• Hakeminen: Hakuaika 1.-31.10.2019. Valituille ilmoitetaan viimeistään 15.11.2019. Paikan vastaanottaminen 5.12.2019 mennessä
 • Koulutuksen aikataulu: Koulutus käynnistyy 16.1.2020 ja päättyy marras-joulukuussa 2020.
 • Koulutuspaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kouvolan kampus (Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola)
  • Koulutus sisältää lähiopetusta noin 2 päivää kuukaudessa
 • Alustavat lähiopetuspäivät (Huom! muutokset mahdollisia):
  16.–17.1.2020 klo 8.30–16
  12.–13.3.2020 klo 8.30–16
  7.–8.5.2020 klo 8.30–16
  3.–4.9.2020 klo 8.30–16
  15.–16.10.2020 klo 8.30–16
  26.11.2020 klo 8.30–16.0
 • Laajuus: 30 opintopistettä
 • Hinta: maksuton (Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus vuonna 2020)
 • Järjestäjä: useamman ammattikorkeakoulun verkosto
 • Kohderyhmä: Sosiaali – ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintojen edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

 

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutukset ovat täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään jatkuvaa oppimista ja  ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK-tutkintoon.

 

 

Koulutuksen pdf-esite

Asiakas – ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

TULE VAHVISTAMAAN ERITYISOSAAMISTASI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUKSESSA

Asiakas- ja palveluohjauksen työmuodot, -käytännöt ja -menetelmät vaikuttavat keskeisesti sosiaali- ja terveysalojen moninaisissa auttamis- ja ohjaustilanteissa. Asiakkaiden erilaiset elämäntilanteet ja -haasteet, kuten syrjäytyminen, toimeentulo-ongelmat tai mielenterveyden ja päihteiden käytön hallinnan ongelmat, edellyttävät erilaisia palveluratkaisuja. Erikoistumiskoulutus vahvistaa osallistujien ammatillista osaamista palvelujen ja palveluketjujen kehittämisessä. Koulutus antaa valmiuksia toimia vaativissa palveluohjauksen tehtävissä, esiimerkiksi palveluohjaajana, case managerina tai palvelujen integroijana.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op, on tarkoitettu sosiaali – ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintojen edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten. Erikoitumiskoulutus on tarkoitettu muun muassa sosionomin, gero­nomin, kuntoutuksen ohjaajan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön, fysioterapeutin ja toimin­taterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

Erikoistumiskoulutus on vuonna 2020 maksuton Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen vuoksi. Koulutukseen sisältyy noin kaksi lähityöskentelypäivää kuukaudessa Xamkin Kouvolan kampuksella.

 

Erikoistumiskoulutuksen sisällöt

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat, 5op

Lue lisää

Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt, 5op

Lue lisää

Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus, 5op

Lue lisää

Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä, 5op

Lue lisää

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas – ja palveluohjaus, 5op

Lue lisää

Kehittävä ja vaikuttava asiakas – ja palveluohjaus, 5op

Lue lisää

Lisätietoja koulutuksesta

Ann-Mari Sippu
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

 

 

Lisätietoja hakemisesta

Mari Hämäläinen
puh. 044 702 8928
taydennyskoulutus@xamk.fi

Jaa sivu