Erikoistumiskoulutukset on suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu suoritettavaksi korkeakoulututkinnosta valmistumisen jälkeen. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle koulutuksen ja työkokemuksen pohjalle rakentuva

  • kompetenssi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä
  • syvällinen erityisosaaminen tai monialainen kokonaisuuden hallintakyky
  • kyky arvioida ja kehittää erityisalan ammatillisia käytäntöjä
  • asema toimia yhteisöissä ja -verkostoissa erityisalan asiantuntijana.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut suunnittelevat ja toteuttavat erikoistumiskoulutuksia yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.  Erikoistumiskoulutukset tarjoavat erikoistumisopintoja asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole tarjolla markkinaehtoista koulutustarjontaa.

Erikoistumiskoulutukset ovat osa ammattikorkeakoulujen julkista tehtävää ja niitä kehitetään ammattikorkeakoulujen alakohtaisissa verkostoissa. Ammattikorkeakoulujen välisillä sopimuksilla varmistetaan erikoistumiskoulutusten perusteiden yhdenmukaisuus.

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on aina 30 opintopistettä

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 30 op

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa syvennät asiantuntemustasi lastensuojelutyöstä sekä saat välineitä lastensuojelun ammattilaisena toimimiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.
Koulutus soveltuu lapsi- ja perhepalveluissa, erityisesti lastensuojelussa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina
Ajankohta: 9.9.2021-20.5.2022
Hakuaika: 1.3.- 16.5.2021
Hinta: 1500 €

Tutustu ja ilmoittaudu lastensuojelun erikoistumiskoulutukseen.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUS, 30 OP

Eri ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Lisäksi palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön taitoja.

Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus
Ajankohta: 9.9.2021-20.5.2022
Hakuaika: 6.4.- 16.5.2021
Hinta: 1500 €

Tutustu ja ilmoittaudu mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutukseen.

Aiemmin haussa olleet erikoistumiskoulutukset

DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus

Mielenterveys- ja päihdetyö

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

ASIAKAS – JA PALVELUOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS