Xamkin muotilun opiskelijat ovat alallaan Suomen tyytyväisimpiä opintojensa motivoivuuteen ja innostavuuteen.

Xamkin artenomit ovat Suomen tyytyväisimpiä alan opiskelijoita.

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, opiskelijapalaute 2017

  • Restaurointi
  • Game Design
  • Graafinen muotoilu
  • Muoti ja puvustus
  • Palvelumuotoilu
  • Puumuotoilu
  • Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Tuotteiden, palveluiden ja tilojen suunnittelua

Muotoilija (AMK) suunnittelee tuotteita ja palveluja julkisen sektorin sekä teollisuuden tarpeisiin. Artenomi (AMK) on kulttuuriomaisuuden suojelun ja säilyttämisen asiantuntija.

Muotoilun tavoitteena on tuottaa tarkoituksenmukaisempia palveluja ja tuotteita sekä parantaa ympäristön toimivuutta ja viihtyisyyttä. Alan ammattitaitoa on oivaltava kyky tarkastella tuotteita, niiden käyttäjiä ja käyttöympäristöjä.

Työ edellyttää luovuutta, visuaalista ja teknistä hahmotuskykyä sekä pitkäjännitteistä työskentelyä.

Muotoilun ja restauroinnin koulutukset antavat hyvät valmiudet toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

 

Xamkissa kulttuurialan koulutuksia on seitsemän.

Voit valmistua muotoilijaksi graafisen muotoilun, muodin ja puvustuksen, palvelumuotoilun, puumuotoilun tai sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutuksista.

Englanninkielinen Game Design antaa sinulle etumatkaa kansainväliselle uralle.

Restauroinnin artenomi (AMK) koulutus on Suomessa ainutlaatuinen.

Tutustu koulutuksiin

Unelma omasta vaatemerkistä

Aurinkoa, hikeä ja suolavetta rakastavat Hanna ja Salla ovat suunnittelijakaksikko Halla Halla -merkin takana.

Hanna ja Salla muuttivat molemmat Helsingistä Kouvolaan vaatesuunnittelun (nykyisin muoti ja puvustus) opintojen perässä. Opiskelun aloittaminen jännitti, mutta kaksikko löysi nopeasti paikkansa Kouvolan kampukselta.

”Nautimme eniten isoista projekteista, joissa oli paljon tehtävää. Ompelu aiheutti molemmille hikipisaroita, mutta kyllä me ilta-asutkin saimme kasaan. Teimme aina kaiken täysillä, mutta omalla tavallamme.

Oppimisympäristö kannusti luovuuteen

”Opiskelutilat Kasarminmäellä olivat hieno sekoitus uutta ja vanhaa.

Muotoilijoiden Paja-rakennus tuli meille erityisen rakkaaksi, siellä sai aina luoda jotain uutta! Opettajien kanssa muodostui hyvät suhteet, sillä yhteistyö oli intensiivistä. Monia oppeja on jäänyt mieleen.”

”Koulun oppimisympäristö kannusti luovuuteen ja puski meitä yrittämään itse ja kovaa.”

Paja palvelee kulttuurialan opiskelijoita

Kouvolan kampuksen Paja-rakennuksessa on tulevilla muotoilijoilla ja artenomeilla loistavat tilat käytännön tekemiseen. Pajalla taipuvat uusiin ulottuvuuksiin muovi, metalli, puu, jalometalli ja kangas siinä missä ajatuksetkin. Tulevat muotoilijat ja restauroijat tekevät pajatiloissa mahdollisimman paljon itse ja oppivat näin tulevaan työhönsä liittyvät kädentaidot ja niihin liittyvän suunnittelun.

Hanki kontakteja työelämästä opintojen aikana

Voit oppia opiskelun aikana käytännön tekemistä Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (TKI), joka on Suomen laajinta: 200 eri alan projektissa on tekemistä myös opiskelijoille. Käytännön taidoilla on paljon merkitystä, kun etsit töitä valmistumisen jälkeen.

Yksi TKI-toiminnan osa-alue on luovat alat, jossa keskitytään monialaisiin luoviin menetelmiin, pelillisyyteen ja palvelumuotoiluun, matkailuun ja elämystuotantoon, luovaan hyvinvointitalouteen, innovaatioihin, startupeihin ja yrittäjyyden toimintaympäristöön.

TKI-hankkeisiin osallistuminen on hyvä mahdollisuus löytää harjoittelu- tai työpaikka.

AMK-opintoja jo etukäteen!

Tiesitkö, että voit aloittaa ammattikorkeakouluopinnot jo toisen asteen opintojesi aikana? Toisen asteen opiskelijana voit opiskella ilmaiseksi mitä tahansa Xamkin avoimen AMK:n opintoja. Jos myöhemmin tulet Xamkiin tutkinto-opiskelijaksi, avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoasi.

Lue lisää

AMK-opintojen jälkeen

AMK-tutkinnon jälkeen ylempi AMK-tutkinto

Xamkin kulttuurialalta on hyvä ponnistaa vieläkin pidemmälle, mikäli jatko-opinnot kiinnostavat AMK-opintojen jälkeen. Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa

Lue lisää

Kysy lisää hakemisesta

hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu