Haku 1.4.-26.5.2019

 • Ajankohta: 19.9.2019 – 11.12.2020
 • Laajuus: 30 opintopistettä
 • Hinta: 1500 euroa (alv 0 %)
 • Kohderyhmä: sosiaali-,terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaiset
 • Ryhmäkoko: 20 opiskelijaa
 • Järjestäjä: Xamk, Kuntoutus- ja terveysalan koulutusyksikkö, Savonlinna, useamman ammattikorkeakoulun verkostossa
 • Koulutuspaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Savonlinnan kampus
 • Hakeminen: 1.4.-26.5.2019

 

HAKU KOULUTUSKALENTERISSA

 • Valinnasta ilmoittaminen: Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto sähköpostitse (taydennyskoulutus@xamk.fi). Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.
 • Peruutusehdot: Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (=keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan (myös sairastapauksissa). Jo maksettuja eriä ei palauteta.

MONIAMMATILLISEN KOTIKUNTOUTUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS

Tule vahvistamaan erityisosaamistasi kotikuntoutuksen asiantuntijana ja kehittämään asiakasymmärrykseen perustuvaa kuntoutusta moniammatillisessa ryhmässä.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-,terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaisille.

Koulutus soveltuu sairaanhoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, geronomin, apuvälineteknikon, osteopaatin, naprapaatin, jalkaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, sosionomin, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön ja liikunnan ohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat työskennelleet/työskentelevät kuntoutusalalla ja ovat kiinnostuneita kehittämään moniammatillisen kotikuntoutuksen osaamistaan.

Lisäksi koulutukseen voidaan ottaa henkilö, jolla on tällaista osaamista vastaava osaaminen, vaikka muodollinen tutkinto puuttuisikin.

Erikoistumiskoulutus järjestetään moniammatillisena koulutuksena. Moniammatillista kotikuntoutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta yhteisesti laadittujen ohjeiden ja kriteerien pohjalta.

Eduksi on, jos koulutukseen osallistuu moniammatillinen työpari samasta työyksiköstä.

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja ne toteutetaan monimuoto-opintoina.

Opinnot alkavat Savonlinnan kampuksella 19.9.2019 päättyen 11.12.2020.

Syksyn 2019 lähiopiskelupäivät Xamkin Savonlinnan kampuksella ovat: 19.-20.9., 4.10., 15.11. ja 5.12.2019.

Vuoden 2020 lähiopiskelupäivät Xamkin Savonlinnan kampuksella ovat: 17.1., 14.2., 20.3., 24.4., 15.5., 18.9., 9.10., 13.11., 10.12. ja 11.12.2020.

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään jatkuvaa oppimista ja  ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK-tutkintoon.

 

 

Palautetta aiemmin koulutuksen käyneiltä

KOULUTUKSESSA PARASTA OLI

 • Verkostoituminen
 • Moniammatilliset keskustelut
 • Tiedonsaanti ja kokemusten jakaminen
 • Opetusmenetelmien monimuotoisuus
 • Työelämälähtöiset vierailijat
 • Kehittämistehtävän anti!

MITEN LÖYTYI KOULUTUKSEN, TYÖN JA MUUN ELÄMÄN TASAPAINO?

 • Työnantaja mahdollisti palkalliset lähipäivät ja tehtävien tekemistä työajallakin
 • Opiskelukavereiden tuki ja yhdessä tehtävien tekeminen
 • Oma motivaatio, hyvä organisointikyky ja tehokas ajankäyttö
 • Opettajien joustavuus aikatauluissa

KENELLE SUOSITTELISIT TÄTÄ KOULUTUSTA?

 • Koulutus soveltuu kaikille sote-alan ammattilaisille, joilla on innostusta moniammatilliseen kotikuntoutukseen ja sen kehittämiseen
 • Sopii mm. kotihoidon sairaanhoitajille ja muille kotiympäristössä työskenteleville
 • Sopii myös kotikuntoutuksen ulkopuolella toimiville, esim. kotiutushoitajille, jotta aktivointi alkaisi jo osastolla

Tulevaisuuden kuntoutuksen kehittämistä

Olet varmasti huomannut, että käynnissä oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus koskee laajasti myös monialaisen kuntoutuksen rakenteita, menetelmiä ja sisältöjä nykyisten toimintakulttuurien ja -mallien muuttuessa. Tässä muutoksessa kuntoutusalan ammattilaisilta edellytetään uudenlaista osaamista palvelujen siirtyessä lähemmäs asiakasta, hänen arkeaan ja elinympäristöjään.

Erikoistumiskoulutuksessa kotikuntoutuksen liittyvä ajattelutapa perustuu pohjoismaiseen näkemykseen arkikuntoutuksesta, joka määritellään suunnitelmalliseksi ja ajallisesti rajatuksi moniammatilliseksi prosessiksi. Arkikuntoutumisen prosessia ohjaavat asiakkaan itsensä määrittämät arjen toimintoihin ja osallisuuteen liittyvät tavoitteet. Kotikuntoutus toteutetaan asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa, jolloin tästä toiminnasta saatetaan käyttää käsitettä lähikuntoutus. Kansainvälisissä tutkimuksissa kotikuntoutuksen on osoitettu olevan tietyillä kriteereillä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kuin perinteisen eri palvelujärjestelmissä tapahtuvan kuntoutuksen.

Tule mukaan kehittämään tulevaisuuden kuntoutusta ihmisten arkeen!

Koulutuksen rakenne

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, ja ne koostuvat moduuleista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamistasi kotikuntoutuksen alueelta. Koulutukseen sisältyy 15 lähiopiskelupäivää.

Moniammatillisen kotikuntoutuksen asiantuntijuus koostuu seuraavista moduuleista:

 • Asiakkuusosaaminen
 • Kuntoutuksen toimintamalli- ja palvelujärjestelmäosaaminen
 • Kotikuntoutuksen prosessi- ja työmenetelmäosaaminen
 • Moniammatillinen yhteistyö- ja asiakasymmärrysosaaminen
 • Etäkuntoutus- ja teknologiaosaaminen
 • Kuntoutuksen kehittämis- ja palvelumuotoiluosaaminen

Tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön ja tavoitteisiin: Opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt

 

Valintakoetehtävä

TUTUSTU JA VALMISTAUDU MONIAMMATILLISEN KOTIKUNTOUTUKSEN VALINTAKOETEHTÄVÄÄN

Valintakoetehtävä koostuu alla olevasta neljästä kysymyksestä. Tutustu ja valmistaudu kysymyksiin ennakkoon. Kunkin vastauksen pituus on maksimissaan 3000 merkkiä välilyönteineen. Liitä valintakoetehtävän vastaukset sähköisessä muodossa hakulomakkeelle.

VALINTAKOETEHTÄVÄN KYSYMYKSET JA PISTEYTYS

 1. Kuvaa ja arvioi perustellen, millaista on tämänhetkinen osaamisesi ja työkokemuksesi kotikuntoutuksessa ja millä perustelet koulutustarpeesi? (enintään 5 pistettä)
 2. Mistä uudesta työhösi liittyvästä tiedosta innostuit viimeksi? Kuvaa, mistä hait tietoa, mainitse lähteet ja arvioi käyttämiesi tietolähteiden laatua. Kuvaa lisäksi, miten hyödynsit löytämääsi tietoa omassa työssäsi. Mainitse lähteet. (enintään 5 pistettä)
 3. Mitä käsityksiä sinulla on kotikuntoutuksesta kokemuksiisi ja muuhun tietoon pohjautuen? (enintään 5 pistettä)
 4. Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työorganisaatiossasi, työyhteisössäsi tai muutoin työelämässä? (enintään 5 pistettä)

Valintakoetehtävän yhteispistemäärää on maksimissaan 20 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan tulee saada kustakin vastauksesta vähintään yksi piste, yhteensä vähintään neljä pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arvalla.

Lisätietoja koulutuksesta

Merja Reunanen
puh. 050 312 5116
Merja.Reunanen@xamk.fi

Arja Kiviaho-Tiippana
puh. 050 312 5106
Arja.Kiviaho-Tiippana@xamk.fi

 

 

Lisätietoja hakemisesta

Täydennyskoulutuksen toimisto
puh. 050 312 5090
taydennyskoulutus@xamk.fi

Jaa sivu