Hakemuksen käsittelyyn vaaditut liitteet tulee liittää sähköisesti hakulomakkeelle Opintopolku.fi -palvelussa.
Voit tallentaa liitteen hakemusta täytettäessä tai palaamalla täytettyyn hakemukseen vahvistussähköpostissa olevasta linkistä tai Oma Opintopolun kautta Opintopolku.fi -sivustolla. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva todistuksesta.

 

Kevään 2020 yhteishauissa

 • Hakemuksen käsittelyyn vaaditut liitteet tulee liittää hakulomakkeelle ensimmäisessä yhteishaussa 29.1.2020 klo 15.00 mennessä ja toisessa yhteishaussa  8.4.2020 klo 15.00 mennessä.
 • Opiskelijaksi hyväksytyn tulee liittää Opintopolku.fi -palvelussa hakulomakkeelle kopiot haussa käyttämistään todistuksista opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä.
 • Hakemusten tarkistuksen yhteydessä voimme tarvittaessa pyytää hakijaa toimittamaan todistuskopiot jo aikaisemmin. Pyydämme todistuskopioita sähköpostilla, joten seuraa sähköpostiasi säännöllisesti.

 

Vaadittujen hakemusliitteiden (kuvattu alla olevassa taulukossa) toimittaminen määräaikaan mennessä on hakijan vastuulla. Huomaathan, että:

 • ylioppilaan ei tarvitse toimittaa kopiota yo-tutkintotodistuksesta (poikkeuksena ennen vuotta 1990 kirjoittaneet) eikä lukion päättötodistuksesta (jos yo-tutkinto puuttuu, täytyy toimittaa kopio lukion päättötodistuksesta)

 

 • ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ei pääsääntöisesti voi hakea korkeakoulututkinnolla vaan hakijan tulee lähettää kopiot suorittamastaan toisen asteen tutkinnosta

 

 • jos haet näihin monimuoto-opintoihin, liitä hakulomakkeelle seuraavat todistuskopiot hakuaikana (muita ei tarvita):

Liiketalous, verkkototeutus (Mikkeli):
Tutkintotodistus, jos tutkintosi on muu kuin liiketalouden alan ammatillinen tutkinto, joka sisältää noin 40 ov/60 op liiketalouden opintoja.
Opintosuoritusrekisterin ote, jos harkinnanvaraisuuden perusteena ovat vähintään 90 op:n korkeakoulutasoiset liiketalouden alan opinnot.

Merenkulku, insinööri (amk), laivatekniikka, monimuotototeutus (Kotka):
– vahtikonemestarin tutkinto ja pätevyyskirja tai konemestarin opintosuunnan tutkinto ja voimassa oleva vähintään vahtikonemestarin pätevyyskirja
– työtodistukset (esim. TraFin meripalveluote)

Merenkulku, merikapteeni, monimuotototeutus (Kotka):
– vahtiperämiehen tutkintotodistus ja pätevyyskirja
– työtodistukset (esim. TraFin meripalveluote)

Talotekniikka (LVI), monimuotototeutus (Mikkeli):
– Työtodistukset vähintään kolmen vuoden työkokemuksesta talo- ja rakennustekniikan alalta tai näitä aloja tukevien lähialojen, kuten energiatekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä kunnossapidon tehtävistä.

 

 • yamk-koulutukseen hakevan ei tarvitse liittää kopiota suomessa suoritetusta korkeakoulututkinnosta. Hakukelpoisuuteen vaadittavasta alan työkokemuksesta sen sijaan tulee liittää työtodistuskopiot.

 

 • ulkomaiset tutkinnot: vain lopulliset, viralliset tutkintotodistukset voidaan huomioida, ja jos todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, tulee toimittaa myös kopiot niiden virallisista käännöksistä

 

 • jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, hänen tulee toimittaa pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistustensa sijaan.

 

 

Hakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet (kopio todistuksesta) – toimita kevään 1. yhteishaussa 29.1.2020 ja kevään 2. yhteishaussa 8.4.2020 mennessä: Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat
liitteet (kopio todistuksesta) – toimita kun olet saanut hyväksymistiedon:
Amk-tutkintoon
johtava koulutus
 • ulkomailla suoritetut tutkinnot
  (ei koske hakukauden aikana
  valmistuvia EU/ETA -maiden kansalaisia)

 

 • viralliset käännökset
  todistuksista, jotka eivät ole
  suomen, ruotsin tai englannin
  kielellä

 

 • jos haet opiskelemaan näihin monimuoto-opintoihin: liiketalous, verkkototeutus (Mikkeli), merenkulku, merikapteeni, merenkulku, laivatekniikka tai talotekniikka (LVI), liitä hakulomakkeelle vaaditut todistuskopiot (muita ei tarvita).

 

 • European / International
  Baccalaureate ja Reifeprüfung
  Diplomat (ei koske hakukauden
  aikana valmistuvia)

 

 • ennen vuotta 1990 suoritetut
  suomalaiset ylioppilastutkinnot

 

 • todistus suomen kielen taidosta (jos äidinkieli ei ole suomi)
 • lukion päättötodistus vain, jos ei ole yo-tutkintotodistusta

 

 • ennen vuotta 2018 Suomessa suoritetut ammatilliset perustutkinnot, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot sekä opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot

 

 • hakukauden aikana valmistuneet EU/ETA -maiden kansalaisten ulkomailla suoritetut tutkinnot (todistus ja virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä)

 

 • hakukauden aikana valmistuneiden European / International Baccalaureate ja Reifeprüfung Diplomat

 

 • poissaoleviksi ilmoittautuneet: todistukset poissaoloon oikeuttavista perusteista
Ylempään amk-
tutkintoon
johtava koulutus
 • ulkomailla suoritetut tutkinnot
 • viralliset käännökset todistuksista,  jotka eivät ole suomen, ruotsin  tai englannin kielellä
 • työtodistukset alan työkokemuksesta korkeakoulututkinnon jälkeen. Työtodistuksista tulee käydä ilmi vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Tarkemmat tiedot Opintopolusta koulutukset tiedot – Hakeminen välilehti.
 • poissaoleviksi ilmoittautuneet:  todistukset poissaoloon oikeuttavista perusteista

 

Liitteet tallennetaan ensisijaisesti hakulomakkeelle. Mikäli se ei onnistu, voi todistuskopion toimittaa sähköpostin liitteenä (hakijapalvelut(at)xamk.fi) tai lähettää sen postitse hakijapalveluihin (osoite alla). Jos palautat liitteet postitse, niiden tulee olla perillä määräaikana. Liitteiden saapuminen määräajassa on lähettäjän vastuulla, joten varaa postin kulkuun useita päiviä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida, eikä liitteitä palauteta.

Kaakkois-Suomen amk / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Jaa sivu