Järjestämme täydennyskoulutusta TUKESin, TUKES-tiedotteen 24.5.2011 sekä KTM:n päätöksen 953/1999 mukaisesti.

Kohderyhmä ja tavoite
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tekniikan alan insinöörikoulutus, mutta joilta puuttuu kattilalaitoksen käytönvalvojan pätevyydet.

Koulutuspaikka
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 KOTKA

Toteutus
Koulutuksen kesto 11 lähipäivää ja se järjestetään 2-3 päivän lähijaksoina 5 kertaa.

Osallistujamäärä
6-16 henkilöä, mikäli osallistujia on alle 6 koulutuksen käynnistyessä, yksikköhinta voi muuttua.

Ilmoittautuminen
Voit ilmoittautua joko yksittäiseen aihealueeseen, tietoja päivitetään Xamkin koulutuskalenteriin.
Tai voit ilmoittautua haluamiisi aihealueisiin tarpeesi mukaan yhdellä lomakkeella – ota tällöin yhteys paivi.kitunen@xamk.fi tai p. 044 702 8221.

Aihealueet

 1. Kaukolämpö- ja höyrytekniikka (2.-3.2.2017), seuraava toteutus keväällä 2018
 2. Höyrykattilat kevät 2017: 16.-17.3.2017
 3. Turbiinitekniikka kevät 2017: 4.-5.5.2017
 4. Voimalaitosprosessit 28.-29.9.2017
 5. Höyrykattilalaitosten simulointi 8.-10.11.2017
 • Liitä tutkintotodistuksen jäljennös lomakkeen mukaan.

Kouluttajat

Tuomo Pimiä ja Hannu Sarvelainen

Hinta/aihealue/henkilö  
660 € (+ alv. 24 % 1.2.2014 alkaen) sisältää kouluttajan koostaman koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvit (osallistujia 6-16). Mikäli koulutusta järjestetään alle kuudelle henkilölle, hinnat tarkistetaan tapauskohtaisesti.

Suosittelemme oppikirjaa

 • Markku Huhtinen, Risto Korhonen, Tuomo Pimiä, Samu Urpalainen: Voimalaitostekniikka, Opetushallitus, n. 40 €.

Tiedustelut
Päivi Kitunen, puh. 044 702 8221

Laskutus
Lasku lähetetään aihealueen päätyttyä.

Todistus

 • Osallistumistodistus aihealueittain (pyynnöstä).
 • Kattilalaitoksen käytön valvojan -todistus koulutuksen jälkeen.

Peruutusehdot
Ammattikorkeakoulu pidättää oikeuden siirtää koulutuksen ajankohtaa tai perua koulutus, jos osanottajia ei ilmoittaudu riittävästi. Kunkin aihealueen järjestämiseksi tarvitaan pääsääntöisesti 6 ilmoittautunutta. Koulutuksen peruuntumisesta tai ajankohdan muutoksista ilmoitetaan ilmoittautuneille.

Tarkempaa tietoa (Tukes-tiedote 24.5.2011)
”Jos kattilalaitoksessa on rekisteröitävä höyry- tai kuumavesikattila, on kattilalaitoksen omistajan ja haltijan nimettävä käytön valvojaksi henkilö, jolla on tehtävään vaadittu pätevyys ja riittäväksi katsottava kattilan rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva asiantuntemus.”

”Insinööri tai diplomi-insinööri, jolla on päätöksen (953/1999) 25 §:n mukainen koulutus ja työkokemus, ei tarvitse pätevyyskirjaa toimiakseen kattilalaitoksen käytön valvojana.

Insinöörillä tai diplomi-insinöörillä on oltava arvosana höyry- ja kuumavesikattiloiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa koskevissa oppiaineissa. Arvosanaan tulisi sisältyä mm. seuraavia oppiaineita:

 • kattilalaitoksiin liittyvät säädösvelvoitteet
 • höyrytekniikka
 • turbiinitekniikka
 • kattila- ja voimalaitostekniikka
 • kattilalaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikka
 • polttotekniikka.

Näitä oppiaineita tulee sisällyttää insinöörin tai diplomi-insinöörin täydennyskoulutukseen, jos esimerkiksi sähköalan tai merenkulkualan insinööri haluaisi toimia kattilalaitoksen käytön valvojana. Täydennyskoulutukseen voidaan laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja työkokemus.”

Share This