Järjestämme täydennyskoulutusta painelaitelain 16.12.2016/1144 mukaisesti.

Kohderyhmä ja tavoite
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tekniikan alan insinöörikoulutus, mutta joilta puuttuu kattilalaitoksen käytönvalvojan pätevyydet.

Koulutuspaikka
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 KOTKA

Toteutus
Koulutuksen kesto 11 lähipäivää ja se järjestetään 2-3 päivän lähijaksoina 5 kertaa.

Osallistujamäärä
6-16 henkilöä, mikäli osallistujia on alle 6 koulutuksen käynnistyessä, yksikköhinta voi muuttua.

Ilmoittautuminen
Voit ilmoittautua haluamiisi aihealueisiin tarpeesi mukaan: Ilmoittaudu tästä!

Lisätietoja ilmoittautumisesta: paivi.kitunen@xamk.fi tai p. 044 702 8221.

Aihealueet

 1. Kaukolämpö- ja höyrytekniikka: 23.-24.1.2020
 2. Höyrykattilat: 19.-20.3.2020
 3. Turbiinitekniikka: 7.-8.5.2020
 4. Voimalaitosprosessit: syksy 2020
 5. Höyrykattilalaitosten simulointi: 13.-15.11.2019, seuraava syksyllä 2020
 • Liitä tutkintotodistuksen jäljennös (sekä opintosuoritteet) lomakkeen mukaan tai toimita ne: paivi.kitunen@xamk.fi.

Kouluttajat

Tuomo Pimiä ja Hannu Sarvelainen, sähköpostit etunimi.sukunimi@xamk.fi

Hinta/aihealue/henkilö  
2019: 690 € (+ alv. 24 % )
Hinta sisältää kouluttajan koostaman koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvit (osallistujia 6-16).
Mikäli koulutusta järjestetään alle kuudelle henkilölle, hinnat tarkistetaan tapauskohtaisesti.
Ilmoittautumisen voi perua maksutta 2 viikkoa ennen opintojen alkua.

Suosittelemme oppikirjaa

 • Markku Huhtinen, Risto Korhonen, Tuomo Pimiä, Samu Urpalainen: Voimalaitostekniikka, Opetushallitus, n. 40 €.

Laskutus
Lasku lähetetään aihealueen päätyttyä.

Todistus

 • Osallistumistodistus aihealueittain (pyynnöstä).
 • Kattilalaitoksen käytön valvojan -todistus koulutuksen jälkeen.

Peruutusehdot
Ammattikorkeakoulu pidättää oikeuden siirtää koulutuksen ajankohtaa tai perua koulutus, jos osanottajia ei ilmoittaudu riittävästi. Kunkin aihealueen järjestämiseksi tarvitaan pääsääntöisesti 6 ilmoittautunutta. Koulutuksen peruuntumisesta tai ajankohdan muutoksista ilmoitetaan ilmoittautuneille.

Tarkempaa tietoa (Tukes, Tukes-tiedotteet 10.1.2017 ja 6.2.2017, kohta 4.)
”Jos kattilalaitoksessa on rekisteröitävä höyry- tai kuumavesikattila, on kattilalaitoksen omistajan ja haltijan nimettävä käytön valvojaksi henkilö, jolla on tehtävään vaadittu pätevyys ja riittäväksi katsottava kattilan rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva asiantuntemus.”

”Insinööri tai diplomi-insinööri, jolla on päätöksen (16.12.2016/1144) 72 §:n mukainen koulutus ja työkokemus, ei tarvitse pätevyyskirjaa toimiakseen kattilalaitoksen käytön valvojana.

Insinöörillä tai diplomi-insinöörillä on oltava arvosana höyry- ja kuumavesikattiloiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa koskevissa oppiaineissa. Arvosanaan tulisi sisältyä mm. seuraavia oppiaineita:

 • kattilalaitoksiin liittyvät säädösvelvoitteet
 • höyrytekniikka
 • turbiinitekniikka
 • kattila- ja voimalaitostekniikka
 • kattilalaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikka
 • polttotekniikka.

Näitä oppiaineita tulee sisällyttää insinöörin tai diplomi-insinöörin täydennyskoulutukseen, jos esimerkiksi sähköalan tai merenkulkualan insinööri haluaisi toimia kattilalaitoksen käytön valvojana. Täydennyskoulutukseen voidaan laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja työkokemus.”

Jaa sivu