Uusi koulutus Kotkassa!

Koulutuksen laajuus: 2 opintopistettä

Kohderyhmä:  Ensihoidon henkilöstö, muut sosiaali- ja terveydenhuollon amm.henkilöt, jotka haluavat lisätä/päivittää osaamistaan sairaalan ulkopuolella tapahtuvan synnytyksen hoidossa

Lähiopetuspäivät: 15. – 16.3.2017 Kellonajat tarkentuvat lähempänä koulutuksen alkamista.

Tavoitteet: Koulutukseen osallistuja lisää valmiuksiaan toimia sairaalan ulkopuolella tapahtuvassa synnytyksessä.

 

 

Sisältö ja toteutuskuvaus

  • synnytys erityisolosuhteissa sairaalan ulkopuolella – huomioitavat asiat tilanteen kokonaisarviointi
  • jatkohoidon turvaaminen, tiedottaminen synnystyssairaalaan
  • synnytyksen vaiheet ja niiden hoito
  • vastasyntynyt, vastasyntyneen hoito (elintoimintojen arviointi/tarkkailu, vastasyntyneen virvoittelu/elvyttäminen)
  • sairaalan ulkopuolella tapahtuvan synnytyksen erityistilanteita

Koulutus toteutus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta lähiopetuspäivästä sekä niihin perustuvasta oppimistehtävästä. Opetusmenetelmissä painottuu harjoittelu skill station ja simulaatio-oppimisen menetelmillä.

Ilmoittautuminen avautuu marraskuun loppuun mennessä: www.xamk.fi/koulutuskalenteri