Valintakokeisiin osallistuvat kaikki ¹ hakukelpoiset² hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.  Hakija suorittaa valintakokeen matkailu- ja ravitsemisalan yhteistä valintakoetta käyttävän ylimmän hakukohteensa ammattikorkeakoulussa. Hakija saa valintakokeesta valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa koulutuksiin, jotka käyttävät yhteistä valintakoetta.

Tarkat valintakoetiedot löytyvät Opintopolusta kunkin hakukohteen kohdalta.

¹ Kevään yhteishaussa: Todistusvalinnan (käytössä joissakin amk:ssa) perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

² Jos et ole varma hakukelpoisuudestasi ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoetta ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluihin.

Suomenkieliset päivä- ja monimuotototeutukset

Valintakoeyhteistyössä olevat koulutukset, valintakoe tiistaina 4.6.2019:

Haaga-Helia amk Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus
Kaakkois-Suomen amk, Xamk Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli
Kaakkois-Suomen amk, Xamk Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka
Kaakkois-Suomen amk, Xamk Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Mikkeli
Karelia amk Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Tampereen amk, TAMK Restonomi (AMK), päivätoteutus
Lapin amk Restonomi (AMK), päivätoteutus
Jyväskylän amk, JAMK Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Jyväskylän amk, JAMK Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus
Seinäjoen amk, SeAMK Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus
Savonia-amk Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
Lahden amk, LAMK Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus
Saimaan amk Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus
 Laurea-amk Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus
 Laurea-amk Restonomi (AMK), Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuotototeutus
Satakunnan amk, SAMK Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus
Kajaanin amk, KAMK Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus

 

Haaga-Helia amk:n keskenään valintakoeyhteistyössä olevat koulutukset, valintakoe 6. – 7.6.2019:

Haaga-Helia amk Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus
Haaga-Helia amk Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, päivätoteutus
Haaga-Helia amk Restonomi (AMK), matkailun liikkeenjohto, monimuotototeutus
Haaga-Helia amk Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus
Haaga-Helia amk Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, monimuotototeutus

 

Nämä koulutukset eivät ole keskenään eivätkä muiden restonomikoulutusten kanssa yhteistyössä:

Tampereen amk, TAMK Restonomi (AMK), monimuotototeutus, valintakoe 23.5.2019
Savonia-amk Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus, valintakurssi, ei valintakoetta

 

Englanninkieliset restonomikoulutukset:

Valintakoeyhteistyössä olevat koulutukset, valintakoe Suomessa torstaina 4.4.2019:

Jyväskylän amk, JAMK Bachelor of Hospitality Management, Tourism Management, full-time studies, hakuaika 1 ja 2
Lapin amk Bachelor of Hospitality Management, Tourism, full-time studies, hakuaika 1 ja 2
Saimaan amk Bachelor of Hospitality Management, Tourism and Hospitality Management, full-time studies, hakuaika 1 ja 2
Kajaanin amk, KAMK Bachelor of Hospitality Management, Tourism, full-time studies, hakuaika 1 ja 2

 

Laurean koulutus ei ole mukana valintakoeyhteistyössä:

Laurea-amk Restaurant Entrepreneurship, full-time studies, application period 1, valintakoe Suomessa 12.4.2019

 

Restonomi YAMK -koulutukset:

Nämä koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä, valintakoe 21.5.2019:

Kaakkois-Suomen amk, Xamk Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Kajaanin amk, KAMK Restonomi (ylempi AMK), Matkailualan kehittäminen ja johtaminen
Saimaan amk Restonomi (ylempi AMK), hotelli- ja ravintola-ala, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen

 

Nämä koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä, valintakoe 23.5.2019:

Jyväskylän amk, JAMK Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
Jyväskylän amk, JAMK Restonomi (ylempi AMK), verkostojohtaminen

 

Nämä koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä:

Lahden amk, LAMK Restonomi (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut
Lahden amk, LAMK Restonomi (ylempi AMK), uudistava johtaminen

 

Nämä koulutukset eivät ole keskenään eivätkä muiden restonomi YAMK-koulutusten kanssa valintakoeyhteistyössä:

Haaga-Helia Restonomi (ylempi AMK), palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen, monimuotototeutus
Tampereen amk, TAMK Restonomi (ylempi AMK)
Seinäjoen amk, SeAMK Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Karelia amk Tradenomi (ylempi AMK), Restonomi (ylempi AMK), Medianomi (ylempi AMK), Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen
Laurea-amk Restonomi (ylempi AMK), Palvelumuotoilu
Lapin amk Digiajan palvelujohtaminen
Jaa sivu