Erikoistumiskoulutukset on suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu suoritettavaksi korkeakoulututkinnosta valmistumisen jälkeen. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle koulutuksen ja työkokemuksen pohjalle rakentuva

  • kompetenssi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä
  • syvällinen erityisosaaminen tai monialainen kokonaisuuden hallintakyky
  • kyky arvioida ja kehittää erityisalan ammatillisia käytäntöjä
  • asema toimia yhteisöissä ja -verkostoissa erityisalan asiantuntijana.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut suunnittelevat ja toteuttavat erikoistumiskoulutuksia yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.  Erikoistumiskoulutukset tarjoavat erikoistumisopintoja asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole tarjolla markkinaehtoista koulutustarjontaa.

Erikoistumiskoulutukset ovat osa ammattikorkeakoulujen julkista tehtävää ja niitä kehitetään ammattikorkeakoulujen alakohtaisissa verkostoissa. Ammattikorkeakoulujen välisillä sopimuksilla varmistetaan erikoistumiskoulutusten perusteiden yhdenmukaisuus.

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on aina 30 opintopistettä

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus, 30 op

Eri ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Lisäksi palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön taitoja.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Ajankohta: 8.9.2022-26.5.2023
Hakuaika: 4.4.- 15.5.2022

Tutustu ja ilmoittaudu mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutukseen

Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija, 30 op

Erikoistumiskoulutuksessa opit käyttämään työssäsi viimeisintä tutkittua ja ammatillista tietoa monikulttuurisesta varhaiskasvatuksesta. Koulutuksen jälkeen tunnet monikulttuurisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämisen yksilö- ryhmä- ja yhteisölähtöiset työkäytännöt sekä monikulttuurisen varhaiskasvatuksen pedagogisia menetelmiä. Opit käyttämään perheen voimavaroja ja osallisuutta vahvistavia menetelmiä.  Saat myös valmiuksia kehittää varhaiskasvatuspalveluja ja varhaiskasvatuksen työkäytäntöjä kulttuuritietoisesti ja kulttuurinen moninaisuus huomioiden.

Ajankohta: 14.9.2022-11.5.2023 Kontaktiopetus verkossa 14.9.2022, 5.-6.10.2022, 2.-3.11.2022, 11.-12.1.2023, 15.-16.2.2023, 12.-13.4.2023, 10.-11.5.2023.
Hakuaika: 28.3.-15.5.2022
Hinta: 600 € (ALV 0 %), laskutus 1-2 erässä.

Tutustu Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija -erikoistumiskoulutukseen!