Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuonna 2015. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutusten lakisääteinen tavoite on tarjota erikoistumisopintoja asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole tarjolla markkinaehtoista koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutukset ovat osa ammattikorkeakoulujen julkista tehtävää ja niitä kehitetään ammattikorkeakoulujen alakohtaisissa verkostoissa. Ammattikorkeakoulujen välisillä sopimuksilla varmistetaan erikoistumiskoulutusten perusteiden yhdenmukaisuus.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille koulutuksen ja työkokemuksen pohjalle rakentuva

  • kompetenssi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä
  • syvällinen erityisosaaminen tai monialainen kokonaisuuden hallintakyky
  • kyky arvioida ja kehittää erityisalan ammatillisia käytäntöjä
  • asema toimia yhteisöissä ja -verkostoissa erityisalan asiantuntijana

Tulossa olevat erikoistumiskoulutukset

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus

Hakuaika 1.9.-30.9.2019. Koulutuksen ajankohta 27.1.2020-30.4.2021. Koulutus sisältää 12 lähiopiskelupäivää Xamkin Mikkelin kampuksella.

Lue lisää

 

 

 

Haku syksyllä 2019!

DIGITEKIJÄ-ERIKOISTUMISkoulutus

Hakuaika: aukeaa syyskuussa 2019 ja päättyy 17.11.2019
Toteutus: Tammikuu 2020 – joulukuu 2020, monimuoto-opinnot (2-3 lähipäivää opintojaksossa + verkko-opinnot, lähiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista)
Laajuus: 30 op
Sisällöt: Strateginen muutosjohtaminen digiympäristössä (5 op), Markkinointi digitaalisissa kanavissa (5 op), Asiakashankinta ja myynti (5 op), Asiakaskokemus (5 op), Sisältömarkkinointi (5 op), Digiportfolio (5 op)
Kohderyhmä: pk-yritysten ja suuryritysten henkilöt, jotka tarvitsevat ajantasaisen digimarkkinoinnin osaamisen
Soveltuva taustakoulutus: tradenomi, insinööri, restonomi tai vastaavat tiedot omaava
Aloituspaikkoja: 35
Hinta: 950 euroa (alv 0 %)

Haku syksyllä 2019!

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Hakuaika: 1.-31.10.2019
Aloitus: tammikuussa 2020
Laajuus: 30 op
Hinta: Maksuton
– Toteutetaan usean korkeakoulun yhteistyönä

Merialan erikoistumiskoulutus, 30 op

MERIALAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1.9.2019-31.12.2020

Merialan erikoistumiskoulutuksen (30 op) järjestävät yhteistyössä:

  • Kaakkois-suomen ammattikorkeakoulu, XAMK
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK
  • Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu, TSE exe
  • Yrkeshögskola Novia
  • Turun yliopiston Brahea-keskus, MKK

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina 1.9.2019-31.12.2020. Koulutus on suunnattu meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon, aiemman opistoasteen tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai jotka ovat saavuttaneet muulla tavoin vastaavan osaamisen.

 

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN
31.8.2019 mennessä

Syksy 2019
1. Aloituspaketti 3 op., MKK
2. Muuttuva meriklusterin toimintaympäristö
2 op., TSE exe
3. Johdatus merenkulun ja satamatoimintojen
kyberturvallisuuteen
5 op., XAMK

Kevät 2020
1. Vertaismentorointi
2. Merenkulun uudet
teknologiat 6 op., SAMK
3. Autonomous Vessels –
Automation 5 op., Novia

Syksy 2020
1. Yrityksen taloudellinen
ohjaus 2 op., EXE
2. Loppuraportti 4 op., MKK

Aiemmin haussa olleet erikoistumiskoulutukset

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus

Tutustu tästä

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Tutustu tästä

Mielenterveys- ja päihdetyö

Alkaa syyskuussa 2019. Kysy peruutuspaikkoja!

Tutustu tästä

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Xamk

Tutustu tästä

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä

Xamk

Tutustu tästä
Jaa sivu