Erillisen opiskeluoikeuden tarkoituksena on, että opintonsa korkeintaan 5 vuotta sitten keskeyttäneet voivat hakea opiskeluoikeutta ko. tutkinnon loppuun suorittamiseksi ilman yhteishakuun osallistumista.

Erillisen opiskeluoikeuden valintaperusteet

Erillistä opiskeluoikeutta koskevat valintaperusteet ovat seuraavat:

 1. Hakija jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaansa ammattikorkeakoulututkintoa samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa tai koulutuksessa tarkoituksenaan suorittaa tutkinto loppuun.
 2. Hakija on menettänyt opiskeluoikeutensa jostakin seuraavasta syystä:
  a. Hän on eronnut koulutusohjelmasta tai koulutuksesta.
  b. Hänen opiskeluoikeusaikansa on päättynyt.
  c. Hänet on kirjattu eronneeksi, koska hän on laiminlyönyt ilmoittautumisen, ja hänen opiskeluoikeutensa on päättynyt.
 3. Tutkinnosta puuttuvia opintoja voi olla hakuhetkellä enintään yhden vuoden opintoja vastaava määrä (60 op). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ei ole opintopistevaatimusta. Myös avoimessa ammattikorkeakoulussa ja toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot huomioidaan.
 4. Hakija suoriutuu hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta tai valintakokeesta.
 5. Yksikön resurssit mahdollistavat opiskelijan ottamisen koulutusohjelmaan tai koulutukseen.

Humanistisen alan, sosiaali- ja terveysalan sekä merenkulkualan koulutuksiin on terveydellisiä vaatimuksia, joita sovelletaan myös erillistä opiskeluoikeutta myönnettäessä.

Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi lukukaudeksi. Opiskeluoikeus voi alkaa myös kesken lukukauden (opiskeluoikeuden alkamislukukausi lasketaan mukaan lukukausien määrään).

Erillisellä opiskeluoikeudella opiskelevalla ei ole poissaolo-oikeutta, eikä hän voi saada harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen suorittamiseen.

Hakeminen ja hakemuksen käsittelymaksu

Voit hakea erillistä opiskeluoikeutta sähköisellä hakemuksella alla olevan linkin kautta. Tallenna sähköisen hakemuksen liitteeksi virallinen (oppilaitoksen allekirjoituksella ja leimalla varustettu) opintosuoritusrekisterin ote esim. pdf-muodossa. Tarvitset hakemusta varten tiedot aiemmasta opiskeluoikeudestasi (mm. suoritettujen opintopisteiden määrän ja opintojen keskeytyspäivämäärän).

Lisäksi sinulla on oltava aikataulutettu suunnitelma tutkinnosta puuttuvien opintojen suorittamiseksi. Jos tarvitset apua opintosuunnitelman tekemiseen, voit ottaa yhteyttä koulutuksen vastuuopettajaan (pyydä tarvittaessa yhteystiedot hakijapalveluista: hakijapalvelut@xamk.fi).

Hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen (932/2014, 3§) mukainen 50 euron käsittelymaksu, joka maksetaan verkkomaksuna hakemuksen jättämisen yhteydessä.

Erillisen opiskeluoikeuden hakulomake

Erillistä opiskeluoikeutta hakeneiden tiedot tallennetaan valtakunnalliseen Opintopolku.fi-palveluun ja jos tulet valituksi opiskelijaksi, käytät Oma Opintopolku -palvelua paikan vastaanottamiseen ja opiskelijaksi ilmoittautumiseen. Huomaathan, että kun olet ottanut vastaan erillisen opiskeluoikeuden, et voi ottaa vastaan toista korkeakouluopiskelupaikkaa koulutuksesta, joka alkaa samana lukukautena.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Share This