Erikoistumiskoulutukset on suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu suoritettavaksi korkeakoulututkinnosta valmistumisen jälkeen. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle koulutuksen ja työkokemuksen pohjalle rakentuva

  • kompetenssi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä
  • syvällinen erityisosaaminen tai monialainen kokonaisuuden hallintakyky
  • kyky arvioida ja kehittää erityisalan ammatillisia käytäntöjä
  • asema toimia yhteisöissä ja -verkostoissa erityisalan asiantuntijana.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut suunnittelevat ja toteuttavat erikoistumiskoulutuksia yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.  Erikoistumiskoulutukset tarjoavat erikoistumisopintoja asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole tarjolla markkinaehtoista koulutustarjontaa.

Erikoistumiskoulutukset ovat osa ammattikorkeakoulujen julkista tehtävää ja niitä kehitetään ammattikorkeakoulujen alakohtaisissa verkostoissa. Ammattikorkeakoulujen välisillä sopimuksilla varmistetaan erikoistumiskoulutusten perusteiden yhdenmukaisuus.

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on aina 30 opintopistettä

Merialan erikoistusmiskoulutus, 30 op

Merialan erikoistumiskoulutus tarjoaa kattavat tiedot merialan uusimmista aiheista sekä logistiikan että tekniikan alalta.

Merialan erikoistumiskoulutus on tarkoitettu meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon, aiemman opistoasteen tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan osaamisen muulla tavoin saavuttaneille. Koulutuksessa on lähipäiviä oppilaitoksissa, mutta se on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna.

Ajankohta: 1.11.2021 - 31.3.2023
Hakuaika: 3.5. - 30.9.2021.
Hinta: maksuton

Tutustu ja ilmoittaudu merialalan erikoistumiskoulutukseen

Palliatiivisen hoidon asiantuntija, 30 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Ajankohta: 5.2.2022-9.5.2023, Lähiopetuspäivät: aloitus 15.-16.2.2022
muut päivät: 10.-11.5.2022, 14.9.2022, 16.-17.11.2022, 17.-18.1.2023, 14.-15.3.2023 ja päätösseminaari 9.5.2023
Hakuaika päättyy 30.11.2021
Hinta: 1500 € (ALV 0 %), laskutus 4 erässä.

Tutustu ja ilmoittaudu palliatiivisen hoidon erikoistumiskoulutukseen.

Aiemmin haussa olleet erikoistumiskoulutukset

DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus

Mielenterveys- ja päihdetyö

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

ASIAKAS – JA PALVELUOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS