Uusi koulutus Kotkassa! SILTA-opintoja 2.asteen opiskelijoille

Laajuus:  5 opintopistettä

Lähiopetus: Tiistai- ja keskiviikkoiltapäivisin klo 13 – 16,  17.1. – 22.3.2017, hiihtolomaviikolla ei ole opetusta.

Sisältö:

  • Matematiikka: murtoluvut, polynomilaskuja, yhtälön ratkaiseminen (ensimmäinen ja toinen aste), suorakulmainen kolmio.
  • Fysiikka: Suureet ja yksiköt, SI-järjestelmä, yksikkömuunnokset, suureyhtälöt, graafiset esitykset, vektorisuureet, tasainen liike, tasaisesti kiihtyvä liike, heittoliike.

 

 

 

 

Tavoitteet:

Matematiikka: Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoulumatematiikan opiskelun aloittamiselle riittävän tason.

Fysiikka: Opiskelija saavuttaa amattikorkeakoulun fysiikan opinnoissa tarvittavan tason ja kehittää fysikaalista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisutaitoa kinematiikan sovelluksissa.