AIKA JA HINTA

 • Ajankohta: 17.03.2020–16.05.2021
 • Laajuus: 30 opintopistettä
 • Kohderyhmä: Yritysten henkilöt, jotka tarvitsevat ajantasaisen digimarkkinoinnin osaamisen sekä haluavat laajentaa näkemyksiään ja kehittää yrityksen liiketoimintaa. Taustakoulutus esim. tradenomi, insinööri, restonomi tai vastaavat tiedot omaava.
 • Hakuaika: 1.12.2019-14.02.2020
 • Hinta: 950 euroa (ALV 0 %)

 

HAKU
KOULUTUSKALENTERISSA
1.12.2019-14.02.2020

JÄRJESTÄJÄT JA TOTEUTUS

 • Järjestäjä: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Mikkelin liiketalouden yksikkö
 • Toteutus: monimuoto-opetuksena, lähiopetus järjestetään Xamkin Mikkelin kampuksella, lähiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista
 • Aloituspaikkoja: 35

 

KEHITÄ YRITYKSESI DIGITAALISTA LIIKETOIMINTAA

Koulutus antaa sinulle valmiudet kehittää yrityksen liiketoimintaa ja markkinointia digitaalisessa toimintaympäristössä. Tarkastelu tapahtuu erityisesti asiakasnäkökulmasta digitaaliset sisällöt ja kanavat huomioiden.

 

”Digimarkkinoinnin kohdennettavuus ja mitattavuus auttaa yrityksiä toteuttamaan merkityksellistä, kohderyhmät huomioivaa markkinointia ja siten kehittämään liiketoimintaansa.”

 

Koulutuksen suoritettuasi kykenet hallitsemaan digimarkkinoinnin kentän ja hyödyntämään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämisessä.

Osaat kehittää yrityksen digitaalista liiketoimintaa markkinoinnin näkökulmasta. Osaat hankkia ja tuottaa eri kohderyhmien kannalta merkityksellistä sisältöä heille sopiviin digitaalisiin kanaviin ja hyödyntää eri kanavien synergiaedut asiakashankinnan ja myynnin näkökulmasta. Osaat myös kehittää asiakaskokemusta digitaalisia kosketuspisteitä hyödyntämällä.

Koulutus on kohdennettu erityisesti yritysten myynti- ja markkinointitehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat kehittää digimarkkinoinnin taitojaan ja tarvitsevat ajantasaista digimarkkinoinnin osaamista liiketoiminnan kehittämiseksi. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä henkilöille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Soveltuvia korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi

 • tradenomi (AMK, YAMK)
 • insinööri (AMK, YAMK)
 • restonomi (AMK, YAMK)

 

”Digitaalisuus ei itsessään auta liiketoiminnan kehittämistä, jos yritys ei ymmärrä eri kohderyhmien monikanavaista käyttäytymistä ja kuinka tätä ymmärrystä voidaan hyödyntää digimarkkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa”

KOULUTUKSEN RAKENNE

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutuksen opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Kokonaisuuteen kuuluu kuusi opintojaksoa. Opintojaksoihin sisältyy kaksi lähiopetuspäivää, joihin osallistuminen on vapaaehtoista.

 

Koulutus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Strateginen muutosjohtaminen digiympäristössä, 5 op (alkaa 17.03.2020)
 • Markkinointi digitaalisissa kanavissa, 5 op (alkaa 4/2020)
 • Asiakashankinta ja myynti, 5 op (alkaa 9/2020)
 • Asiakaskokemus, 5 op (alkaa 10/2020)
 • Sisältömarkkinointi, 5 op (alkaa 2/2021)
 • Digiportfolio, 5 op (rakennetaan koko erikoistumiskoulutuksen ajan)

Katso opintojaksojen tarkemmat kuvaukset alta

Jokainen opintojakso kestää noin 8–9 viikkoa.

Mikä on erikoistumiskoulutus?

 

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto.

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuonna 2015. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

 

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutuksen opintojaksosisällöt

Strateginen muutosjohtaminen digiympäristössä, 5 op

Lue opintojaksokuvaus

Markkinointi digitaalisissa kanavissa, 5 op

Lue opintojaksokuvaus

Asiakashankinta ja myynti, 5 op

Lue opintojaksokuvaus

Asiakaskokemus, 5 op

Lue opintojaksokuvaus

Sisältömarkkinointi, 5 op

Lue opintojaksokuvaus

Digiportfolio, 5 op

Lue opintojaksokuvaus

Lisätietoja koulutuksesta:

Marja-Leena Koskinen
puh. 040 648 2030
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja hakemisesta:

koulutussuunnittelija
Maria Marquez
puh. 040 826 6050
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jaa sivu