Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuonna 2015. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutusten lakisääteinen tavoite on tarjota erikoistumisopintoja asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole tarjolla markkinaehtoista koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutukset ovat osa ammattikorkeakoulujen julkista tehtävää ja niitä kehitetään ammattikorkeakoulujen alakohtaisissa verkostoissa. Ammattikorkeakoulujen välisillä sopimuksilla varmistetaan erikoistumiskoulutusten perusteiden yhdenmukaisuus.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille koulutuksen ja työkokemuksen pohjalle rakentuva

  • kompetenssi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä
  • syvällinen erityisosaaminen tai monialainen kokonaisuuden hallintakyky
  • kyky arvioida ja kehittää erityisalan ammatillisia käytäntöjä
  • asema toimia yhteisöissä ja -verkostoissa erityisalan asiantuntijana

Tulossa olevat erikoistumiskoulutukset

Moniammatillinen kotikuntoutus

Haku 1.4.-26.5.2019, aloitus syyskuussa 2019.

Tutustu tästä

Mielenterveys- ja päihdetyö

Haku 8.4.-5.5.2019, aloitus syyskuussa 2019.

Tutustu tästä

Lastensuojelutyö

Haku 8.4.–5.5.2019, aloitus syyskuussa 2019.

Tutustu tästä

Asiakas- ja palveluohjaus

Aikataulu päivitetään näille sivuille helmi-maaliskuun aikana.

Käynnissä olevat erikoistumiskoulutukset

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Xamk

Tutustu tästä

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä

Xamk

Tutustu tästä
Jaa sivu