 • Materiaali- ja valmistustekniikka, 5 op
 • Tekninen visualisointi ja CAD, 5 op
 • Statiikka ja lujuusoppi, 5 op
 • Virtaustekniikka, 5 op
 1. Koneensuunnittelu 20 op
 • Materiaali- ja valmistustekniikka II, 5 op
 • Tietokoneavusteinen suunnittelu, 5 op
 • Lujuuslaskenta ja FEM, 5 op
 • Koneenosien suunnittelu, 5 op
 1. Laitossuunnittelu 20 op
 • 3D-laitossuunnittelu, 5 op
 • Suunnitteluprojekti, 5 op
 • Prosessisuunnittelu, 5 op
 • Paineastiat, 5 op

Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka

Toteutus:
Koulutus toteutetaan sekä lähi- että verkko-opintoina.

Opintojen laajuus:
Korkeakouludiplomin laajuus on 60 opintopistettä. Kokonaisuus toteutetaan kolmen 20 opintopisteen opintokokonaisuuden kautta. Voit suorittaa yhden tai useamman 20 op opintokokonaisuuden.

TULEVAISUUDEN SOTE-OSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, 60 OP

Sisällöt:

Moduuli 1 Uudenlainen ajattelu asiakaspalvelusta 20 op

 • Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu ja asiakasymmärrys, 5 op
 • Asiakas – ja palveluohjaus, 5 op
 • Kehittämistehtävä 10 op

Moduuli 2 Vaikuta asiantuntijana, 20 op

 • Vuorovaikutus asiantuntijatyössä, 5op
 • Johtaminen, 5 op
 • Sosiaalipalvelujen tuottaminen, 5 op
 • Hyvinvointiteknologia ja tiedonhallinta, 5op

Moduli 3 Asiantuntijuuden syventäminen, 20 op

Vapaasti valittavat opintojaksot sosiaali – tai terveydenhuoltoalan opintotarjonnasta.

 

Korkeakouludiplomi (60 op) rakentuu sosiaali – ja terveydenhuoltoalan opintokokonaisuuksista, joista 20 op on vapaasti valittavia, opiskelijan omista osaamistarpeista lähteviä valintoja. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman tekimiseen opiskelija saa avoimen ammattikorkeakoulun ohjauksen tuen.

Korkeakouludiplomi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää osaamistasi sosiaali – ja terveydenhuoltoalan monialaisessa työssä, antaa ymmärrystä eri tieteenalojen ajattelu – ja toimintamalleista sekä ohjaa ajattelua asiakkaan näköisten palveluiden kehittämiseen ja asiantuntijana vaikuttamiseen.

Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- tai terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat päivittää osaamistaan.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Useita

Toteutus:
Koulutukseen sisältyy lähi – ja verkko-opetusta.
Opiskelutapoina ovat  esimerkiksi:
– verkkoluennot
– verkkotapaamiset yhtäaikaisesti ryhmän kanssa
– itsenäiset kirjalliset tehtävät
– itseopiskeltava kirjallinen materiaali
– oppimispäiväkirja
– verkkokeskustelut joko kirjallisesti tai audiovisuaalisesti

Opintojen laajuus:
Korkeakouludiplomin laajuus on 60 opintopistettä. Kokonaisuus toteutetaan kolmen 20 opintopisteen opintokokonaisuuden kautta. Voit suorittaa yhden tai useamman 20 op opintokokonaisuuden.

VARHAISKASVATUKSEN KORKEAKOULUDIPLOMI, 60 OP

Sisällöt:
Korkeakouludiplomin opinnot 60 op on koostettu Xamkin sosionomin tutkinnon opetussuunnitelman opinnoista.

Kaikille yhteiset opinnot:

 • Syventävät ammattikäytännöt -harjoittelu 15 op
 • Varhaiskasvatus 5 op
 • Erityiskasvatus 5 op
 • Lastensuojelu 5 op
 • Perhetyö 5 op
 • Osallisuus ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 5 op
 • Ehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa 5 op
 • Lapsen kielen ja vuorovaikutuksen tukeminen 5 op
 • Projektityö 5 op

Omat valinnan mukaan vapaasti valittavat opinnot 5 op, esim. Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa 5 op tai Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa 5 op.

Xamkin avoin AMK tarjosi syksyllä 2019 mahdollisuuden täydentää sosionomi (AMK) tutkintoa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen johtavilla opinnoilla. Vähintään 60 opintopisteen (op) laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautuvat opinnot yhdessä sosionomi (AMK) -tutkinnon kanssa antoivat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä. Samalla saavutti myös varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden. Mahdollisuus hankkia varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus täydentämällä aiemmin hankittua sosionomi (AMK) -tutkintoa, on poistumassa uuden varhaiskasvatuslain myötä. Kelpoisuuden sai vielä aloittamalla täydentävät opinnot syyskuuhun 2019 mennessä.

Kohderyhmä: Opinnot on suunnattu sosionomi AMK-tutkinnon suorittaneille, joilla ei vielä ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)

Toteutus:

Opintojen alkaessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, hops. Opintojen suoritustapa ja ajankohta voi vaihdella riippuen opiskelijalle laadittavasta hops:sta.
Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina niin, että niissä hyödynnetään mahdollisimman paljon verkko-opintoja. Näin opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopintoja järjestetään sekä Kotkan että Mikkelin kampuksilla.
Opiskelutapoina voi olla  esimerkiksi:

 • luennot verkossa tai paikan päällä kampuksella
 • verkkotapaamiset yhtäaikaisesti ryhmän kanssa
 • itsenäiset kirjalliset tehtävät
 • itseopiskeltava kirjallinen materiaali
 • oppimispäiväkirja
 • verkkokeskustelut joko kirjallisesti tai audiovisuaalisesti

Opintojen laajuus:
Korkeakouludiplomin laajuus on 60 opintopistettä.

DIPLOMA OF HIGHER EDUCATION IN TOURISM AND BUSINESS MANAGEMENT IN FINLAND, 60 CR

This diploma provides knowledge and competence in tourism and business management.  You enhance your expertise in customer-oriented service development and digital marketing in European business environment. The modules are carried out as online courses. 

Extent 2 years: enrolment opens 1.11.2020, courses begin in January 2021.

 

Target group: All that are interested in these studies

Extent: The whole 60 ECTS credits takes half a year (three semesters) to complete. It is also possible to choose only one module, 20 ECTS credits.

Methods: The courses are carried out in an eLearning environment. Each course contains online material, for example video lectures, independent written assignments, online exams and tests and online counselling.

 

Course modules:

Module I: Managing international business operations, 20 ECTS cr

 • Destination Finland, 5 ECTS cr
 • Customer oriented marketing, 5 ECTS cr
 • Tourism risk management, 5 ECTS cr
 • Intercultural competence, 5 ECTS cr

Module II: Effective hospitality management planning, 20 ECTS cr

 • Hospitality management, 5 ECTS cr
 • Social media marketing, 5 ECTS cr
 • Seasonality and Tourism planning, 5 ECTS cr
 • Human resources management, 5 ECTS cr

Module III: Producing high quality services, 20 ECTS cr

 • Food Safety, 5 ECTS cr
 • International business, 5 ECTS cr
 • Well-being tourism, 5 ECTS cr
 • Economics, 5 ECTS cr

TOURISM AND BUSINESS MANAGEMENT IN FINLAND: course contents

Jaa sivu