Korkeakoulujen yhteishaussa voit hakea ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Yhteishaussa ovat mukana ammattikorkeakouluista

 • suomen- ja ruotsinkieliset amk-tutkintoon johtavat koulutukset
 • vieraskieliset amk-/Bachelor-tutkintoon johtavat koulutukset
 • suomen- ja ruotsinkieliset ylempään amk-tutkintoon johtavat koulutukset.

 

Korkeakoulujen yhteishaun hakuohjeet löytyvät Opintopolusta.

Yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin haetaan täyttämällä hakulomake Opintopolussa (www.opintopolku.fi). Opintopolku –palvelusta löydät tiedot kaikkien korkeakoulujen haussa olevista koulutuksista. Katso ohjeet koulutusten etsimiseen.

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset henkilötunnuksesi, sähköpostiosoitteen sekä koulu- ja työtodistuksesi. Täytä hakemus huolellisesti ja oikein, palvelu auttaa sinua hakulomakkeen täyttämisessä. Katso ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen. Katso video hakukulomakkeen täyttämisestä.

Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Olemme tarvittaessa yhteydessä hakijoihin sähköpostitse. Kaikkien koulutusten valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla, samoin tieto koulutusten valinnan tuloksista. Merkitse siis toimiva sähköpostiosoitteesi hakemukseesi. Muista seurata sähköpostiasi säännöllisesti ja tarkistaa myös roskapostilaatikko!

Harkitse tarkoin hakutoiveitasi

Samalla hakulomakkeella voit hakea yhdestä kuuteen koulutukseen, jotka voivat olla joko ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen tarjoamia koulutuksia. Opintopolun avulla voit etsiä sinulle sopivia koulutuksia ja vertailla eri vaihtoehtoja.

Järjestä hakutoiveet hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on ensimmäinen hakutoiveesi.

Jos et pääse ensimmäiseen hakutoiveeseesi, tarkistetaan riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos tulet valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseesi, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan opiskelupaikkaan.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoiveita ja niiden järjestystä voit muuttaa vain hakuaikana. Voit tehdä tämän kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku -palveluun (verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla), Securelinkin kautta, jonka sait sähköpostiisi hakemuksen vahvistuksen yhteydessä tai ottamalla yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. Osoitteen muutoksista voit ilmoittaa läpi hakukauden.

Ilmoita kaikki muutokset kirjallisesti (esim. sähköpostilla) korkeimman ammattikorkeakoulu-hakutoiveesi hakijapalveluihin. Ilmoita viestissäsi oppijanumerosi, nimesi ja haluamasi muutokset tarkasti.

 

Liitteiden toimittaminen

Hakemuksen käsittelyyn vaaditut liitteet tulee toimittaa sähköisesti alla olevan liitetoimituslinkin kautta. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva todistuksesta.

Kevään 2017 yhteishaun liitteiden lähetys   (käytä selaimena joko Firefoxiia tai Chromea)

Kevään 2017 yhteishaussa

 • Hakemuksen käsittelyyn vaadittujen liitteiden määräaika on
  • 1. hakuajan koulutuksissa 8.2.2017 klo 15.00.
  • 2. hakuajan koulutuksissa 20.4.2017 klo 15.00 (huom: englanninkielisten master-koulutusten liitteet 5.4.2017 mennessä).
 • Opiskelupaikan vahvistamiseen vaadittujen liitteiden määräaika on 14.7.2014 klo 15.00. (1.7.2017 jälkeen varasijalta valituilla on 14 vuorokautta aikaa toimittaa tarvittavat liitteet opintopolussa valituksi tulemisen jälkeen.)

Vaadittujen hakemusliitteiden (kuvattu alla olevassa taulukossa) toimittaminen määräaikaan mennessä on hakijan vastuulla. Huomaathan, että

 • ylioppilaan ei tarvitse toimittaa kopiota yo-tutkintotodistuksesta (poikkeuksena ennen vuotta 1990 kirjoittaneet) eikä lukion päättötodistuksesta (jos yo-tutkinto puuttuu, täytyy toimittaa kopio lukion päättötodistuksesta)
 • ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea korkeakoulututkinnolla vaan hakijan tulee lähettää kopiot jostain alemmasta tutkinnosta kuten esim. toisen asteen tutkinnosta
 • ulkomaiset tutkinnot: vain lopulliset, viralliset tutkintotodistukset voidaan huomioida, ja jos todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, tulee toimittaa myös kopiot niiden virallisista käännöksistä
 • jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, hänen tulee toimittaa pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistustensa sijaan.

Mikäli et voi toimittaa liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse hakijapalveluihin. Jos palautat liitteet postitse, pitää niiden olla perillä määräaikana. Liitteiden saapuminen määräajassa on lähettäjän vastuulla, joten varaa postin kulkuun useita päiviä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida, eikä liitteitä palauteta.

Kaakkois-Suomen amk / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

 

Hakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet (kopio todistuksesta) – toimita 20.4.2017 mennessä: Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat
liitteet (kopio todistuksesta) – toimita kun olet saanut hyväksymistiedon:
Amk-tutkintoon
johtava koulutus
 • ulkomailla suoritetut tutkinnot
  (ei koske hakukauden aikana
  valmistuvia EU/ETA-kansalaisia)
 • viralliset käännökset
  todistuksista, jotka eivät ole
  suomen, ruotsin tai englannin
  kielellä
 • European / International
  Baccalaureate ja Reifeprüfung
  Diplomat (ei koske hakukauden
  aikana valmistuvia)
 • ennen vuotta 1990 suoritetut
  suomalaiset ylioppilastutkinnot
 • lukion päättötodistus vain, jos ei ole yo-tutkintotodistusta
 • Suomessa suoritetut ammatilliset
  perustutkinnot, ammatti- tai
  erikoisammattitutkinnot sekä opisto-
  tai ammatillisen korkea-asteen
  tutkinnot
 • hakukauden aikana valmistuneiden
  EU/ETA -kansalaisten ulkomailla
  suorittamat tutkinnot
 • hakukauden aikana valmistuneiden
 • European / International Baccalaureate
  ja Reifeprüfung Diplomat
 • poissaoleviksi ilmoittautuneet: todistukset
  poissaoloon oikeuttavista perusteista
Ylempään amk-
tutkintoon
johtava koulutus
 • ulkomailla suoritetut tutkinnot
  (ei koske hakukauden aikana
  valmistuvia EU/ETA -kansalaisia)
 • viralliset käännökset todistuksista,
  jotka eivät ole suomen, ruotsin
  tai englannin kielellä

 

 • Suomessa suoritetut tutkinnot
 • hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA
  – kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
 • viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät
  ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • työtodistukset
 • poissaoleviksi ilmoittautuneet:
  todistukset poissaoloon oikeuttavista perusteista

Miten opiskelijat valitaan

Eri koulutusten opiskelijat valitaan erilaisilla valintatavoilla. Katso valintaperusteet kunkin haussa olevan koulutuksen kohdalta Opintopolusta.

Valinnan tuloksista ilmoittaminen

Kaikille hakijoille lähetetään sähköpostilla tieto opiskelijavalinnan tuloksista. Sähköpostin ohjeita noudattamalla näet oman tilanteesi, onko sinut hyväksytty johonkin hakukohteeseesi, oletko varasijalla, paljonko olet saanut pisteitä tai mikä on hylkäyksen syy. Lue ohjeet täältä.

Jos tulet valituksi

Lue ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta. Toimita tarvittaessa todistuskopiot yllä olevan ohjeen mukaisesti.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, varmista opiskelupaikan vastaanottaminen määräaikaan mennessä.

Jos et tule valituksi

Jos jäit yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit löytää muita vaihtoehtoja täältä.

Ammattikorkeakoulut ilmoittavat yhteishaussa vapaaksi jääneistä koulutuspaikoista ja niiden lisähausta Opintopolussa.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Lue lisää Valintakokeet -sivulta.

Muutoksenhaku ja oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut@xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta@xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Share This