Haku huhtikuussa 2019

 • Ajankohta: 5.9.2019-15.5.2020
 • Laajuus: 30 opintopistettä
 • Hinta: 1500 euroa (alv 0 %)
 • Kohderyhmä: Sosionomi (AMK) tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva AMK-tutkintoja edeltänyt opistoasteen tutkinto. Koulutus soveltuu myös lasten ja perheiden parissa työskenteleville, esimerkiksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai opistoasteella suorittaneille.
 • Ryhmäkoko: 20 opiskelijaa
 • Järjestäjä: useamman ammattikorkeakoulun verkosto
 • Koulutuspaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus
 • Hakeminen: 8.4.-5.5.2019 koulutuskalenterissa

 

HAKU KOULUTUSKALENTERISSA

 • Valinnasta ilmoittaminen: Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 20.5.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 5.6.2019 mennessä sähköpostitse (taydennyskoulutus@xamk.fi). Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.
 • Maksun suoritus 1-2 erässä.
 • Peruutusehdot: Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (=keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan (myös sairastapauksissa). Jo maksettuja eriä ei palauteta.

 

Koulutuksen pdf-esite

LASTENSUOJELUTYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUS

Tule vahvistamaan erityisosaamistasi lastensuojelutyön asiantuntijana

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu lapsi- ja perhepalveluissa, erityisesti lastensuojelussa työskenteleville ammattilaisille.

Erikoistumiskoulutus syventää lastensuojelutyön asiantuntemusta ja tarjoaa välineitä lastensuojelun ammattilaisena toimimiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Erikoistumiskoulutuksesta saat valmiuksia päivittäisen työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Pääset myös verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Koulutus soveltuu sosionomi (AMK) ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, tai soveltuvan AMK-tutkintoa edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, esimerkiksi sosiaalikasvattajille tai sosiaaliohjaajille. Koulutus soveltuu myös lasten ja perheiden parissa työskenteleville, esimerkiksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai opistoasteella suorittaneille.

Hakijalta odotetaan työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta yhteisesti laadittujen ohjeiden ja kriteerien pohjalta.

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja ne toteutetaan monimuoto-opintoina.

Opinnot alkavat syyskuussa 2019 päättyen vuoden 2020 toukokuussa.

Lähiopiskelupäivät Xamkin Mikkelin kampuksella:

 • 5–6. 9.2019
 • 10–11.10.2019
 • 7–8.11.2019
 • 4.12.2019
 • 23–24.1.2020
 • 12–13.3.2020
 • 24.4.2020
 • 15.5.2020

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään jatkuvaa oppimista ja  ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK-tutkintoon.

 

 

Koulutuksen rakenne

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, ja ne koostuvat oheisista opintojaksoista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamistasi lastensuojelutyössä. Koko erikoistumiskoulutus sisältää kahdeksan lähiopetusjaksoa Mikkelin kampuksella.

Lastensuojelutyön asiantuntijuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 op)
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 op)
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 op)
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 op)
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
 • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 op

 

 

Lisätietoja koulutuksesta

Johanna Jussila
puh. 044 702 8458
johanna.jussila@xamk.fi

Piia Pöysä
puh. 040 630 2520
piia.poysa@xamk.fi

 

 

Lisätietoja hakemisesta

Täydennyskoulutuksen toimisto
puh. 050 312 5090
taydennyskoulutus@xamk.fi

Jaa sivu