Järjestämme täydennyskoulutusta TUKESin, TUKES-tiedotteen 24.5.2011 sekä KTM:n päätöksen 953/1999 mukaisesti.

Kohderyhmä ja tavoite
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tekniikan alan insinöörikoulutus, mutta joilta puuttuu kattilalaitoksen käytönvalvojan pätevyydet.

Koulutuspaikka
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan kampus, Tekniikka ja liikenne, Pääskysentie 1, 48220 KOTKA

Toteutus
Koulutuksen kesto 11 lähipäivää ja se järjestetään 2-3 päivän lähijaksoina 5 kertaa.

Osallistujamäärä
6-16 henkilöä, mikäli osallistujia on alle 6 koulutuksen käynnistyessä, yksikköhinta voi muuttua.

Ilmoittautuminen
Voit ilmoittautua joko yksittäiseen aihealueeseen, tiedot ilmestyvät Xamkin koulutuskalenteriin joulukuun aikana 2016. Tai voit ilmoittautua kaikkiin aihealueisiin tarpeesi mukaan yhdellä lomakkeella, ota yhteys (paivi.kitunen@kyamk.fi) tai paivi.kitunen@xamk.fi, p. 044 702 8221.

Aihealueet

 1. Kaukolämpö- ja höyrytekniikka kevät 2.-3.2.2017
 2. Höyrykattilat kevät  16.-17.3.2017
 3. Turbiinitekniikka kevät 4.-5.5.2017
 4. Voimalaitosprosessit syksy 2017
 5. Höyrykattilalaitosten simulointi syksy 2017
 • Liitä tutkintotodistuksen jäljennös lomakkeen mukaan.

Kouluttajat

Tuomo Pimiä ja Hannu Sarvelainen

Hinta/aihealue/henkilö  
660 € (+ alv. 24 % 1.2.2014 alkaen) sisältää kouluttajan koostaman koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvit (osallistujia 6-16). Mikäli koulutusta järjestetään alle kuudelle henkilölle, hinnat tarkistetaan tapauskohtaisesti.

Suosittelemme oppikirjaa

 • Markku Huhtinen, Risto Korhonen, Tuomo Pimiä, Samu Urpalainen: Voimalaitostekniikka, Opetushallitus, n. 40 €.

Tiedustelut
Päivi Kitunen, puh. 044 702 8221

Laskutus
Lasku lähetetään aihealueen päätyttyä.

Todistus

 • Osallistumistodistus aihealueittain (pyynnöstä).
 • Kattilalaitoksen käytön valvojan -todistus koulutuksen jälkeen.

Peruutusehdot
Ammattikorkeakoulu pidättää oikeuden siirtää koulutuksen ajankohtaa tai perua koulutus, jos osanottajia ei ilmoittaudu riittävästi. Kunkin aihealueen järjestämiseksi tarvitaan pääsääntöisesti 6 ilmoittautunutta. Koulutuksen peruuntumisesta tai ajankohdan muutoksista ilmoitetaan ilmoittautuneille.

Tarkempaa tietoa (Tukes-tiedote 24.5.2011)
”Jos kattilalaitoksessa on rekisteröitävä höyry- tai kuumavesikattila, on kattilalaitoksen omistajan ja haltijan nimettävä käytön valvojaksi henkilö, jolla on tehtävään vaadittu pätevyys ja riittäväksi katsottava kattilan rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva asiantuntemus.”

”Insinööri tai diplomi-insinööri, jolla on päätöksen (953/1999) 25 §:n mukainen koulutus ja työkokemus, ei tarvitse pätevyyskirjaa toimiakseen kattilalaitoksen käytön valvojana.

Insinöörillä tai diplomi-insinöörillä on oltava arvosana höyry- ja kuumavesikattiloiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa koskevissa oppiaineissa. Arvosanaan tulisi sisältyä mm. seuraavia oppiaineita:

 • kattilalaitoksiin liittyvät säädösvelvoitteet
 • höyrytekniikka
 • turbiinitekniikka
 • kattila- ja voimalaitostekniikka
 • kattilalaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikka
 • polttotekniikka.

Näitä oppiaineita tulee sisällyttää insinöörin tai diplomi-insinöörin täydennyskoulutukseen, jos esimerkiksi sähköalan tai merenkulkualan insinööri haluaisi toimia kattilalaitoksen käytön valvojana. Täydennyskoulutukseen voidaan laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja työkokemus.”

Share This