Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella Xamkin AMK- tai YAMK-tutkintoihin sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja. Tälle sivulle olemme keränneet tietoa avoimen opintotarjonnassa yleisesti toistuvista opintojaksoista metsätalouden, logistiikan, merenkulun ja tekniikan eri aloilla.

Opintojaksojen tarkemmat tiedot, ajankohdat ja ilmoittautumisen löydät Xamkin koulutuskalenterista. Huomaathan, että koulutuskalenterissa näkyvät vain ne opintojaksot, joiden ilmoittautuminen on käynnissä. Toistuvat opintojaksot ovat tarjonnassa yleensä kerran vuodessa. Ota yhteyttä jos haluat tiedustella tietyn opintojakson seuraavaa toteutusajankohtaa.

 

Opintojaksojen toteutus on joko kokonaan verkossa tai monimuoto-opintoina, jolloin opiskeluun sisältyy verkko-opintojen lisäksi lähiopetusta jollakin Xamkin kampuksista. Nonstop-muodossa verkko-opintoina järjestettäville opintojaksoille otetaan uusia opiskelijoita noin kerran kuukaudessa.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa maksaa 12 euroa opintopisteeltä tai 175 euron lukukausimaksun. Täydennyskoulutusten hinnat on erikseen määritelty.

Tällä sivulla listatut opintojaksot ovat AMK-tasoisia, ellei niissä erikseen mainita YAMK.

Metsätalouden opintotarjontaa

Metsätalouden koulutus

Metsätalouden opinnoissa käsitellään metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaa ja metsäomaisuuden hoitoa eli asioita, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.

 

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Metsäekologia, 5 op
 • Puut ja metsäkasvit, 5 op
 • Puu raaka-aineena, 5 op
 • Puunhankinnan toimintaympäristö, 5 op
 • Monitavoitteinen metsänhoito, 5 op
 • Puutavaran mittaus 5 op

Ympäristöalan ja metsätalouden opintotarjonta koulutuskalenterissa

Koulutuskalenteriin

METSÄTALOUSINSINÖÖRI (AMK)

Lue lisää tutkinnosta

METSÄTALOUDEN LIIKETOIMINTA, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Logistiikan alan opintotarjonta

Logistiikan koulutus

Logistiikan opinnoissa opitaan ohjaamaan, kehittämään ja toteuttamaan logistiikan prosesseja sekä materiaalitarpeiden suunnittelua ja ohjausta. 

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Logistiikan perusteet, 5 op
 • Hankinnan perusteet, 5 op
 • Kuljetuslogistiikka, 5 op
 • Huolinta, 5 op
 • Logistiikan turvallisuus, 5 op
 • Lentorahtiliikennet, 5 op
 • Satamatoiminnot, 5 op

Logistiikan ja merenkulun opintotarjonta koulutuskalenterissa

Koulutuskalenteriin

INSINÖÖRI (AMK), LOGISTIIKKA

Lue lisää tutkinnosta

LOGISTIIKKA, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Merenkulun opintotarjonta

Merenkulun koulutus, merikapteeni

Merikapteeni (AMK) -tutkintoon kuuluvissa opinnoissa opitaan perusvalmiuksia aluksen ohjaamiseen sekä käsittely- ja hallintamenetelmiin.

 

 

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Astronominen navigointi, 2,5 op
 • Ympäristölainsäädäntö, 1,5 op
 • Aluksen vakavuus 1, 2,5 op
 • Merenkulun sopimukset, 1 op

Logistiikan ja merenkulun opintotarjonta koulutuskalenterissa

Koulutuskalenteriin

MERIKAPTEENI (AMK), MERENKULKU

Lue lisää tutkinnosta

INSINÖÖRI (AMK), MERENKULKU, LAIVATEKNIIKKA

Lue lisää tutkinnosta

INSINÖÖRI (AMK), MERENKULKU, SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA

Lue lisää tutkinnosta

MERENKULUN JOHTAMINEN, YLEMPI AMK

Informaatioteknologian opintotarjonta

IT-alojen opintoja

Tiedonkäsittelyn ja tietoliikenteen opinnoissa käsitellään kyberturvallisuutta, peliohjelmointia, ohjelmointikieliä, ICT-ympäristöjä ja digitaalisia ympäristöjä.

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Peliohjelmointi, 5 op
 • Javascript-ohjelmointi, 5 op
 • Php-ohjelmointi, 5 op
 • Kyberturvallisuus, 5 op
 • Johdatus ohjelmointiin, 5 op

Informaatioteknologian opintotarjonta koulutuskalenterissa

Koulutuskalenteriin

TRADENOMI (AMK), TIETOJENKÄSITTELY

Lue lisää tutkinnosta

INSINÖÖRI (AMK), PELIOHJELMOINTI

Lue lisää tutkinnosta

INSINÖÖRI (AMK), KYBERTURVALLISUUS

Lue lisää tutkinnosta

BACHELOR OF ENGINEERING, INFORMATION TECHNOLOGY (B.ENG)

Lue lisää tutkinnosta

CYBERSECURITY – KYBERTURVALLISUUS, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

TIEDONHALLINTA JA SÄHKÖINEN ARKISTOINTI, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Eri tekniikan alojen opintotarjonta

Biotuotetekniikan koulutus

Biotuotetekniikan opinnoissa käsitellään puupohjaisten uusiutuvien tuotteiden ominaisuuksia ja valmistusprosesseja. 

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Metsäteollisuuden raaka-aineet, 5 op
 • Insinöörin matematiikka 1, 5 op
 • Yrityspeli, 5 op

Tekniikan opintotarjonta koulutuskalenterissa

Valitettavasti koulutuskalenterista ei pysty tällä hetkellä hakemaan erityisesti biotekniikan opintoja. Voit hakea tekniikan opintoja ja etsiä joukosta koulutukseen sopivia opintojaksoja nimeltä.

Koulutuskalenteriin

INSINÖÖRI (AMK), BIOTUOTETEKNIIKKA

Lue lisää tutkinnosta

Ympäristöteknologian koulutus

Ympäristöteknologian opinnoissa opitaan tunnistamaan, ehkäisemään ja poistamaan elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja. Opinnot käsittelevät sisäilman terveysvaikutuksia, sisäilmaongelmien selvittämistä sekä ympäristönseurannassa käytettäviä menetelmiä.

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Kiertotalous, 5 op
 • Ympäristönäytteenoton perusteet, 5 op
 • Asumisterveyden perusteet, 5 op
 • Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset, 5 op
 • Elintarviketurvallisuus, 5 op

Ympäristöalan ja metsätalouden opintotarjonta koulutuskalenterissa

Valitettavasti koulutuskalenterista ei pysty tällä hetkellä hakemaan erityisest ympäristöteknologian opintoja. Voit hakea tekniikan opintoja ja etsiä joukosta koulutukseen sopivia opintojaksoja nimeltä.

Koulutuskalenteriin

INSINÖÖRI (AMK), YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA

Lue lisää tutkinnosta

BACHELOR OF ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING (B.ENG)

Lue lisää tutkinnosta

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa pääpaino on sähkövoimatekniikassa, mutta opintoihin sisältyy myös sisältyvät myös automaatiotekniikkaa ja sähkösuunnittelua.

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus, 3 op
 • Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus, 3 op
 • Insinöörin perusfysikka- ja kemia, 5 op
 • Insinöörimatematiikka 1, 5 op
 • Digitaidot, 5 op
 • Tasavirtapiirit, 5 op
 • Teollisuusilmastointi, 5 op
 • LVI-tekniikan perusteet, 3 op
 • LVI- ja rakennustekniikan perusteet, 5 op
 • Vesi- ja viemärijärjestelmät, 5 op
 • Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, 5 op
 • Tekninen piirtäminen ja CAD-perusteet, 5 op
 • Prosessiteollisuuden sivuvirrat, 5 op
 • Teollisuuden ympäristönsuojelu, 5 op
 • Kestävä teknologiajohtaminen (YAMK), 5 op

Tekniikan eri alojen opintotarjonta koulutuskalenterissa

Valitettavasti koulutuskalenterista ei pysty tällä hetkellä hakemaan erityisesti sähkö- ja automaatiotekniikan opintoja. Voit hakea tekniikan opintoja ja etsiä joukosta koulutukseen sopivia opintojaksoja nimeltä.

Koulutuskalenteriin

INSINÖÖRI (AMK), SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Lue lisää tutkinnosta

SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA, YLEMPI AMK

Talotekniikan koulutus (LVI)

Talotekniikan opinnoissa käsitellään talojen sisäilmastoa, kiinteistöjen energiatehokkuutta ja talotekniikan ympäristövaikutuksia. 

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • LVI- ja rakennustekniikan perusteet, 5 op

Tekniikan eri alojen opintotarjonta koulutuskalenterissa

Valitettavasti koulutuskalenterista ei pysty tällä hetkellä hakemaan erityisesti talotekniikan opintoja. Voit hakea tekniikan opintoja ja etsiä joukosta koulutukseen sopivia opintojaksoja nimeltä.

Koulutuskalenteriin

INSINÖÖRI (AMK), TALOTEKNIIKKA (LVI)

Lue lisää tutkinnosta

TALOTEKNIIKKA, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Energiatekniikan koulutus

Energiatekniikan opinnoissa opiskellaan energiatuotannon matemaattis-luonnontieteellisiä perusteita. Opinnoissa käsitellään voimalaitosprosesseja, mm. yhdistettyjä sähkön- ja lämmöntuotantoprosesseja.

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Voimalaitosprosessit, 5 op
 • Höyrykattilat, 5 op
 • Materiaali- ja valmistustekniikka, 5 op

Tekniikan eri alojen opintotarjonta koulutuskalenterissa

Valitettavasti koulutuskalenterista ei pysty tällä hetkellä hakemaan erityisesti energiatekniikan alan opintoja. Voit hakea tekniikan opintoja ja etsiä joukosta koulutukseen sopivia opintojaksoja nimeltä.

Koulutuskalenteriin

INSINÖÖRI (AMK), ENERGIATEKNIIKKA

Lue lisää tutkinnosta

SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA, YLEMPI AMK

Lue lisää tutkinnosta

Rakennustekniikan koulutukset

Rakennustekniikan ja teollisen puurakentamisen opinnot käsittelevät rakenteiden ja rakennusten suunnittelua, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelua, työnjohtotehtäviä sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtäviä. 

Alan avoimen AMK:n opintotarjonnassa toistuvat vuosittain:

 • Rakennusstatiikka, 5 op
 • Asuintalon rakenteet ja suunnittelu, 5 op
 • Rakentamisen käsitteet ja materiaalit, 5 op
 • Tekninen piirtäminen ja CAD, 5 op

Tekniikan eri alojen opintotarjonta koulutuskalenterissa

Valitettavasti koulutuskalenterista ei pysty tällä hetkellä hakemaan erityisesti rakennustekniikan opintoja. Voit hakea tekniikan opintoja ja etsiä joukosta koulutukseen sopivia opintojaksoja nimeltä.

Koulutuskalenteriin

INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA

Lue lisää tutkinnosta

INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, TEOLLINEN PUURAKENTAMINEN

Lue lisää tutkinnosta

Katso myös

Haaveena uusi tutkinto?

Polkuopinnoissa opiskelet tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa, tutkinto-opiskelijoiden opintotahdissa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa on kaksi kertaa vuodessa mahdollisuus ilmoittautua polkuopiskelijaksi. Suoritettuasi polkuopinnot tai omatoimisesti tietyn alan opintoja 60 opintopisteen edestä, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi ja suorittamasi opinnot hyväksiluetaan.

Lue lisää polkuopinnoista

Katso myös kieli- ja viestintäopintojen tarjonta

Ota yhteyttä

Jaa sivu