Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto.

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuonna 2015. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Alkava erikoistumiskoulutus

  • Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä, hakuaika päättyy 31.1.2018
  • Huomisen matkailukohde – Ennakointi ja kehittäminen, haku keväällä 2018

Meneillään olevia erikoistumiskoulutuksia

  • Moniammatillinen kotikuntoutus lokakuu 2017 – 31.12.2018
  • Kyberturvallisuus 1.9.2016–31.5.2017. Koulutus toteutetaan seuraavan kerran 2018-2019.
  • Haavahoidon asiantuntija 25.04.16–31.03.17

 

Moniammatillinen kotikuntoutus

Xamk

Tutustu tästä

Huomisen matkailukohde

Xamk

Tutustu tästä

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä

Xamk

Tutustu tästä

Xamk osatoteuttajana

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on monialainen. Siihen voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, kolmannella sektorilla sekä yrityksissä.

Hakuaika on 25.9.–20.10.2017. Koulutus alkaa tammikuussa 2018 ja kestää kaksi vuotta.

Koulutus järjestetään useiden korkeakoulujen yhteistyönä, Xamk on mukana osatoteuttajana.

Lue lisää Diakin sivuilta
Share This