Järjestämme täydennyskoulutusta painelaitelain 16.12.2016/1144 mukaisesti.

Kohderyhmä ja tavoite
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tekniikan alan insinöörikoulutus, mutta joilta puuttuu kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyydet.

HUOM! Viranomainen tekee lopullisen päätöksen koulutuksen riittävyydestä käytönvalvojan pätevyyteen (Tukes).

Tarkistathan pohjakoulutuksesi soveltuvuuden täydennyskoulutukseen ensisijaisesti viranomaiselta!

Koulutuspaikka
Verkko-opinnot

Toteutus
Koulutus toteutetan kokonaan verkossa. Koulutuksen materiaali on Learn-oppimisalustalla ja nauhoitettavat luennot toteutetaan Zoom-verkkokokousjärjestelmässä.

Osallistujamäärä
6-16 henkilöä, mikäli osallistujia on alle 6 koulutuksen käynnistyessä, yksikköhinta voi muuttua.

Ilmoittautuminen
Voit ilmoittautua haluamiisi aihealueisiin tarpeesi mukaan. Ilmoittaudu tästä vuoden 2023 koulutuksiin!

 • Liitä tutkintotodistuksen jäljennös (sekä opintosuoritteet) lomakkeen mukaan tai toimita ne: paivi.kitunen@xamk.fi.
 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: paivi.kitunen@xamk.fi tai p. 044 702 8221.

Aihealueet

  1. Kaukolämpö- ja höyrytekniikka: seuraava koulutus keväällä 2023: aloitus Zoomissa verkkotapaamisella (luennot nauhoitetaan) viikolla 3: 16.1.2023 klo 14-15
  2. Höyrykattilat: seuraava koulutus keväällä 2023: aloitus Zoomissa verkkoluennolla (luennot nauhoitetaan) viikolla 4: 23.1.2023 klo 14-16
   –> Opinnoilla on yhteinen aloituspäivä ja verkkoluennot ovat viikottain 2-4 tunnin kokonaisuuksina.
  3. Turbiinitekniikka: seuraava koulutus syksyllä 2023: aloitus Zoom-luennolla (luennot nauhoitetaan) viikolla 34: 24.8.2023 klo 13-16
  4. Voimalaitosprosessit: seuraava koulutus syksyllä 2023: aloitus Zoom-luennolla (luennot nauhoitetaan) viikolla 38: 21.9.2023 klo 13-16
   Höyrykattilalaitosten simulointi: syksyllä 2023: aloitus viikolla 42 Zoom-luennolla (luennot nauhoitetaan) 19.10.2023 klo 13-16.
   –> Opinnoilla on yhteinen aloituspäivä ja verkkoluennot ovat viikottain 2-4 tunnin kokonaisuuksina.

Aihealueiden arviointipäivät on ilmoitettu Learnissa. Muutokset aikatauluissa voivat olla mahdollisia.

Kouluttajat

Tuomo Pimiä ja Hannu Sarvelainen, sähköpostit etunimi.sukunimi@xamk.fi

Hinta/aihealue/henkilö  
2022: 790 € (+ alv. 24 % )

Hinta sisältää kouluttajan koostaman koulutusmateriaalin (osallistujia 6-16).
Mikäli koulutusta järjestetään alle kuudelle henkilölle, hinnat tarkistetaan tapauskohtaisesti.
Ilmoittautumisen voi perua maksutta 30 vuorokautta ennen opintojen alkua.

Suosittelemme oppikirjaa

 • Markku Huhtinen, Risto Korhonen, Tuomo Pimiä, Samu Urpalainen: Voimalaitostekniikka, Opetushallitus, n. 40 €.

Laskutus
Lasku lähetetään ilmoittautumisen perusteella. Ilmoittautumisen voi perua maksutta 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Lasku lähetetään sähköpostiisi koulutuksen alkamisen jälkeen (huomioi, että viesti voi päätyä roskapostiin). Mikäli laskun maksaja on yritys etkä ole ilmoittanut laskutustietoja ilmoittautumisen yhteydessä, ilmoita ne koulutuksen alkuun mennessä taydennyskoulutus@xamk.fi.

Todistus

 • Osallistumistodistus aihealueittain (pyynnöstä).
 • Kattilalaitoksen käytön valvojan -todistus koulutuksen jälkeen.

Peruutusehdot
Ammattikorkeakoulu pidättää oikeuden siirtää koulutuksen ajankohtaa tai perua koulutus, jos osanottajia ei ilmoittaudu riittävästi. Kunkin aihealueen järjestämiseksi tarvitaan pääsääntöisesti 6 ilmoittautunutta. Koulutuksen peruuntumisesta tai ajankohdan muutoksista ilmoitetaan ilmoittautuneille.

Tarkempaa tietoa (Tukes, Tukes-tiedotteet 10.1.2017 ja 6.2.2017, kohta 4.)
”Jos kattilalaitoksessa on rekisteröitävä höyry- tai kuumavesikattila, on kattilalaitoksen omistajan ja haltijan nimettävä käytön valvojaksi henkilö, jolla on tehtävään vaadittu pätevyys ja riittäväksi katsottava kattilan rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva asiantuntemus.”

”Insinööri tai diplomi-insinööri, jolla on päätöksen (16.12.2016/1144) 72 §:n mukainen koulutus ja työkokemus, ei tarvitse pätevyyskirjaa toimiakseen kattilalaitoksen käytön valvojana.

Insinöörillä tai diplomi-insinöörillä on oltava arvosana höyry- ja kuumavesikattiloiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa koskevissa oppiaineissa. Arvosanaan tulisi sisältyä mm. seuraavia oppiaineita:

 • kattilalaitoksiin liittyvät säädösvelvoitteet
 • höyrytekniikka
 • turbiinitekniikka
 • kattila- ja voimalaitostekniikka
 • kattilalaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikka
 • polttotekniikka.

Näitä oppiaineita tulee sisällyttää insinöörin tai diplomi-insinöörin täydennyskoulutukseen, jos esimerkiksi sähköalan tai merenkulkualan insinööri haluaisi toimia kattilalaitoksen käytön valvojana. Täydennyskoulutukseen voidaan laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja työkokemus.”