Järjestämme täydennyskoulutusta painelaitelain 16.12.2016/1144 mukaisesti.

Kohderyhmä ja tavoite
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tekniikan alan insinöörikoulutus, mutta joilta puuttuu kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyydet.

HUOM! Viranomainen tekee lopullisen päätöksen koulutuksen riittävyydestä käytönvalvojan pätevyyteen (Tukes).

Tarkistathan pohjakoulutuksesi soveltuvuuden täydennyskoulutukseen ensisijaisesti viranomaiselta!

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys:  Johanna Soppela, Ylitarkastaja (Painelaitteiden käyttö, painelaiterekisteri, painelaitteiden käytönvalvojat, kattilalaitokset)

Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki, puhelinnumero+358 295 052 585

Koulutuspaikka

 • Verkko-opinnot 2023
 • Lähi- ja verkko-opinnot 2024

Osallistujamäärä
6-16 henkilöä, mikäli osallistujia on alle 6 koulutuksen käynnistyessä, yksikköhinta voi muuttua.

Ilmoittautuminen
Voit ilmoittautua haluamiisi aihealueisiin tarpeesi mukaan.        Ilmoittaudu tästä vuoden 2023 koulutuksiin!

Ilmoittaudu tästä  vuoden 2024 koulutuksiin! 

 • Liitä tutkintotodistuksen jäljennös (sekä opintosuoritteet) lomakkeen mukaan tai toimita ne: paivi.kitunen@xamk.fi.
 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: paivi.kitunen@xamk.fi tai p. 044 702 8221.

 

Toteutus 2023

Koulutus toteutetan kokonaan verkossa. Koulutuksen materiaali on Learn-oppimisalustalla ja nauhoitettavat luennot toteutetaan Zoom-verkkokokousjärjestelmässä.

HUOM! Opettajan estymisen vuoksi opintojen alkamisaikaa joudutaan siirtämään syksyn 2023 opintojen osalta, päivitetyt ajat on alla. Sivua on päivitetty 22.8.2023.

3. Turbiinitekniikka: seuraava koulutus syksyllä 2023: aloitus Zoom-luennolla (luennot nauhoitetaan) viikolla viikolla 38: 21.9.2023 klo 13-16, uusi aika!
4. Voimalaitosprosessit: seuraava koulutus syksyllä 2023: aloitus Zoom-luennolla (luennot nauhoitetaan) viikolla 42: 19.10.2023 klo 13-16, uusi aika!
5. Höyrykattilalaitosten simulointi: aloitus: Zoom-luennolla (luennot nauhoitetaan) viikolla 48: 30.11.2023 klo 13-16, opinnot jatkuvat tammikuussa 2024, ajat ilmoitetaan myöhemmin.

Aihealueiden arviointipäivät on ilmoitettu Learnissa. Muutokset aikatauluissa voivat olla mahdollisia.

                      – Huomioi, että aloitettuja opintoja on vuosi aikaa suorittaa loppuun koulutuksen hinnalla!

 

Toteutus 2024, HUOM! muutos opintojen järjestelyissä!

Koulutus toteutetaan lähipäivinä Kotkassa sekä verkko-opintoina Learn-oppimisalustalla. Koulutuksen materiaali on Learn-oppimisalustalla. Osiot sisältävät myös aikataulutettuja kyselytunteja, ajat ilmoitetaan Learn-alustalla.

Aihealueet

  1. Koulutuksen yhteinen aloitusinfo verkossa vkolla 7: 12.2.2024 klo 14-15. Linkki ilmoitetaan myöhemmin kutsukirjeessä, info nauhoitetaan.
  2. Kaukolämpö- ja höyrytekniikka sekä Höyrykattilat: lähipäivät Kotkassa viikolla 8: 20.-21.2.2024. Koulutus sisältää lähipäivät sekä itsenäiset harjoitukset ja tehtävät oppimisalustalla.
  3. Turbiinitekniikka sekä Voimalaitosprosessit: lähipäivät Kotkassa viikolla 35: 27.-28.8.2024. Koulutus sisältää lähipäivät sekä itsenäiset harjoitukset ja tehtävät oppimisalustalla.
  4. Höyrykattilalaitosten simulointi: lähipäivinä Kotkassa viikolla 45: 5.-7.11.2024. 

Aihealueiden arviointipäivät on ilmoitettu Learnissa. Muutokset aikatauluissa voivat olla mahdollisia.

                      – Huomioi, että aloitettuja opintoja on vuosi aikaa suorittaa loppuun koulutuksen hinnalla!

 

Kouluttajat

Tuomo Pimiä, Hannu Sarvelainen ja Kalle Tarhonen: sähköpostit etunimi.sukunimi@xamk.fi

Hinta/aihealue/henkilö  
2024: 790 € (+ alv. 24 % )

Hinta sisältää kouluttajan koostaman koulutusmateriaalin (osallistujia 6-16).
Mikäli koulutusta järjestetään alle kuudelle henkilölle, hinnat tarkistetaan tapauskohtaisesti.
Ilmoittautumisen voi perua maksutta 30 vuorokautta ennen opintojen alkua.

Suosittelemme oppikirjaa

 • Markku Huhtinen, Risto Korhonen, Tuomo Pimiä, Samu Urpalainen: Voimalaitostekniikka, Opetushallitus, n. 40 €.

Laskutus
Lasku lähetetään ilmoittautumisen perusteella. Ilmoittautumisen voi perua maksutta 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Lasku lähetetään sähköpostiisi koulutuksen alkamisen jälkeen (huomioi, että viesti voi päätyä roskapostiin). Mikäli laskun maksaja on yritys etkä ole ilmoittanut laskutustietoja ilmoittautumisen yhteydessä, ilmoita ne koulutuksen alkuun mennessä taydennyskoulutus@xamk.fi.

Todistus

 • Osallistumistodistus aihealueittain (pyynnöstä).
 • Kattilalaitoksen käytön valvojan -todistus koulutuksen jälkeen.

Peruutusehdot
Ammattikorkeakoulu pidättää oikeuden siirtää koulutuksen ajankohtaa tai perua koulutus, jos osanottajia ei ilmoittaudu riittävästi. Kunkin aihealueen järjestämiseksi tarvitaan pääsääntöisesti 6 ilmoittautunutta. Koulutuksen peruuntumisesta tai ajankohdan muutoksista ilmoitetaan ilmoittautuneille.

Tarkempaa tietoa (Tukes, Tukes-tiedotteet 10.1.2017 ja 6.2.2017, kohta 4.)
”Jos kattilalaitoksessa on rekisteröitävä höyry- tai kuumavesikattila, on kattilalaitoksen omistajan ja haltijan nimettävä käytön valvojaksi henkilö, jolla on tehtävään vaadittu pätevyys ja riittäväksi katsottava kattilan rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva asiantuntemus.”

”Insinööri tai diplomi-insinööri, jolla on päätöksen (16.12.2016/1144) 72 §:n mukainen koulutus ja työkokemus, ei tarvitse pätevyyskirjaa toimiakseen kattilalaitoksen käytön valvojana.

Insinöörillä tai diplomi-insinöörillä on oltava arvosana höyry- ja kuumavesikattiloiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa koskevissa oppiaineissa. Arvosanaan tulisi sisältyä mm. seuraavia oppiaineita:

 • kattilalaitoksiin liittyvät säädösvelvoitteet
 • höyrytekniikka
 • turbiinitekniikka
 • kattila- ja voimalaitostekniikka
 • kattilalaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikka
 • polttotekniikka.

Näitä oppiaineita tulee sisällyttää insinöörin tai diplomi-insinöörin täydennyskoulutukseen, jos esimerkiksi sähköalan tai merenkulkualan insinööri haluaisi toimia kattilalaitoksen käytön valvojana. Täydennyskoulutukseen voidaan laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja työkokemus.”