Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Haluaisitko työssäsi parantaa ja auttaa ihmisiä pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan ja toimintakyvystään? Silloin opiskelupaikkasi löytyy sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta. AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia on useita erilaisia.

Ylempi AMK-tutkinto vie sinua eteenpäin työelämässä. Voit omien tarpeidesi mukaan syventää tai laajentaa oman alasi osaamistasi. YAMK-tutkinto antaa myös valmiuksia johtamiseen ja esihenkilötyöhön.

Tutkintonimikkeet

Ensihoitaja (AMK) ja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (AMK) ja (ylempi AMK)
Geronomi (AMK) ja (ylempi AMK)
Jalkaterapeutti (AMK) ja (ylempi AMK)
Liikunnanohjaaja (AMK) ja (ylempi AMK)
Naprapaatti (AMK) ja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (AMK) ja (ylempi AMK)
Sosionomi (AMK) ja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (AMK) ja (ylempi AMK)

Tunne huominen

Oletko hankkimassa ensimmäistä korkeakoulututkintoa?
Tavoitteletko ylempää korkeakoulututkintoa?
Haluatko täydentää osaamistasi avoimessa AMK:ssa?
Haluatko lukea muiden kokemuksia opiskelusta?

Hyvinvoinnin asiantuntijat

Ensihoitaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja ovat terveydenhoidon etulinjassa auttamassa ja hoitamassa sairastuneita niin hoitolaitosten ulkopuolella kuin niiden seinien sisälläkin. He myös auttavat ehkäisemään sairauksia.

Naprapaatit, fysioterapeutit, jalkaterapeutit ja liikunnanohjaajat pitävät huolta ihmisten liikkumis- ja toimintakyvystä, kukin omalla tavallaan. Jalkojen hyvinvointi, tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoa manuaalisen terapian keinoin ja erilaiset liikunta-alan tehtävät tuovat hyvinvointia ihmisten elämään.

Geronomi puolestaan edistää ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä yhdistellen sote-alan ja liikunta-alan menetelmiä. Sosionomi on hyvinvoinnin tukemisen moniosaaja ja osaa kohdata erilaisissa, haastavissakin elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tukemaan heitä elämän käännekohdissa.

Työ edellyttää yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä sekä riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa ja terveyttä. Alalla työskennellään paljon monialaisissa tiimeissä ja projekteissa.

Alan työllisyystilanne on hyvä. Työpaikkoja on sekä julkisissa terveyspalveluissa sekä yksityisellä sektorilla.

4 syytä opiskella alaa

Tutustu koulutuksiin

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan AMK-koulutukset

Näin meillä opiskellaan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaa

Syvennä oppimaasi ylemmällä korkeakoulututkinnolla

Nouse maisteritasolle ja etene urallasi. Sosiaali,- terveys- ja liikunta-alan ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan Xamkin Master Schoolissa. Se on yhteisö, jossa syvennät osaamistasi ja laajennat verkostoasi.

Ylemmät AMK-tutkinnot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden syventää osaamistasi ja edetä uralla. Näiden tutkintojen kautta voit erikoistua esimerkiksi akuuttiin hoitotyöhön, kulttuurihyvinvointiin tai sosiaali- ja terveydenhuollon kriisinkestävyyteen – alan YAMK-koulutuksia on Xamkissa noin 15.

Opintojen aikana saat syvällistä tietoa ja käytännön valmiuksia, jotka auttavat sinua toimimaan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Näiden tutkintojen kautta opit kehittämään ja johtamaan sosiaali- ja terveysalan palveluja tehokkaasti ja innovatiivisesti.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan YAMK-koulutukset

Opiskele sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaa Xamk Pulsessa

Voit opiskella alaa myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Polkuopintojen kautta voit opiskella tutkintoon asti, mutta alaa voi opiskella myös yksittäisten opintojaksojen verran.

Xamk Pulse avoin AMK tarjoaa myös isompia kokonaisuuksia, joiden avulla voit täydentää tai syventää osaamistasi. Suurin osa opinnoista on verkossa, joten voit opiskella missä ja milloin itse haluat, myös työn ohella.

Kokemuksia liiketalouden ja turvallisuuden opiskelusta Xamkissa

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

  • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

  • 044 702 8891 
  • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

  • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: