• Hakeminen: 1.4.-26.5.2019
 • Koulutuksen ajankohta: 19.9.2019 – 11.12.2020
 • Koulutuspaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Savonlinnan kampus
  • Syksyn 2019 lähiopiskelupäivät: 19.-20.9., 4.10., 15.11. ja 5.12.2019.
  • Vuoden 2020 lähiopiskelupäivät: 17.1., 14.2., 20.3., 24.4., 15.5., 18.9., 9.10., 13.11., 10.12. ja 11.12.2020.
 • Laajuus: 30 opintopistettä
 • Hinta: 1500 euroa (alv 0 %)
 • Maksun suoritus 1-4 erässä
 • Ryhmäkoko: 20 opiskelijaa
 • Järjestäjä: Xamk, Kuntoutus- ja terveysalan koulutusyksikkö, Savonlinna
  Erikoistumiskoulutus on suunniteltu ja toteutetaan XAMKin, JAMKin, Metropolian, OAMKin ja TAMKin yhteistyönä.

Haku on päättynyt. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä taydennyskoulutus@xamk.fi.

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutukset ovat täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään jatkuvaa oppimista ja  ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK-tutkintoon.

 

 

Moniammatillisen kotikuntoutuksen
erikoistumiskoulutuksen pdf-esite

MONIAMMATILLISEN KOTIKUNTOUTUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS

Tule vahvistamaan erityisosaamistasi kotikuntoutuksen asiantuntijana ja kehittämään asiakasymmärrykseen perustuvaa kuntoutusta moniammatillisessa ryhmässä.

 

Tulevaisuuden kuntoutuksen kehittämistä

Sosiaali- ja terveysalan uudistus tulee koskettamaan laajasti myös monialaisen kuntoutuksen rakenteita, menetelmiä ja sisältöjä nykyisten toimintakulttuurien ja -mallien muuttuessa. Tässä muutoksessa kuntoutusalan ammattilaisilta edellytetään uudenlaista osaamista palvelujen siirtyessä lähemmäs asiakasta, hänen arkeaan ja elinympäristöjään.

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksessa kotikuntoutuksen liittyvä ajattelutapa perustuu pohjoismaiseen näkemykseen arkikuntoutuksesta, joka määritellään suunnitelmalliseksi ja ajallisesti rajatuksi moniammatilliseksi prosessiksi. Arkikuntoutumisen prosessia ohjaavat asiakkaan itsensä määrittämät arjen toimintoihin ja osallisuuteen liittyvät tavoitteet. Kotikuntoutus toteutetaan asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa, jolloin tästä toiminnasta saatetaan käyttää käsitettä lähikuntoutus. Kansainvälisissä tutkimuksissa kotikuntoutuksen on osoitettu olevan tietyillä kriteereillä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kuin perinteisen eri palvelujärjestelmissä tapahtuvan kuntoutuksen.

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, ja ne koostuvat moduuleista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamistasi kotikuntoutuksen alueelta. Koulutukseen sisältyy 15 lähiopiskelupäivää. Lue koulutuksen opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä selaamalla alas tällä sivulla.

Tule mukaan kehittämään tulevaisuuden kuntoutusta ihmisten arkeen!

Moniammatillisen kotikuntoutuksen asiantuntijuus koostuu seuraavista moduuleista:

 • Asiakkuusosaaminen
 • Kuntoutuksen toimintamalli- ja palvelujärjestelmäosaaminen
 • Kotikuntoutuksen prosessi- ja työmenetelmäosaaminen
 • Moniammatillinen yhteistyö- ja asiakasymmärrysosaaminen
 • Etäkuntoutus- ja teknologiaosaaminen
 • Kuntoutuksen kehittämis- ja palvelumuotoiluosaaminen

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus järjestetään moniammatillisena koulutuksena. Moniammatillista kotikuntoutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta yhteisesti laadittujen ohjeiden ja kriteerien pohjalta.

Haku 1.4.-26.5.2019

 • Kohderyhmä: sosiaali-,terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaiset.

Koulutus soveltuu sairaanhoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, geronomin, apuvälineteknikon, osteopaatin, naprapaatin, jalkaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, sosionomin, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön ja liikunnan ohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat työskennelleet/työskentelevät kuntoutusalalla ja ovat kiinnostuneita kehittämään moniammatillisen kotikuntoutuksen osaamistaan.

Lisäksi koulutukseen voidaan ottaa henkilö, jolla on tällaista osaamista vastaava osaaminen, vaikka muodollinen tutkinto puuttuisikin.

Eduksi on, jos koulutukseen osallistuu moniammatillinen työpari samasta työyksiköstä.

 • Haku koulutuskalenterissa sisältää valintakoetehtävän.

 

Haku on päättynyt. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä taydennyskoulutus@xamk.fi.

 • Valinnasta ilmoittaminen: Valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viimeistään 7.6.2019. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto sähköpostitse (taydennyskoulutus@xamk.fi) 22.8.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.
 • Peruutusehdot: Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (=keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan (myös sairastapauksissa). Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Erikoistumiskoulutuksen sisällöt

Kotikuntoutuksen asiantuntijaksi kehittyminen, 2 op

Lue lisää

Asiakkaan arki, toimijuus ja kuntoutuminen, 5 op

Lue lisää

Kotikuntoutus sote-palvelujärjestelmässä, 4 op

Lue lisää

Kotikuntoutuksen prosessit ja menetelmät, 5 op

Lue lisää

Teknologia kotikuntoutuksessa, 4 op

Lue lisää

Kehittämistehtävä, 10 op

Lue lisää

Palautetta aiemmin koulutuksen käyneiltä

KOULUTUKSESSA PARASTA OLI

 • Verkostoituminen
 • Moniammatilliset keskustelut
 • Tiedonsaanti ja kokemusten jakaminen
 • Opetusmenetelmien monimuotoisuus
 • Työelämälähtöiset vierailijat
 • Kehittämistehtävän anti!

MITEN LÖYTYI KOULUTUKSEN, TYÖN JA MUUN ELÄMÄN TASAPAINO?

 • Työnantaja mahdollisti palkalliset lähipäivät ja tehtävien tekemistä työajallakin
 • Opiskelukavereiden tuki ja yhdessä tehtävien tekeminen
 • Oma motivaatio, hyvä organisointikyky ja tehokas ajankäyttö
 • Opettajien joustavuus aikatauluissa

KENELLE SUOSITTELISIT TÄTÄ KOULUTUSTA?

 • Koulutus soveltuu kaikille sote-alan ammattilaisille, joilla on innostusta moniammatilliseen kotikuntoutukseen ja sen kehittämiseen
 • Sopii mm. kotihoidon sairaanhoitajille ja muille kotiympäristössä työskenteleville
 • Sopii myös kotikuntoutuksen ulkopuolella toimiville, esim. kotiutushoitajille, jotta aktivointi alkaisi jo osastolla

Lisätietoja koulutuksesta

Merja Reunanen
puh. 050 312 5116
Merja.Reunanen@xamk.fi

Arja Kiviaho-Tiippana
puh. 050 312 5106
Arja.Kiviaho-Tiippana@xamk.fi

 

 

Lisätietoja hakemisesta

Täydennyskoulutuksen toimisto
puh. 050 312 5090
taydennyskoulutus@xamk.fi

Jaa sivu