Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuonna 2015. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutusten lakisääteinen tavoite on tarjota erikoistumisopintoja asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole tarjolla markkinaehtoista koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutukset ovat osa ammattikorkeakoulujen julkista tehtävää ja niitä kehitetään ammattikorkeakoulujen alakohtaisissa verkostoissa. Ammattikorkeakoulujen välisillä sopimuksilla varmistetaan erikoistumiskoulutusten perusteiden yhdenmukaisuus.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille koulutuksen ja työkokemuksen pohjalle rakentuva

  • kompetenssi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä
  • syvällinen erityisosaaminen tai monialainen kokonaisuuden hallintakyky
  • kyky arvioida ja kehittää erityisalan ammatillisia käytäntöjä
  • asema toimia yhteisöissä ja -verkostoissa erityisalan asiantuntijana

Tulossa olevat erikoistumiskoulutukset

DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS, 30 op

Digimarkkinoinnin erikoistumiskoulutusta yrityksissä markkinoinnin parissa työskenteleville henkilöille! Hakuaika: 1.12.2019-14.02.2020. Koulutus toteutetaan 17.03.2020–16.05.2021, lähiopetukseen osallistuminen vapaaehtoista.

Lue lisää

Aiemmin haussa olleet erikoistumiskoulutukset

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus

Tutustu tästä

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Tutustu tästä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus, 30 op

Hakuaika päättynyt. Koulutuksen ajankohta 27.1.2020-30.4.2021.

Tutustu tästä

Mielenterveys- ja päihdetyö

Tutustu tästä

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Tutustu tästä

ASIAKAS – JA PALVELUOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS, 30 OP

Koulutuksen hakuaika on päättynyt 30.10.2019. Koulutuksen ajankohta: 16.1.2020 - 31.12.2020.

Tutustu tästä
Jaa sivu