Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuonna 2015. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutusten lakisääteinen tavoite on tarjota erikoistumisopintoja asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole tarjolla markkinaehtoista koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutukset ovat osa ammattikorkeakoulujen julkista tehtävää ja niitä kehitetään ammattikorkeakoulujen alakohtaisissa verkostoissa. Ammattikorkeakoulujen välisillä sopimuksilla varmistetaan erikoistumiskoulutusten perusteiden yhdenmukaisuus.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille koulutuksen ja työkokemuksen pohjalle rakentuva

  • kompetenssi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä
  • syvällinen erityisosaaminen tai monialainen kokonaisuuden hallintakyky
  • kyky arvioida ja kehittää erityisalan ammatillisia käytäntöjä
  • asema toimia yhteisöissä ja -verkostoissa erityisalan asiantuntijana

Tulossa olevat erikoistumiskoulutukset

Moniammatillinen kotikuntoutus

Haku 1.4.-26.5.2019, aloitus syyskuussa 2019.

Tutustu tästä

Mielenterveys- ja päihdetyö

Haku 8.4.-5.5.2019, aloitus syyskuussa 2019.

Tutustu tästä

Lastensuojelutyö

Haku 8.4.–5.5.2019, aloitus syyskuussa 2019.

Tutustu tästä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus

Hakuaika 1.9.-30.9.2019! Koulutuksen ajankohta 27.1.2020-30.4.2021. Koulutus sisältää 12 lähiopiskelupäivää Xamkin Mikkelin kampuksella.

Tutustu tästä

Merialan erikoistumiskoulutus, 30 op

MERIALAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1.9.2019-31.12.2020

Merialan erikoistumiskoulutuksen (30 op) järjestävät yhteistyössä:

  • Kaakkois-suomen ammattikorkeakoulu, XAMK
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK
  • Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu, TSE exe
  • Yrkeshögskola Novia
  • Turun yliopiston Brahea-keskus, MKK

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina 1.9.2019-31.12.2020. Koulutus on suunnattu meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon, aiemman opistoasteen tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai jotka ovat saavuttaneet muulla tavoin vastaavan osaamisen.

 

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN

Syksy 2019
1. Aloituspaketti 3 op., MKK
2. Muuttuva meriklusterin toimintaympäristö
2 op., TSE exe
3. Johdatus merenkulun ja satamatoimintojen
kyberturvallisuuteen
5 op., XAMK

Kevät 2020
1. Vertaismentorointi
2. Merenkulun uudet
teknologiat 6 op., SAMK
3. Autonomous Vessels –
Automation 5 op., Novia

Syksy 2020
1. Yrityksen taloudellinen
ohjaus 2 op., EXE
2. Loppuraportti 4 op., MKK

Käynnissä olevat erikoistumiskoulutukset

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Xamk

Tutustu tästä

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä

Xamk

Tutustu tästä
Jaa sivu