Erikoistumiskoulutukset on suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu suoritettavaksi korkeakoulututkinnosta valmistumisen jälkeen. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle koulutuksen ja työkokemuksen pohjalle rakentuva

  • kompetenssi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä
  • syvällinen erityisosaaminen tai monialainen kokonaisuuden hallintakyky
  • kyky arvioida ja kehittää erityisalan ammatillisia käytäntöjä
  • asema toimia yhteisöissä ja -verkostoissa erityisalan asiantuntijana.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut suunnittelevat ja toteuttavat erikoistumiskoulutuksia yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.  Erikoistumiskoulutukset tarjoavat erikoistumisopintoja asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole tarjolla markkinaehtoista koulutustarjontaa.

Erikoistumiskoulutukset ovat osa ammattikorkeakoulujen julkista tehtävää ja niitä kehitetään ammattikorkeakoulujen alakohtaisissa verkostoissa. Ammattikorkeakoulujen välisillä sopimuksilla varmistetaan erikoistumiskoulutusten perusteiden yhdenmukaisuus.

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on aina 30 opintopistettä

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUS, 30 OP

Eri ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Lisäksi palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön taitoja.

Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus
Ajankohta: 9.9.2021-20.5.2022
Hakuaika: 6.4.- 16.5.2021
Hinta: 1500 €

Tutustu ja ilmoittaudu

ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS, 30 OP

Erikoistumiskoulutus rakentuu kuudesta viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta:

1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt
3. Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus
4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä
5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus
6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus

Koulutus käynnistyy tammikuussa 2021 ja kestää vuoden 2021 ajan.
Hakuaika: 1.-31.10.2020
Hinta: 1500 €

Tutustu ja ilmoittaudu

PALLIATIIVISEN HOIDON ASIANTUNTIJA -ERIKOISTUMISKOULUTUS, 30 OP

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus
Ajankohta: 30.3.2021-17.5.2022
Hakuaika: 1.11.2020-30.1.2021
Hinta: 1500 €

Tutustu ja ilmoittaudu

Aiemmin haussa olleet erikoistumiskoulutukset

DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ -ERIKOISTUMISKOULUTUS

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus

Mielenterveys- ja päihdetyö

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

ASIAKAS – JA PALVELUOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS