Haku on päättynyt

 • Ajankohta: 10.2017 – 31.12.2018
 • Laajuus: 30 opintopistettä
 • Hinta: 900 euroa (alv 0%).
 • Kohderyhmä: sosiaali-,terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaiset
 • Ryhmäkoko: 15 opiskelijaa
 • Järjestäjä: JAMK, Metropolia, OAMK, TAMK, Xamk
 • Koulutuspaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Savonlinnan kampus
 • Hakeminen: 18.4.–3.9.2017
 • Valinnasta ilmoittaminen: Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 4.9.2017 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto sähköpostitse (hakijapalvelut@xamk.fi). Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.
 • Peruutusehdot: Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (=keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan (myös sairastapauksissa). Jo maksettuja eriä ei palauteta.

MONIAMMATILLISEN KOTIKUNTOUTUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS

Tule vahvistamaan erityisosaamistasi kotikuntoutuksen asiantuntijana ja kehittämään asiakasymmärrykseen perustuvaa kuntoutusta moniammatillisessa ryhmässä.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-,terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaisille.

Koulutus soveltuu sairaanhoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, geronomin, apuvälineteknikon, osteopaatin, naprapaatin, jalkaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, sosionomin, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön ja liikunnan ohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat työskennelleet/työskentelevät kuntoutusalalla ja ovat kiinnostuneita kehittämään moniammatillisen kotikuntoutuksen osaamistaan.

Lisäksi koulutukseen voidaan ottaa henkilö, jolla on tällaista osaamista vastaava osaaminen, vaikka muodollinen tutkinto puuttuisikin.

Erikoistumiskoulutus järjestetään moniammatillisena koulutuksena. Moniammatillista kotikuntoutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta yhteisesti laadittujen ohjeiden ja kriteerien pohjalta.

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja ne toteutetaan monimuoto-opintoina.

Opinnot alkavat lokakuussa 2017 päättyen vuoden 2018 lopulla. Jokaiseen ammattikorkeakouluun valitaan opiskelemaan 15 opiskelijaa.

Syksyn 2017 lähiopiskelupäivät Xamkin Savonlinnan kampuksella ovat torstai ja perjantai 12.-13.10.2017, perjantai 17.11.2017 ja perjantai 1.12.2017.

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK-tutkintoon.

 

 

Tulevaisuuden kuntoutuksen kehittämistä

Olet varmasti huomannut, että käynnissä oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus koskee laajasti myös monialaisen kuntoutuksen rakenteita, menetelmiä ja sisältöjä nykyisten toimintakulttuurien ja -mallien muuttuessa. Tässä muutoksessa kuntoutusalan ammattilaisilta edellytetään uudenlaista osaamista palvelujen siirtyessä lähemmäs asiakasta, hänen arkeaan ja elinympäristöjään.

Erikoistumiskoulutuksessa kotikuntoutuksen liittyvä ajattelutapa perustuu pohjoismaiseen näkemykseen arkikuntoutuksesta, joka määritellään suunnitelmalliseksi ja ajallisesti rajatuksi moniammatilliseksi prosessiksi. Arkikuntoutumisen prosessia ohjaavat asiakkaan itsensä määrittämät arjen toimintoihin ja osallisuuteen liittyvät tavoitteet. Kotikuntoutus toteutetaan asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa, jolloin tästä toiminnasta saatetaan käyttää käsitettä lähikuntoutus. Kansainvälisissä tutkimuksissa kotikuntoutuksen on osoitettu olevan tietyillä kriteereillä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kuin perinteisen eri palvelujärjestelmissä tapahtuvan kuntoutuksen.

Tule mukaan kehittämään tulevaisuuden kuntoutusta ihmisten arkeen!

Koulutuksen rakenne

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, ja ne koostuvat moduuleista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamistasi kotikuntoutuksen alueelta. Koulutukseen sisältyy kahdeksan lähiopetusjaksoa.

Moniammatillinen kotikuntoutuksen asiantuntijuus koostuu seuraavista moduuleista:

 • Asiakkuusosaaminen
 • Kuntoutuksen toimintamalli- ja palvelujärjestelmäosaaminen
 • Kotikuntoutuksen prosessi- ja työmenetelmäosaaminen
 • Moniammatillinen yhteistyö- ja asiakasymmärrysosaaminen
 • Etäkuntoutus- ja teknologiaosaaminen
 • Kuntoutuksen kehittämis- ja palvelumuotoiluosaaminen

Tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön ja tavoitteisiin: Opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt

 

Hakulomake

(Hakulomake ei ole käytössä, koska hakuaika on päättynyt.)

TUTUSTU JA VALMISTAUDU MONIAMMATILLISEN KOTIKUNTOUTUKSEN VALINTAKOETEHTÄVÄÄN

Hakulomake sisältää valintakoetehtävän, joka koostuu alla olevasta neljästä kysymyksestä. Tutustu ja valmistaudu kysymyksiin ennakkoon. Kunkin vastauksen pituus on maksimissaan 3000 merkkiä välilyönteineen.

Täytä hakulomake hakuaikana 18.4.-3.9.2017. Hakulomake valintakoetehtävineen tulee täyttää kerralla.

VALINTAKOETEHTÄVÄN KYSYMYKSET JA PISTEYTYS

 1. Miten aikaisempi osaamisesi ja työkokemuksesi toimii perustana koulutustarpeellesi ja kotikuntoutuksen asiantuntijuuden kehittymiselle? (enintään 5 pistettä)
 2. Mistä uudesta työhösi liittyvästä tiedosta innostuit viimeksi? Kuvaa ja arvioi, mistä hait tietoa ja miten hyödynsit sitä työssäsi. (enintään 5 pistettä)
 3. Mitä käsityksiä sinulla on kotikuntoutuksesta kokemuksiisi ja muuhun tietoon pohjautuen? (enintään 5 pistettä)
 4. Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työorganisaatiossasi, työyhteisössäsi tai muutoin työelämässä? (enintään 5 pistettä)

Valintakoetehtävän yhteispistemäärää on maksimissaan 20 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan tulee saada kustakin vastauksesta vähintään yksi piste, yhteensä vähintään neljä pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arvalla.

Lisätietoja koulutuksesta

Merja Reunanen
puh. 050 312 5116
Merja.Reunanen@xamk.fi

Arja Kiviaho-Tiippana
puh. 050 312 5106
Arja.Kiviaho-Tiippana@xamk.fi

 

 

Lisätietoja hakemisesta

Täydennyskoulutuksen toimisto
puh. 040 630 2520
taydennyskoulutus@xamk.fi

Jaa sivu