Kysy lisää

Hakijapalvelut
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

puh. 044 702 8891 (Kouvola), 040 585 6610 (Mikkeli)
sähköposti: hakijapalvelut@xamk.fi

Todistuskopiot

Opiskelijavalinnassa tarvittavat todistuskopiot tulee tallentaa hakulomakkeelle Opintopolku.fi -palvelussa.

Haussa käytettyjen tutkintojen tiedot tarkistetaan joko valtakunnallisesta suoritusrekisteristä tai hakulomakkeelle tallennettujen todistuskopioiden perusteella.

Todistuskopiot pyydetään yleensä vain hyväksytyksi tulleilta opiskelijoilta. Joissain tapauksissa todistuskopiot tulee kuitenkin tallentaa hakulomakkeelle jo hakuaikana.

Hakemusten tarkistuksen yhteydessä voimme tarvittaessa myös muissa tapauksissa pyytää toimittamaan todistuskopiot jo hakuaikana. Pyydämme todistuskopioita sähköpostilla, joten seuraa sähköpostiasi säännöllisesti.

 

Todistukset hakuaikana (AMK) Todistukset hakuaikana (YAMK) Liitteiden määräajat

Todistuskopiot hakuaikana (AMK-koulutukset)

Yo-tutkintojen, uusimpien ammatillisten tutkintojen ja korkeakoulututkintojen tiedot tarkistetaan valtakunnallisesta suoritusrekisteristä. Vain alla mainitut tutkintotodistukset tarvitaan hakuaikana.

Hakuaikana tarvittavat todistuskopiot ovat: 
 • Tutkintotodistus v. 1.8.2015-2016 suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta.
 • Tutkintotodistus suoritetusta kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta: International Baccalaureate (IB), Reifeprüfung (RP) tai European Baccalaureate (EB). Predicted Grades tai vastaava väliaikainen todistus, jos valmistut keväällä 2020.
 • Ennen vuotta 1990 Suomessa suoritettu ylioppilastutkinto.
 • Tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta tutkinnosta, joka antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun kyseisessä maassa (esim. high school diploma / higher secondary school certificate) tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta keväällä 2020.
 • Virallisen kielenkääntäjän käännös todistuksista, joiden kieli ei ole englanti, suomi tai ruotsi.

Poikkeuksena tähän ovat ne monimuoto- ja verkkokoulutukset, joihin on määritelty erillinen pohjakoulutusvaatimus. Katso näihin koulutuksiin tarvittavat liitteet täältä.

Todistuskopiot hakuaikana (YAMK-koulutukset)

Suomessa suoritetuista korkeakoulututkinnoista ei tarvita todistuskopioita, koska tiedot tarkistetaan valtakunnallisesta suoritusrekisteristä.

Hakuaikana tarvittavat todistuskopiot ovat: 
 • Työtodistukset hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeisestä työkokemuksesta (2 vuotta = 24 kk riittää).
 • Tutkintotodistus hakukelpoisuuden antavasta opistoasteen tutkinnosta (koulutuskohtainen vaatimus)
 • Tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta, hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta.
 • Virallisen kielenkääntäjän käännös todistuksista, joiden kieli ei ole englanti, suomi tai ruotsi.

Koulutukset, joihin poikkeukselliset liitepyynnöt

Liiketalous, verkkototeutus (Mikkeli)
 • Tutkintotodistus, jos tutkintosi on muu kuin liiketalouden alan ammatillinen tutkinto, joka sisältää noin 40 ov/60 op liiketalouden opintoja.
 • Opintosuoritusrekisterin ote, jos harkinnanvaraisuuden perusteena ovat vähintään 90 op:n korkeakoulutasoiset liiketalouden alan opinnot.
Merenkulku, insinööri (amk), laivatekniikka, monimuotototeutus (Kotka):
 • Vahtikonemestarin tutkinto ja pätevyyskirja tai konemestarin opintosuunnan tutkinto ja voimassa oleva vähintään vahtikonemestarin pätevyyskirja
 • Työtodistukset (esim. TraFin meripalveluote)
Merenkulku, merikapteeni, monimuotototeutus (Kotka):
 • Vahtiperämiehen tutkintotodistus ja pätevyyskirja
 • Työtodistukset (esim. TraFin meripalveluote)
Talotekniikka (LVI), monimuotototeutus (Mikkeli):
 • Työtodistukset vähintään kolmen vuoden työkokemuksesta talo- ja rakennustekniikan alalta tai näitä aloja tukevien lähialojen, kuten energiatekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä kunnossapidon tehtävistä.

 

Pakolaisasemassa oleva tai turvapaikanhakija

Jos olet on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinun tulee toimittaa taustaselvityslomake sekä pakolaisstatuksestasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistusten sijaan. Ota yhteyttä Xamkin hakijapalveluihin taustaselvityslomakkeen ja lisäohjeiden saamiseksi.

Vapautus lukuvuosimaksusta

Lukuvuosimaksut koskevat tutkintoonjohtavia koulutuksia, joiden opetuskieli on englanti. Opinnot ovat ilmaisia EU/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisille sekä muille pysyvästi Suomessa oleskeleville. Olet vapautettu lukuvuosimaksun maksamisesta, jos liität kopion jostakin alla mainituista asiakirjoista hakulomakkeellesi. Suomen kansalaisuus tarkistetaan kuitenkin väestörekisteristä, joten Suomen kansalaisen ei tarvitse liittää kopiota passista tai henkilökortista hakulomakkeelle.

Lukuvuosimaksusta vapauttavat asiakirjat:

 • Passi tai henkilökortti, josta ilmenee EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisuus
 • Jatkuva oleskelulupakortti Suomessa, oleskelulupatyyppi A
 • Pysyvä oleskelulupakortti Suomessa, oleskelulupa P
 • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
 • EU:n sininen kortti Suomessa
 • Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa, oleskelulupatyyppi P-EU

Voit lukea lisää lukuvuosimaksuvelvollisuudesta Opintopolku.fi:stä. Tarkemmat tiedot Xamkin lukuvuosimaksuista ja apurahan hakemisesta löydät englanninkielisiltä nettisivuiltamme.

Hakuaikana tarvittavien liitteiden määräajat

 • Kevään 2020 1. yhteishaussa (englanninkieliset koulutukset):
  29.1.2020 klo 15 mennessä
 • Kevään 2020 2. yhteishaussa (suomenkieliset koulutukset):
  8.4.2020 klo 15 mennessä.

Opiskelijaksi hyväksyttyjen on tallennettava tarvittavat todistuskopiot hakulomakkeelle opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä.

Voit halutessasi liittää todistuskopiot hakulomakkeelle jo hakuaikana, jolloin ne ovat ammattikorkeakoulujen käytettävissä heti, jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa. Todistuksia ei tarkisteta hakuaikana, vaan vasta valituksi tulleilta. Voit lukea lisää opiskelijaksi valittujen todistuskopioista Xamkin uusien opiskelijoiden nettisivulta.

Liitteiden tallentaminen hakulomakkeelle

Voit tallentaa liitteen hakemusta täytettäessä tai palata täytettyyn hakemukseen vahvistussähköpostissa olevasta linkistä tai Oma Opintopolun kautta Opintopolku.fi -sivustolla. Liite voi olla esimerkiksi kännykällä otettu kuva asiakirjasta.

Nimeä tiedostot muotoon ”Sukunimi_Etunimi_dokumentti”, esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus. Skannaa vaadittavan dokumentin kaikki sivut, joissa on tekstiä, tai ota niistä hyvälaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa selvää. Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi tutkintotodistuksen tulisi olla yksi tiedosto, joka voi sisältää useita sivuja. Tarkista, että dokumentit ovat tiedostossa oikein päin.

Suositeltuja tiedostomuotoja ovat PDF, JPG, PNG ja DOCX.

Millä tutkinnolla voi hakea?

Tietoa pääsyvaatimuksista yhteishaussa

Tutustu pääsyvaatimuksiin

Miten opiskelijat valitaan?

Tietoa koulutusten valintaperusteista

Lue lisää opiskelijavalinnasta

Takaisin hakeminen-pääsivulle

Siirry hakeminen pääsivulle
Jaa sivu