Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto

Erikoistumiskoulutukset on suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu suoritettavaksi korkeakoulututkinnosta valmistumisen jälkeen. Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuonna 2015. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutusten lakisääteinen tavoite on tarjota erikoistumisopintoja asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole tarjolla markkinaehtoista koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutukset ovat osa ammattikorkeakoulujen julkista tehtävää ja niitä kehitetään ammattikorkeakoulujen alakohtaisissa verkostoissa. Ammattikorkeakoulujen välisillä sopimuksilla varmistetaan erikoistumiskoulutusten perusteiden yhdenmukaisuus.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille koulutuksen ja työkokemuksen pohjalle rakentuva

  • kompetenssi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä
  • syvällinen erityisosaaminen tai monialainen kokonaisuuden hallintakyky
  • kyky arvioida ja kehittää erityisalan ammatillisia käytäntöjä
  • asema toimia yhteisöissä ja -verkostoissa erityisalan asiantuntijana

 

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on aina 30 opintopistettä

Aiemmin haussa olleet erikoistumiskoulutukset

DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus

Mielenterveys- ja päihdetyö

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

ASIAKAS – JA PALVELUOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS

Jaa sivu