AIKA JA HINTA

 • Toteutusaika 23.3.2018 – 15.5.2019
 • Laajuus 30 opintopistettä
 • Kohderyhmä: pk-yrityksien asiantuntijat ja yrityksen johto, joka haluaa laajentaa näkemyksiään, kehittää yrityksen toimintaa ja jolla on mahdollista sitoutua koulutukseen. Taustakoulutus esim. tradenomi, insinööri, restonomi tai vastaavat tiedot omaava.
 • Hakuaika päättyy 31.1.2018
 • Hinta 950 euroa

HAKU ON AUKI – HAE NYT!

JÄRJESTÄJÄT JA TOTEUTUS

 • järjestäjät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk)
 • toteutus monimuoto-opetuksena: 3 lähipäivää + verkko-opinnot
 • aloituspaikkoja 10/ammattikorkeakoulu

 

Kehitä pk-yrityksen digitaalista liiketoimintaa

Koulutus antaa valmiudet kehittää pk-yrityksen liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen ja operatiivisen johtamisen näkökulmista.

Digitaalisuudella on merkittävä yhteys pk-yritysten menestykseen

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa pk-yrityksen liiketoiminnan tehtävissä ja hyödyntämään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia.

Osaat kehittää yrityksen strategiaa ja arvioida sekä kehittää pk-yrityksen digitaalista liiketoimintaa markkinoinnin, taloushallinnon ja/tai logistiikan näkökulmista.

 

Koulutuksen kohderyhmänä on kasvu- ja kehittymishaluisten PK-yritysten vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt ja yrittäjät. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Soveltuvia korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi

 • tradenomi (AMK, YAMK)
 • insinööri (AMK, YAMK)
 • restonomi (AMK, YAMK)

Digitaalisuus itsessään ei luo vaikuttavuutta, jos yritys ei ymmärrä omia liiketoimintaprosessejaan syvällisesti

Koulutuksen rakenne

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutuksen opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutukseen sisältyy kolme lähiopetuspäivää.

Koulutus koostuu seuraavista moduuleista:

 • Kaikille yhteiset opinnot 10 op
  • Strategiana digitaalinen liiketoiminta 5 op
  • Kehittämistyö 5 op
 • Valinnaiset opinnot: valitse 15 + 5 op

Opiskelijan tulee valita valinnaisista opinnoista yhteensä 20 op. Voit valita joko markkinoinnin ja viestinnän 15 op tai talouden ja logistiikan 15 op moduulin. Valitse näistä toinen moduuli ja sen lisäksi yksi opintojakso toisesta moduulista. Katso Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä opintojaksojen kuvaukset tästä.

Markkinointi ja viestintä 15 op moduuli

 • Digitaalisten palvelukanavien kehittäminen 5 op (alkaa 31.8.2018)
 • Sisältöstrategia ja sisällöntuotanto 5 op (alkaa vk 45/2018)
 • Digitaalinen palvelukohtaaminen 5 op (alkaa vk 5/ 2019)

Talous ja logistiikka 15 op moduuli

 • Toimitusketjun hallinta ja digitalisaatio 5 op (alkaa 7.9.2018)
 • Taloustiedon analyysi ja hyödyntäminen 5 op (alkaa vk 46/2018)
 • Sisäinen tehokkuus ja kustannusten hallinta 5 op (alkaa vk 6/2019)

Jokainen opintojakso kestää noin 9 – 10 viikkoa.

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto.

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Lue lisää DIGIERKO-hankkeesta. 

Erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuonna 2015. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

 

Opiskelu alkaa 23.3.2018 Jyväskylässä

Opintojaksot toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun (Xamk, Jamk ja Samk) yhteistyönä. Se mahdollistaa opiskelijoille uusien toimintatapojen oppimisen ja uudenlaisia näkemyksiä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, josta pääosa on verkko-opintoja.

Koulutuksessa on kolme lähipäivää

 • Jyväskylä 23.3.2018 (Jamk)
  • Koulutuksen yhteinen kick-off -päivä
  • Opintojakso Strategiana digitaalinen liiketoiminta 5 op alkaa
  • Kehittämistehtävän 5 op käynnistäminen
  • Edellytämme kaikkien osallistuvan lähipäivään
 • Porin kampus 31.8.2018 (Samk)
  • Opintojakso Digitaalisten palvelukanavien kehittäminen 5 op alkaa
 • Kotkan satama 7.9.2018 (Xamk)
  • Opintojakso Toimitusketjujen hallinta ja digitalisaatio 5 op alkaa

Hakeminen

Hakulomake sisältää valintakoetehtävän, joka koostuu alla olevista kysymyksistä. Tutustu ja valmistaudu kysymyksiin ennakkoon. Myös valinnaiset opinnot valitaan jo hakuvaiheessa.

 1. Miten aiempi osaamisesi toimii perustana tälle erikoistumiskoulutukselle? Perustele miksi tämä koulutus olisi tarpeellinen juuri sinulle. (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)
 2. Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työelämässä? (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)
 3. Mitä haasteita opiskelun, työssäkäynnin ja vapaa-aikasi yhteen sovittaminen aiheuttaa? Miten ratkaiset haasteet? (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)

HAKU KOULUTUKSEEN ON AUKI 31.1.2018 SAAKKA

Hakulomake

Täytä hakulomake viimeistään 31.1.2018. Hakulomake valintakoetehtävineen tulee täyttää kerralla.

Valintakoetehtävien yhteispistemäärä on maksimissaan 15 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan tulee saada kustakin vastauksesta vähintään 1 piste, yhteensä vähintään 3 pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Koulutuksen voi suorittaa vain 30 op kokonaisuutena. Erillisten opintojaksojen valinta ja suorittaminen ei ole mahdollista.

 

Valinnasta ilmoittaminen

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Valinnoista ilmoitetaan 19.2.2018 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto sähköpostitse (hakijapalvelut@xamk.fi). Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Maksut

Koulutuksen hinta on 950 euroa.

Peruutusehdot

Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (=keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan.

 

Lisätietoja koulutuksesta
Anna-Mari Rossi
puh. 040 668 2689
anna-mari.rossi@xamk.fi

Lisätietoja hakemisesta
Hakijapalvelut
puh. 040 702 8891, 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu